موريتاني يك صفر را از پول ملي خود حذف كرد

الجزيره –ايرنا- جمهوري موريتاني يك صفر را از پول ملي خود حذف كرد و پول هاي جديد چاپ شده در اين كشور از اول سال جاري ميلادي در دسترس مردم قرار گرفت.

به گزارش دوشنبه شب ايرنا و به نقل از خبرگزاري رسمي موريتاني ، پول هاي جديد اين كشور از روز دوشنبه در دسترس مردم قرار گرفت و بنا بر اعلام مقام هاي رسمي اين كشور، اسكناس ها و سكه هاي قديمي نيز در كنار پول هاي جديد تا حداكثر30 ژوئن سال 2018 معتبر و رايج خواهد بود.
واحد پول موريتاني اوقيه است و بر اساس تصميم جديد دولت اين كشور ، يك صفر از پول آن حذف شده و بدين ترتيب، 100 اوقيه قديم برابر با 10 اوقيه جديد است.
بانك مركزي موريتاني هدف از اين اقدام را افزايش ارزش واحد پولي اين كشور و افزايش اعتماد به آن دانست.
اسكناس هاي جديد چاپ شده در موريتاني به صورت 50 اوقيه، 100اوقيه، 200اوقيه، 500اوقيه و 1000 اوقيه است و سكه هاي ضرب شده نيز در قالب نيم اوقيه، يك اوقيه، پنج اوقيه ، 10 اوقيه و 20 اوقيه است.
خاورم **2041**انتشار دهنده: سيد شاهپور حسيني