كاهش 37 درصدی مصرف سموم خطرناك شیمیایی با كشت محصولات تراریخته

تهران - ایرنا - كارشناس ارشد مركز اطلاعات بیوتكنولوژی ایران گفت: محصولات تراریخته تجاری شده به دلیل استفاده نكردن از سموم شیمیایی خطرناك، 37 درصد سالم تر از محصولاتی هستند كه با سموم شیمیایی تولید می شوند.

«شقایق فكوری» روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با اشاره به مطالعاتی كه درباره سلامت محصولات تراریخته انجام شده است، اظهار داشت: محصولات تراریخته محصولاتی هستند كه با استفاده از پیشرفته ترین فناوری های روز موجود تولید شده اند و دارای ویژگی‌های زراعی و تغذیه ای بهبود یافته هستند.
وی تصریح كرد: دانشمندان از فناوری مهندسی ژنتیك برای اصلاح گیاهان زراعی و ارقام جدید با صفات بهبود یافته استفاده می كنند كه ضمن افزایش عملكرد، به شرایط نامساعد محیطی مثل كم آبی و شوری متحمل بوده و مصرف سموم شیمیایی در كشت آنها كاهش یافته یا حذف می‌شود.
وی گفت: محصولات تراریخته به سرعت در میان كشاورزان پذیرفته شدند به طوری كه سطح زیر كشت این محصولات از زمان آغاز كشت در سال 1996 از 1.7 میلیون هكتار به 181.5 میلیون هكتار تا 2016 افزایش یافت.
این كارشناس ارشد بیوتكنولوژی اضافه كرد: این افزایش قابل توجه بیش از 100 برابری محصولات تراریخته از شروع تجاری سازی نشان می‌دهد كه محصولات تراریخته سریع‌ترین فناوری مورد پذیرش در تاریخ كشاورزی مدرن هستند.
وی گفت: در پی اقبال عمومی گسترده‌ این محصولات، آكادمی‌های علمی متعدد و سازمان‌های نظارتی مطالعات گسترده‌ای را برای ارزیابی سلامت و اثرات محصولات تراریخته انجام دادند.
وی ادامه داد: بررسی ها نشان می دهد با توجه به اینكه گیاهان زراعی تراریخته مقاوم به آفت به سموم حشره‌كش‌ شیمیایی نیاز ندارند و استفاده از سموم با زیر كشت رفتن این محصولات به كمتر از نصف كاهش می‌یابد، كشت آنها سبب صرفه جویی در هزینه‌ تولید محصولات كشاورزی نیز می‌شود.
وی گفت: گیاهان تراریخته كه نسبت به ارقام غیر تراریخته دارای صفات بهبود یافته‌ بیشتر و بهتری هستند با نیاز به آب كمتر، رشد سریع تر، مقاومت به خشكی و مقاومت به آفات سبب افزایش قابل توجه بازدهی محصولات كشاورزی می‌شوند.
به گفته وی، یكی از مطالعاتی كه در راستای تقویت شواهد مربوط به ایمن بودن محصولات تراریخته انجام شده، مطالعه‌ «متا‌آنالیز» درباره اثرات اقتصادی و كشاورزی این محصولات با تمركز روی مهم‌ترین محصولات تراریخته زراعی شامل سویا، ذرت و پنبه مقاوم به علف‌كش و همچنین ذرت و پنبه مقاوم در برابر حشرات است.
وی اظهار داشت: در مطالعه ای كه در سال 2014 در دانشگاه گئورگ آگوست واقع در شهر گوتینگن آلمان انجام شد، پیامدهای اقتصادی كشت این محصولات در 20 سال گذشته در 147 مقاله علمی معتبر بررسی شد و نتایج آن نشان داد كه استفاده از فناوری تراریخته در كشاورزی سود كشاورزان را به طور متوسط 68 درصد افزایش داده است.
فكوری اظهارداشت: همچنین تولیدات تراریخته منجر به افزایش 22 درصدی تولید محصول و كاهش 37 درصدی آفت كش های شیمیایی می شود.
كارشناس ارشد مركز اطلاعات بیوتكنولوژی ایران ادامه داد: براساس نتایج مطالعه های صورت گرفته بازدهی و سود محصولات تراریخته در كشورهای در حال توسعه نسبت به كشورهای توسعه یافته بیشتر است.
وی گفت: این مطالعه‌ متا آنالیز با تایید مزایای زراعی و اقتصادی محصولات تراریخته گزارش كرد كه حتی با پیش داوری منفی نسبت به این محصولات نمی‌توان از مزایای آن‌ها چشم پوشید.
وی با بیان اینكه برخی گروه های به ظاهر مدافع محیط زیست سوگیری های مغرضانه ای را درباره محصولات تراریخته دارند، اظهار داشت: مطالعات نشان می‌دهد كه شواهد قوی در مورد مزایای محصولات تراریخته وجود دارد.
فكوری اظهار داشت: برخی رسانه‌ها با رویكردی مغرضانه در تلاش هستند تا با انتشار مطالب بی اساس و غیرعلمی، در اقشار مختلف جامعه كه به طبع از فناوری تولید محصولات تراریخته كم اطلاع هستند، ایجاد ترس و نگرانی كنند، انتشار چنین شواهد علمی جهت افزایش آگاهی و اعتماد عمومی نسبت به این فن آوری نوید بخش ضروی است.
