بهبود عوارض حمله قلبي با برچسب ساخته شده از سلول انسان

تهران - ايرنا - محققان دانشگاه آلاباما براي اولين بار برچسب‌هاي عضلاني قلب را كه با استفاده از سلول‌هاي انسان در آزمايشگاه ساخته شده‌اند، با شبيه‌سازي مدل حمله قلبي، روي حيوانات بزرگ مورد آزمايش قرار دادند.

به گزارش روز پنجشنبه گروه اخبار علمي ايرنا از پايگاه خبري ساينس ديلي، نتايج اين تحقيقات نشان‌دهنده بهبود چشمگير در فرآيند ريكاوري پس از حمله قلبي است و محققان را يك گام به ترميم بافت مرده قلب با استفاده از برچسب‌هاي عضلاني، نزديك مي‌كند.
ابعاد هر يك از اين برچسب‌ها 4 در 2 سانتيمتر است و ضخامت آنها به 1.3 ميلي‌متر مي‌رسد.
اين برچسب‌ها از تركيب سه نوع سلول شامل چهار ميليون سلول عضلاني، دو ميليون سلول لايه درون‌رگي و دو ميليون سلول ماهيچه صاف ساخته شده‌اند.
محققان در اين آزمايش دريافتند با پيوند دو برچسب روي بخش مرده عضلات قلب يك خوك موجب بهبود چشمگير عملكرد بطن چپ آن مي‌شود.
همچنين اين برچسب‌ها موجب كاهش اندازه بخش مرده عضلات قلب، كاهش فشار به ديواره‌هاي آن و همچنين كاهش پديده خزان ياخته‌اي در حاشيه بافت مرده قلب مي‌شوند.
خزان ياخته‌اي پديده‌اي است كه در آن سلول‌ها طي يك فرآيند برنامه‌ريزي شده مي‌ميرند.
يكي از عوامل تاثيرگذاري برچسب عضلاني قلب، آزاد شدن حباب‌هاي مايع موسوم به وزيكول از سلول‌هاي آن است. اين حباب‌ها پروتئين و RNA را از يك سلول به سلول ديگر مي‌برند و يك شيوه متداول ارتباط بين سلولي محسوب مي شوند كه هنوز به درستي شناخته نشده است.
در اين آزمايش محققان متوجه شدند وزيكول‌هاي آزاد شده از برچسب‌هاي قلبي از سلول‌هاي عضلاني قلب محافظت مي‌كنند.
گزارش كامل اين تحقيقات در نشريه Circulation منتشر شده است.
علمي (6)**9259
مترجم: سپيده كاشاني * انتشار: اميد غياثوند