بازيابي عملكرد حركتي دست با استفاده از رابط مغز و رايانه

تهران – ايرنا - محققان دانشگاه ابرهارد كارلس آلمان يك رابط مغز و رايانه ساختند كه قادر است تحريك‌هاي مغزي را به يك دستگاه رباتيك كنترل كننده حركات دست منتقل كند و ارتباط بين مغز و نخاع را بهبود دهد.

به گزارش روز سه شنبه گروه اخبار علمي ايرنا از پايگاه خبري ساينس ديلي، عليرضا قره باغي و همكاران او كه اين تحقيقات را به انجام رساندند، براي آزمايش اين فناوري از داوطلبان خواستند دست خود را درون دستگاهي قرار دهند كه قادر است به صورت منفعل انگشتان را حركت دهد و سپس بدون اين كه دست خود را حركت دهند، به باز كردن آن فكر كنند.
در اين آزمايش رابط كامپيوتر و مغز توانست همزمان با دريافت محرك‌هاي مغزي از غشاي حركتي، انگشتان دست را با استفاده از دستگاه رباتيك حركت دهد و احتمالا با استفاده از توان پردازشي ساير نورون‌ها سيگنال عصبي مغز را تشديد كند. اين سيگنال در زماني كه داوطلبان به حركت دادن دست فكر نمي‌كردند، تضعيف شد.
محققان اميدوارند از طريق انتقال محرك‌هاي مغزي به يك سيستم رباتيك و دريافت همزمان بازخورد از آن بتوانند اشخاصي را كه كنترل ارادي عضلات خود را از دست داده‌اند، در بازيابي توان حركتي عضلات ياري كنند.
گزارش كامل اين تحقيقات در نشريه JNeurosci منتشر شده است.
علمي (6)**9259**1440
مترجم: سپيده كاشاني** انتشار: گلشن