رئيس جامعه هتلداران: ساختار كنوني جوابگوي توسعه گردشگري نيست

مشهد- ايرنا- رئيس جامعه هتلداران ايران گفت: ساختار فعلي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري جوابگوي توسعه گردشگري و ضرورتهاي مورد نياز در اين زمينه نيست.

جمشيد حمزه زاده عصر چهارشنبه در نشست خبري در مشهد افزود: يكي از اهداف مهم تشكيل و فعاليت جامعه هتلداران پيگيري منافع و نيز تلاش در جهت ارتقاي كيفي و كمي خدمات در اين بخش و تعامل با سازمانها و دستگاههاي مختلف از اقدامات و برنامه هاي آن است.
وي افزود: ساختار كنوني سازمان ميراث فرهنگي كشور با ضروريات توسعه گردشگري همراه نيست بنابراين تشكيل وزارت گردشگري امري ضروري است. طرح تشكيل وزارت گردشگري در مجلس شوراي اسلامي مطرح است و هم اكنون در اختيار هيات رئيسه قوه مقننه براي طرح در صحن علني به منظور راي گيري نهايي مي باشد.
رئيس جامعه هتلداران ايران ادامه داد: همچنين در راستاي تعامل با مجلس هم اكنون بحث تشكيل كميسيون ويژه گردشگري مورد پيگيري است كه مقدمات آن انجام شده و به زودي در صحن علني مجلس به راي گذاشته مي شود.

* كاهش ضريب اشغال هتلها
وي همچنين گفت: ظرف دو سال اخير شاهد كاهش ضريب اقامت در هتلهاي كشور بوده ايم. هر سال 15 درصد نسبت به سالهاي قبل كاهش ميزان اقامت در هتلهاي كشور ثبت شده است. هم اكنون ضريب تكميل گنجايش هتلها در ايران كمتر از 40 درصد است و اين به معناي وضعيت نابسامان در صنعت هتلداري مي باشد كه زاييده عوامل متعددي است.
حمزه زاده افزود: توسعه و رونق مراكز اقامتي غيرمعتبر و غيررسمي، افزايش شمار خانه مسافرها و ميهمانسراهاي دولتي، وضعيت اقتصادي و معيشتي مردم و بر هم خوردن عرضه و تقاضا از جمله عوامل ايجاد كننده اين وضعيت است.
وي تعامل استانهاي كشور با يكديگر، توسعه گروههاي توريستي با ارائه تخفيفهاي ويژه، تبليغ و معرفي خدمات هتلها در شبكه هاي را از جمله اقدامات انجام شده و در دستور كار براي افزايش ميزان اقامت در هتلها اعلام و بدون اشاره به آمار بيان كرد: توسعه گردشگري سلامت و ارائه خدمات آرامش دهنده در اغلب هتلها در كنار خدمات متداول از ديگر تلاشهاي انجام شده در اين زمينه است.
رئيس جامعه هتلداران ايران ادامه داد: هم اكنون دو هزار هتل و هتل آپارتمان در سطح كشور فعاليت دارند. اين تعداد شامل 200 هزار نفرشب گنجايش اقامت و 75 هزار اتاق است.

* تعطيلي هتلها واقعيتي تلخ
وي در ادامه گفت: تعطيلي هتلها در ايران واقعيت دارد و عامل اصلي اين وضعيت به توسعه بي رويه ساخت ساز هتل در كشور، فقدان برنامه ريزي مشخص و نيازسنجي لازم بر مي گردد. از ساليان گذشته تا امروز در زمينه ساخت هتلهاي جديد و صدور مجوز براي اين حوزه هيچگونه مطالعات نيازسنجي انجام نشده در حالي كه انجام اين مطالعات ضرورت و مبناي برنامه ريزي و هدفمند شدن ارائه خدمات است.
حمزه زاده افزود: بخاطر همين ناهماهنگيها كلانشهري مانند مشهد كه يكي از محورهاي مهم گردشگري است به شدت آسيب ديده در حالي كه ضرورت دارد در كميته صدور مجوز ساخت هتل يك نفر از اعضاي اتحاديه هتلداران حضور داشته باشد. ساخت بي رويه هتل مي تواند خسارات و صدمات جبران ناپذيري به اين صنعت وارد كند.

