تولید برق از فاضلاب در شهرهای بزرگ كشور كلید خورد

تهران- ایرنا- مدیركل دفتر نظارت بر بهره برداری فاضلاب شركت مهندسی آب و فاضلاب كشور گفت: تولید برق از فاضلاب در شهر تهران آغاز شده و در برخی شهرهای بزرگ كشور از جمله اصفهان، شیراز و تبریز نیز در دستور كار قرار گرفته است.

«بهمن وكیلی» روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: تولید برق از فاضلاب در شهرهای اصفهان، شیراز و تبریز در مرحله عقد قرارداد قرار دارد.
وی ادامه داد: در دوران اعمال تحریم ها موانعی برای تامین تجهیزات این پروژه ایجاد می شد اما اكنون مسیر برای اجرای آن هموار شده است.
مدیركل دفتر نظارت بر بهره برداری فاضلاب شركت آبفای كشور، تولید برق از فاضلاب را یكی از اهداف وزارت نیرو و شركت آب و فاضلاب ذكر كرد و گفت: فرآیند برخی تصفیه خانه های فاضلاب همچون فاضلاب جنوب تهران به سیستم تولید همزمان برق و حرارت (سی.اچ.پی-CHP) مجهز هستند و می توانند از فرایند تصفیه فاضلاب، برق تولید كنند.
به گزارش ایرنا، بیوگاز حاصل از فرایند تصفیه بی هوازی فاضلاب حاوی گاز متان است و منبعی برای تولید انرژی سودمند به شمار می رود.
یكی از بزرگ ترین نیروگاه های بیوگاز حاصل از تصفیه فاضلاب در جهان در محل تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران قرار دارد كه در صورت تكمیل، سالیانه نزدیك به 80 گیگاوات انرژی الكتریكی و 270 تراژول انرژی حرارتی تولید می شود كه این مقدار معادل تامین برق مصرفی یك شهرك مسكونی 100 هزار نفری است.
هم اكنون با نصب واحدهای تولید همزمان برق و حرارت (سی.اچ.پی-CHP) در 6 واحد تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران، سالیانه نزدیك به 60 گیگاوات انرژی الكتریكی و 200 تراژول انرژی حرارتی تولید می شود كه این مقدار، برای تامین برق مصرفی یك شهرك مسكونی 80 هزار نفری كافی است.
این نیروگاه، 80 درصد برق مصرفی و صد درصد حرارت مورد نیاز برای بهره برداری از تاسیسات تصفیه خانه را تامین می كند و نزدیك به 150 هزار بشكه نفت خام (400 هزار متر مكعب گاز) صرفه جویی را به دنبال دارد.
مدیركل دفتر نظارت بر بهره برداری فاضلاب شركت مهندسی آب و فاضلاب كشور پیش از این در گفت و گو با ایرنا از پوشش 47.6 درصدی شبكه فاضلاب شهری كشور خبر داد و گفت: هم اكنون 27.5 میلیون نفر از جمعیت شهری كشور تحت پوشش تاسیسات فاضلاب قرار گرفته اند.
وی با بیان اینكه در حال حاضر 184 تصفیه خانه فاضلاب به مدار بهره برداری وارد شده است، گفت: از مجموع 27.5 میلیون جمعیتی كه تحت پوشش تاسیسات فاضلاب قرار گرفته اند، فاضلاب 18 میلیون نفر به تصفیه خانه ها وارد می شود و فاضلاب 10 میلیون نفر دیگر، به دلیل احداث نشدن تصفیه خانه یا متصل نشدن به تصفیه خانه ها، كماكان به چاه های جذبی و سنتی می ریزد.

اخبار اقتصادی ایرنا در تلگرام: IRNAeco@
اقتصام*9189*
خبرنگار: اسماعیل داودی ** ناشر: فرهاد راستی