به گفته این كارشناس ارشد مركز اطلاعات بیوتكنولوژی ایران، محصولات سالم و پاك تراریخته بیش از دو دهه است كه در سطح وسیعی از جهان كشت و مصرف می شوند و نه تنها هیچ زیانی از آنها گزارش نشده بلكه مزایای فراوانی مانند حذف 90 درصدی سموم زیان بار، ارزآوری چند میلیارد دلاری، ایجاد اشتغال، بهبود سطح معیشتی كشاورزان مشاهده شده است.
وی ادامه داد: كسانی كه با تولید ملی محصولات تراریخته مخالفت می كنند، در بهترین حالت اگر ذی نفع از وابستگی غذایی كشور به واردات نباشند، كسانی هستند كه با رویكردهای احساساتی و مطلق گرایانه به انتشار تبلیغات منفی علیه این محصولات می پردازند و بهتر است پیش از هر قضاوتی نگاهی به آمار سوء تغذیه در كشور و ایجاد بیماری های ناشی از آن بیاندازند.
فكوری توصیه كرد، مخالفان تولید محصولات تراریخته سری به روستاها و به كشاورزانی بزنند و ببینند حاصل دسترنج یكسال آنها با هجوم آفات و حشرات از بین می‌رود یا بخاطر كم آبی و خشكی زمین محصول آنها به نصف كاهش پیدا می كند و در عین حال به دلیل مصرف آفت كش های شیمیایی خطرناك، امراض بسیاری زندگی آن ها را تهدید می كند.
وی افزود: البته نمی توان از كسانی كه خود وارد كننده مواد زیان بار هستند، همچون مانند دلالانی كه دسترنج یكسال كشاورزان را به صورت نارس با قیمت ناچیز از آنها خریده و با استفاده از مواد شیمیایی رنگ می زنند و به مردم به قیمت بالای میوه نوبرانه می فروشند، انتظار دغدغه برای سطح كیفی پایین زندگی كشاورزان و سلامت مردم را داشت.
به گزارش ایرنا، مهندسی ژنتیك به مجموعه روش‌هایی گفته می‌شود كه به منظور جداسازی، خالص سازی، وارد كردن و بیان یك ژن خاص در یك میزبان بكار می‌روند و در نهایت منجر به بروز یك صفت خاص یا تولید محصول مورد نظر در جاندار میزبان می‌شود.
كاربردهای مهندسی ژنتیك به طور تقریبی نامحدود به نظر می‌رسد و این علم كاربردهای زیادی در علوم پایه، تولیدات صنعتی، كشاورزی و علوم پزشكی دارد.
در زمینه علوم پایه، بررسی‌هایی مانند مكانیسم های همانند سازی دی ان ای (DNA) و بیان ژنها در پروكاریوتها، یوكاریوتها و ویروسها و همچنین چگونگی ساخته شدن و تغییرات پروتئینهای داخلی سلول و همچنین مكانیزم ایجاد سرطان از جمله كاربردهای مهندسی ژنتیك است.
در زمینه كشاورزی كه بستر بسیاری از كاربردهای مهندسی ژنتیك است، تولید گیاهان مقاوم به آفات گیاهی و خشكی، تولید گیاهان پرمحصول و تولید گاوهای دارای شیر و گوشت بیشتر و در زمینه كاربردهای پزشكی تشخیص بیماریهای ارثی، تولید انسولین انسانی، تولید هورمون رشد انسان را می‌توان نام برد.
در سال‌های اخیر گسترش و توسعهٔ تكنیك‌های سنتز دی ان ای نوتركیب انقلابی را در درمان بسیاری از بیماری‌های انسانی از جمله انواع سرطان‌ها، اغلب بیماری‌های خود ایمنی نظیر دیابت و همچنین تشخیص، پیشگیری و درمان بسیاری از بیماری‌های مادرزادی فراهم آورده ‌است.
امروزه دانش و فن مهندسی ژنتیك و بیوتكنولوژی مولكولی در عرصه‌ های بسیار متنوع مانند كشاورزی، تغذیه و مواد غذایی، دامپروری، شاخه‌های مختلف علوم پزشكی و صنایع دارویی، صنایع تخمیری، صنایع نظامی، انرژی، محیط زیست و بهداشت بشر، استفاده ‌های بسیار ارزشمندی پیدا كرده ‌است.
اهمیت بعضی از اصول علمی، در زمان كشف آنها مشخص نمی‌شود، بلكه پس از مدت زمانی كه می‌ گذرد ارزش آنها معلوم می‌شود به طور مثال كشف ساختمان سه بعدی DNA بوسیله جیمز واتسون و فرانسیس كریك در سال 1953 بود كه این ساختمان به طور نسبی ساده باعث شد تا دانشمندان سیستمهای مختلف ژنتیكی را بررسی كنند.
اما مطلب به همین‌جا ختم نشد و دانشمندان مختلف سعی كردند كه از این اطلاعات استفاده كنند و با دریافت یك DNA از یك موجود و تزریق ان در موجود دیگر اثرات آن ژن در موجود ثانویه بروز كند.
این علم نوین كه به تدریج جای خود را در بین علوم دیگر پیدا كرد، با عناوینی چون زیست‌شناسی مولكولی، مهندسی ژنتیك و در نهایت دی ان ای نوتركیب شناخته می‌شود.

اخبار اقتصادی ایرنا در تلگرام: IRNAeco@
اقتصام**9186*2025
گزارش: هما همت خواه*ناشر: لیلا جودی