* فعاليت 240 هزار خانه شخصي مسافرپذير
وي فعاليت خانه مسافرها و منازل شخصي را در اسكان مسافران بلاي جان مالكان و سرمايه گذاران هتلها در ايران توصيف و بيان كرد: اين روند در شهرهايي كه بيش از بقيه مسافرپذير و ميزبان گردشگران هستند مشهودتر و بانمود عيني تر قابل مشاهده است. هم اكنون در سطح كشور افزون بر 240 هزار خانه شخصي فعاليت دارند كه اقدام به اسكان مسافران مي كنند.
او ادامه داد: كلانشهر مذهبي مشهد نيز يكي از شهرهايي است كه بطور جد با اين معضل دست به گريبان مي باشد. هم اينك هفت هزار خانه شخصي در اين كلانشهر فعاليت دارند كه با سرمايه گذاران هتل رقابت ايجاد كرده اند.
رئيس جامعه هتلداران ايران گفت: با پيگيريهاي، سازمان ميراث فرهنگي ادامه صدور مجوز را براي خانه مسافرها متوقف كرده است. اين توقف مي تواند به صنعت هتلداري كمك كند تا فعاليت منطقي تري داشته باشند.
وي در ادامه به رايزني با مجمع تشخيص مصلحت در زمينه تهيه سند توسعه گردشگري اشاره و بيان كرد: تهيه اين سند و در صورت تائيد و ابلاغ آن از سوي مقام معظم رهبري مي تواند تحولي در عرصه اين صنعت ايجاد كند.

* كاهش گردشگران خارجي
حمزه زاده همچنين گفت: طي يك سال اخير ورود گردشگران خارجي به كشور كاهش يافته و تداوم اين روند هتلها را نيز تحت تاثير قرار داده است. اين معضل به عملكرد و فعاليت متوليان بخشهاي مرتبط باز مي گردد كه لازم است در اين زمينه برنامه ريزي و اصلاح لازم انجام شود.
وي افزود: طبق اعلام رسمي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري ميزان ورود گردشگران خارجي به ايران در سال 2016 نسبت به سال قبل از آن پنج درصد كاهش يافته است.
او به موضوع سرمايه گذاري خارجي در هتلهاي كشور نيز اشاره و بيان كرد: برندهاي خارجي معمولا با دو هدف سودآوري و انتقال مديريتشان پا به عرصه سرمايه گذاري در صنعت هتلداري مي گذارند. حضور برندهاي خارجي را مطلوب مي دانيم و از آن استقبال مي كنيم اما مشروط به اينكه موجب افزايش كيفيت خدمات، اشتغال، سودآوري هتلها و افزايش سطح معلومات كاركنان هتلها شوند.

* كاهش گردشگران خارجي مشهد
رئيس اتحاديه هتلداران خراسان رضوي نيز در اين نشست خبري گفت: طي دو سال اخير شاهد كاهش دو سوم گردشگران خارجي به خصوص از كشورهاي عربستان و بحرين به مشهد به دليل حادثه ايجاد شده در كنسولگري عربستان در اين شهر بوده ايم.
محمد قانعي بدون ذكر آمار افزود: نيازسنجي و مطالعه در خصوص وضعيت و فعاليت هتلها بسيار نادرست است و همين امر موجب شده در روند توام با ركود در صنعت گردشگري شاهد ساخت 292 پروژه گردشگري در خراسان رضوي باشيم كه بخش عمده آنها را واحدهاي اقامتي از نوع هتل تشكيل مي دهند.
وي ادامه داد: وضعيت فعاليت حدود هفت هزار خانه مسافر در اين كلانشهر نيز بر پيكره صنعت هتلداراي صدمات فراواني زده است.

* توزيع سفر، حلقه گمشده برنامه ريزي
دبير جامعه هتلداران ايران نيز در اين نشست به اهميت و جايگاه توزيع سفر در كشور و تاثير آن در استفاده مردم از فرصت سفر به نقاط مختلف اشاره و بيان كرد: سازمان ميراث فرهنگي در زمينه توزيع سفر تاكنون موفق عمل نكرده گرچه تلاشهاي فراواني در اين زمينه نموده است.
كاميار اسكندريون افزود: به عنوان نمونه در مشهد شاهد خالي ماندن بخش زيادي از گنجايش اقامتي در برهه هايي از سال و پر شدن كامل گنجايش در برخي مناسبتها و يا فصول هستيم كه اين مسئله بايد مديريت شود.
وي ادامه داد: با روند فعلي و مشكلات فراروي صنعت هتلداري هيچ آينده روشني براي اين صنعت متصور نيستم. سالها فعاليت و تجربه در عرصه صنعت هتلداري ايران نشان مي دهد نمودار رشد اين صنعت هميشه رو به افول بوده است.
دبير جامعه هتلداران ايران گفت: در حالي كه سرمايه گذاران صنعت هتلداري در ايران دلسوزانه فعاليت مي كنند هم اكنون سود هتل سازي نسبت به سرمايه گذاشته شده زير پنج درصد است. به همين دليل بر اساس نگاه اقتصادي در درجه نخست فعاليت در عرصه هتلداري كشور هيچگونه توجيه اقتصادي ندارد و سوددهي سرمايه در عرصه ها و بخشهاي ديگر قطعي تر و قابل اعتمادتر است.
خبرنگار: آرزو جاوداني **انتشار: حسين كريم زاده
7496/1858

سرخط اخبار اقتصاد