مسدود كردن تلگرام و اینستاگرام مقطعی است/ احتمالا جمعه این هفته رفع انسداد می شود

تهران-ایرنا-عضو كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: مسدود كردن تلگرام و اینستاگرام مقطعی است و احتمالا جمعه این هفته رفع انسداد می شود.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، علیرضا رحیمی در كانال تلگرامی خود با تشریح جلسه روز دوشنبه 11 دی 96 كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نوشت: در جلسه دوشنبه این هفته كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همه مسئولین ارشد از دستگاه های مختلف حضور یافتند و دو ساعت مبسوط حوادث اخیر مورد بحث و ارزیابی قرار گرفت.
وی افزود: ارزیابی بخش سایبری حوادث، تحریكات خارجی و داخلی، رویكرد و مواضع آمریكایی ها و تحركات عربستان سعودی، نحوه برخورد و عملكرد رسانه ملی از آغاز حوادث، هماهنگی های لازم بین دستگاه های مختلف، سناریوهای مختلف طراحی شده حوادث اخیر و ارزیابی تحولات بعدی از اهم موارد بحث شده در این جلسه بود.
عضو كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: بر اساس گزارش دستگاه های مختلف در این جلسه، جلسات شورای امنیت كشور (شاك) بی وقفه درحال برگزاری است و رییس جمهوری بخشی از اختیارات لازم را به وزیر كشور تفویض كرده است.
رحیمی خاطرنشان كرد: مسدود كردن تلگرام و اینستاگرام مقطعی است و احتمالا در روز جمعه رفع انسداد شود، هیچ كدام از جریان ها و تشكل های دانشجویی كشور در حوادث و اعتراض های خشونت بار حمایت و همراهی نداشته اند.
وی همچنین گفت: مردم در هیچ كدام از شهرها و مناطق با خشونت طلبان و آشوبگران همراهی نكرده اند و آنها به رغم مطالبات عدیده در بخش های مختلف اقتصادی، اجتماعی و قضایی به طور مطلق گرایشی برای آشوب و ناامنی ندارند.
وی ادامه داد: با توجه به كنترل شرایط توسط نیروی انتظامی و روند عادی شدن وضعیت نیازی به حضور و مداخله نیروهای سپاه پاسداران برای مدیریت میدانی در مناطق نبوده است.
عضو كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: نحوه برخورد صدا وسیما در این حوادث مورد انتقاد و گلایه دستگاه های مختلف بود.
رحیمی خاطرنشان كرد: نماینده شهرستان دورود گزارش وقایع و مشاهدات خود و وضعیت شهر را به كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارائه داد و خواستار برخورد قاطع با عوامل آشوب و رفع نگرانی فوری از خانواده ها و مردم شد.
سیام**9121 **1336
خبرنگار: سمیه لاری**انتشار:مهرنوش خانزائی