ایران تنها كشور موفق در اجرای برچسب تغذیه ای بر روی مواد غذایی است

تهران- ایرنا- سرپرست امور بین الملل سازمان غذا و دارو گفت: نماینده سازمان بهداشت جهانی اذعان كرد كه ایران تنها كشوری است كه به طور موفق برچسب گذاری نشانگرهای رنگی تغذیه ای را بر روی مواد غذایی اجرا كرده است.

به گزارش ایرنا از سازمان غذا و دارو، مجید داوری روز جمعه افزود: جلسه ای با نماینده سازمان جهانی بهداشت در سازمان غذا و داروی ایران برای معرفی فعالیت های كشور در زمینه كنترل بیماری های غیر واگیر برگزار شد.
وی افزود: در این جلسه دو موضوع در حضور نماینده سازمان جهانی بهداشت ارائه شد؛ یكی مراقبت در مصرف فرآورده های غذایی برای كاهش بیماری های غیرواگیر بود كه نماینده سازمان جهانی بهداشت به خصوص در زمینه نشانگرهای رنگی تغذیه ای تحت تاثیر قرار گرفت.
داوری گفت: معرفی داروها برای بیماران غیرواگیر (NCD) موضوع دیگر مورد بحث در این جلسه بود و برنامه های در این زمینه مانند پوشش بیمه ای این داروها، افزایش پوشش بیمه ای داروهای سرطانی، پایین بودن قیمت داروهای دیابت و قلبی و عروقی در مقایسه با قیمت های جهانی از برنامه هایی بود كه به نماینده سازمان بهداشت جهانی معرفی شد.
سرپرست امور بین الملل سازمان غذا و دارو گفت: سازمان غذا و دارو در پیشگیری از بیماری های غیرواگیر و مدیریت این بیماری ها برنامه های فعالی داشته است كه به صورت مشروح به نماینده سازمان جهانی بهداشت گزارش دادیم.
پائول گاروود، نماینده سازمان جهانی بهداشت پس از این جلسه از یك شركت غذایی كه به صورت موفقیت آمیز نشانگرهای رنگی تغذیه ای را در راستای سیاست های سازمان غذا و دارو برای آگاهی بخشی به مصرف كننده اجرا كرده است بازدید و با مدیران این شركت گفت و گو كرد.
وی همچنین از یكی از فروشگاه های تهران نیز بازدید و با مردم كه در حال خرید بودند گفت و گو و تاثیر نشانگرهای رنگی تغذیه ای را از زبان مردم شنید.
وزارت بهداشت از حدود دو سال پیش طرح برچسب گذاری تغذیه ای را بر روی محصولات غذایی بسته بندی اجرا كرده است.
در این طرح بر روی بسته بندی مواد غذایی میزان كالری، قند، چربی، نمك و اسید چرب ترانس با رنگ های قرمز، زرد و سبز نمایش داده می شود؛ قرمز نشانگر میزان زیاد، زرد به معنای متوسط وسبز به معنای میزان اندك و غیر مضر است كه بر روی بسیاری از مواد غذایی تولید داخل درج شده است.
اجتمام 3063**1055
دریافت خبر: افشین شاعری**انتشار: زینب كارگر