قارچ كش ها يك عامل كاهش جمعيت زنبورها

تهران- ايرنا- گروهي از محققان در پي مطالعه اي ميداني در امريكا متوجه شدند كه استفاده از قارچ كش ها عامل اصلي كاهش جمعيت زنبورهاي عسل نر در اين كشور است.

به گزارش روز دوشنبه گروه علمي ايرنا از روزنامه انگليسي گاردين، يافته هاي اين مطالعه زنگ خطري براي زنبورشناسان به شمار مي آيد زيرا قارچ كش ها اغلب براي از بين بردن انواع كپك ها به كار مي روند و نه حشرات؛ اما به نظر مي رسد يك عامل اصلي آسيب به زنبورها باشند. اين موضوع كه قارچ كش ها چطور زنبورها را مي كشند، هنوز در دست بررسي است اما احتمال دارد دليل آن آسيب پذيرشدن زنبورها در برابر انگل نوزما يا افزايش مسموميت ساير آفت كش ها و حشره كش ها باشد. كاهش شديد جمعيت زنبورها و ديگر گرده افشانان از اين جهت نگران كننده است كه آنها مسئول باروري 75 درصد كل فراورده هاي غذايي هستند و نيمي از گرده افشاني توسط گونه هاي وحشي صورت مي گيرد. آفت كش ها، تخريب زيستگاه، بيماري و تغييرات اقليم همه موجب كاهش جمعيت زنبورهاي عسل شده است؛ اما تحقيقات معدودي براي پاسخگويي به اين سوال انجام شده كه كدام عامل بيشترين تاثير را در اين امر دارد. مطالعه جديد دانشمندان آمريكايي چندين دانشگاه كه در نشريه اي تخصصي در مورد زنبورهاي عسل / Proceedings of the Royal Society B منتشر شده است با روش هاي آماري يادگيري ماشيني، 24 عامل مختلف را براي كاهش 4 نوع زنبور عسل نر در 284 منطقه در 40 ايالت آمريكا تحليل و بررسي كرده است. اين عوامل شامل نوع محل سكونت و تخريب، جمعيت انساني، عرض جغرافيايي و ارتفاع است. اسكات مك آرت/ Scott McArt از دانشگاه كورنل/Cornell University آمريكا و محقق سرپرست اين تحقيق مي گويد: در اين تحقيق، موثرترين عامل براي شيوع بيماري انگلي نوزما و همچنين كاهش شديد گونه هاي زنبور عسل، قارچ كش ها بودند. كلروتالونيل، قارچ كشي كه بيش از بقيه در آمريكا استفاده مي شود، موثرترين عامل نوزما بود و مجموع ميزان استفاده از قارچ كش ها به عنوان مهم ترين دليل پيش بيني از بين رفتن زنبورهاي عسل نر به دست آمد. وي افزود: اين يافته بسيار باعث تعجب است، زيرا از نقش قارچ كش ها به شدت غفلت شده است. تاكنون مطالعات آزمايشگاهي معدودي نشان داده اند كه قارچ كش ها با كشتن ميكروب هاي مفيد داخلي مي توانند تاثيرهاي بدتري از نوزما بر زنبورها داشته باشند و ما در اين مطالعه همين يافته را در سطحي بزرگ تر نشان داديم. مك آرت تاكيد كرد: بايد مطالعات بيشتري روي تاثير قارچ كش ها در كاهش جمعيت زنبورها صورت بگيرد. علمي**9157 مترجم: منصوره شوشتري**انتشار: محتشمي پور براي اطلاع از اخبار متنوع علمي و فناوري، با كانال علمي ايرنا در تلگرام همراه شويد: irnaelm@ https://telegram.me