رونق كشاورزي پارسيان با اتكا بر تحقق اقتصاد مقاومتي

بندرعباس-ايرنا- فرماندارپارسيان گفت: به ‌منظور تحقق اقتصاد مقاومتي بايستي رونق بخش كشاورزي را در اولويت قرار بدهيم.

به گزارش ايرنا محمد راد مهر روز چهارشنبه درجمع مدير وكاركنان جهاد كشاورزي پارسيان بيان داشت: رونق كشاورزي درمنطقه پارسيان بايد اقتصاد مقاومتي دراولويت باشد.
وي ادامه داد: پارسيان قطب كشاورزي غرب هرمزگان است و گوجه‌ فرنگي خارج از فصل عمده محصول شاخص اين منطقه محسوب مي ‌شود.
وي با تاكيد براهميت ملي، موقعيت جغرافيايي، ظرفيت‌ها وتوانمندي پارسيان وهمسايگي كشورهاي حاشيه ‌نشين خليج ‌فارس، تاكيدكرد: توسعه صادرات محصولات كشاورزي مي‌ تواند براي رونق اقتصادي كشور و تصميم‌ گذاري داخلي و خارجي تاثيرگذار باشد.
محمد راد مهراظهاركرد: در حال حاضر در زمينه صادرات محصولات كشاورزي مشكلاتي ‌وجود دارد كه با استقرار زيرساخت‌ها و اداره بندر و ايجاد سامانه جامع‌ گمركي علاوه بر تسهيل صادرات محصولات اين شهرستان بخش عمده‌اي از مشكلات شهرستان‌هاي اطراف را حل خواهد كرد.
نماينده عالي دولت دراين نشست ابرازداشت: با حمايت وپيگيري‌هاي استاندار هرمزگان اقدام خوبي در راستاي توسعه صادرات غيرنفتي صورت گرفته، اميدواريم هرچه زدوتر محقق شود.
رئيس شوراي برنامه ‌ريزي شهرستان پارسيان بيان داشت: به منظور تحقق اقتصاد مقاومتي بايستي رونق بخش كشاورزي را در اولويت قرار بدهيم.
راد مهر خاطرنشان كرد: عملياتي شدن اقتصاد مقاومتي نيازمند عزم همگاني است و براي حمايت از سرمايه‌ گذاران و توسعه وپيشرفت تمامي دستگاه‌هاي اجرايي شهرستان بايد زمينه لازم براي تقويت انگيزه سرمايه‌ گذاران را فراهم كنند و ازهرگونه مانع‌ تراشي و بهانه ‌آوري براي سرمايه ‌گذاري دوري كنند.
وي افزود: دولت تدبير و اميد آمادگي حمايت از سرمايه ‌گذاران و بخش خصوصي را دارد و براي تامين زيرساخت‌هاي لازم، اعتبارات دولتي تخصيص مي ‌يابد تا سرمايه ‌گذاران بدون دغدغه بتوانند مسير توليد را با سرعت و آرامش خاطر عملياتي كنند.
فرماندار پارسيان خاطرنشان ساخت: با توجه به تسهيلات مناسب درحوزه كشاورزي و مشاغل خانگي بايد هرخانواده روستايي مولد توليد و اشتغال باشد.
وي ادامه داد: كشاورزي سنتي با توجه به مصرف بي ‌رويه آب ومصرف بالاي سوخت نمي ‌تواند براي كشاورز صرفه اقتصادي داشته باشد، جهاد كشاورزي بايد براي ترويج كشت‌هاي گلخانه‌اي وكشت‌هاي استراتژيك را به‌‌عنوان برنامه‌ اصلي مديريت جهاد كشاورزي در اولويت قرار داده و براي اين مهم هدف ‌گذاري نمايند تا دركشت استراتژيك به مرحله خودكفايي برسيم.
فرماندار پارسيان درخاتمه ابرازاميدواري كرد وگفت: با توجه به بحران كمبود آب، لازم است تا جهاد كشاورزي راهكار كشت‌هاي كم‌ آب را به كشاورزان ارائه نموده و كشت محصولاتي كه به آب زياد نيازمندند جايگزين شوند.
هم اكنون 4هزار هكتار زمين كشاورزي در پارسيان وجودارد كه ازاين ميزان 2هزار هكتار آن زير كشت گوجه فرنگي قرار دارد.
7191 /6048
خبرنگار : ابراهيم بديعي ** انتشار : خليل تنيده

* آگاهي از آخرين اخبار استان در كانال تلگرام ايرنا هرمزگان
* لينك جستجو كانال: irnabandarabas@
*ايميل: irna.hormozgan@yahoo.com