شكل گيري استارتاپ ها در كنار دانشگاه اميد بخش است

تهران - ايرنا - رئيس سازمان انرژي اتمي گفت: خبر قرار گرفتن استارت آپ هايي در كنار دانشگاه ها و مراكز علمي بسيار اميدوار كننده است.

به گزارش خبرنگار گروه فرهنگي ايرنا ، علي اكبر صالحي شامگاه روز چهارشنبه طي سخناني در مراسم عقد قرار داد و جلسه هم انديشي پروژه اقتصاد مقاومتي با محوريت ارتقاء پنج دانشگاه و پنج پژوهشگاه برتر كشور به تراز بين المللي ، كه در وزارت علوم برگزار شد ، افزود: با هماهنگي سازمان برنامه و بودجه و تاكيد رئيس جمهور قرار است مبلغ قابل توجهي براي ارتقا زير ساخت آزمايشگاه هاي دانشگاه ها در نظر گرفته شود.
در اين جلسه كه وزير علوم تحقيقات و فناوري و تعدادي از معاونان و مسئولان دو مركز وزارت علوم و انرژي اتمي نيز حضور داشت ، رئيس سازمان انرژي اتمي به بحث استارت آپ ها اشاره كرد و گفت: خوشبختانه استارت آپ هايي كه در كنار دانشگاه ها شكل گرفته خبر اميد بخشي است.
رئيس سازمان انرژي اتمي بر جلوگيري از صرف هزينه هاي اضافي در دانشگاه ها تاكيد كرد و افزود: بايد در وهله نخست به نيازهاي اصلي در اين مراكز رسيدگي شود.
فراهنگ 1417 ** 1823 خبرنگار سيد مهدي حسيني ** انتشار: طاهره نبي اللهي