370 ميليارد ريال اعتبار براي اجراي طرح فاضلاب سقز اختصاص يافت

سنندج - ايرنا - مدير عامل شركت آب و فاضلاب استان كردستان گفت: 370 ميليارد ريال اعتبار از محل اعتبارات ستاد احياي درياچه اروميه براي اجراي طرح فاضلاب سقز اختصاص يافته و در نظر گرفته شده است.

به گزارش ايرنا، محمدحسين محمدي روز شنبه در حاشيه بازديد از طرح توسعه تصفيه خانه فاضلاب سقز با بيان اينكه از ميزان اعتبار در نظر گرفته شده تاكنون 40 ميليارد ريال جذب شده است، اظهار كرد: بخشي از اين اعتبار براي طرح توسعه تصفيه خانه هزينه مي شود.
وي با بيان اينكه عمليات اجرايي طرح توسعه تصفيه خانه فاضلاب سقز خرداد امسال آغاز شد، افزود: براي اجرا و اتمام اين طرح 114 ميليارد ريال اعتبار در نظر گرفته شده است و اكنون 20 درصد پيشرفت فيزيكي دارد و بر اساس قرارداد بايد ظرف مدت 24 ماه به اتمام برسد.
محمدي تاكيد كرد: ظرفيت تصفيه خانه فاضلاب سقز اكنون 34 هزار مترمكعب است كه با اجراي طرح توسعه، 20 هزار مترمكعب به ظرفيت آن اضافه مي شود كه براي 20 سال آينده و جمعيت 270 هزار نفر كافي است.
معاون هماهنگي امور عمراني استاندار كردستان هم در حاشيه اين بازديد ارتقاي تصفيه خانه فاضلاب سقز را از پروژه هاي بزرگ اين شهرستان اعلام كرد و گفت: اين طرح پيشرفت مناسبي دارد.
امير قادري همچنين از اجراي طرح آبرساني به شهرك زاگرس 1و 2 و محله تازه آباد نيز بازديد كرد و افزود: اقدامات خوبي در حوزه خدمات رساني به مناطق حاشيه ايي شهر سقز انجام شده است.
آرتيكاس اقبال مديركل مديريت بحران استانداري كردستان هم در بازديد از سالن ستاد بحران سقز گفت: اين طرح چند منظوره با پيشرفت 60 درصد توسط شهرداري در حال اجراست.
سقز با بيش از 226 هزار نفر جمعيت در 190 كيلومتري شمال غربي سنندج واقع شده است.
خبرنگار: ابراهيم محمدحسيني ** انتشار: مجيد سليماني
7249/9102