پوشش شبكه فاضلاب شهري در كشور به مرز 48درصد رسيد

تهران- ايرنا- مديركل دفتر نظارت بر بهره برداري فاضلاب شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور از پوشش 47.6 درصدي شبكه فاضلاب شهري كشور خبر داد و گفت: اكنون 27.5 ميليون نفر از جمعيت شهري كشور تحت پوشش تاسيسات فاضلاب قرار گرفته اند.

«بهمن وكيلي» امروز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي ايرنا، افزود: هنوز بخشي از اين تاسيسات فاضلاب به تصفيه خانه ها متصل نشده اند و به همين دليل جمعيت تحت پوشش تصفيه خانه هاي فاضلاب از جمعيت تحت پوشش تاسيسات فاضلاب كمتر است.
وي با بيان اينكه تاكنون 184 تصفيه خانه فاضلاب به مدار بهره برداري وارد شده است، گفت: از مجموع 27.5 ميليون جمعيتي كه تحت پوشش تاسيسات فاضلاب قرار گرفته اند، فاضلاب 18 ميليون نفر به تصفيه خانه ها وارد مي شود و فاضلاب 10 ميليون نفر ديگر، به دليل احداث نشدن تصفيه خانه يا متصل نشدن به تصفيه خانه ها، كماكان به چاه هاي جذبي و سنتي مي ريزد.
مديركل دفتر نظارت بر بهره برداري فاضلاب شركت آبفاي كشور افزود: به اين ترتيب، كل تاسيساتي كه تاكنون احداث شده، به تصفيه خانه هاي فاضلاب متصل نيستند.
وكيلي با تاكيد بر اينكه در شرايط كمبود منابع آب بايد به سمت استفاده مجدد از پساب ها برويم، گفت: با توجه به خشكسالي هاي هاي سالهاي اخير، استفاده از پساب يك راهكار ساده و در دسترس است.
وي ادامه داد: برآوردها حاكي از اين است كه 70 درصد آب مصرفي در منازل به فاضلاب تبديل مي شود كه مي توان اين آب تلف شده را تصفيه كرد و پساب آن را در بخش هاي مختلف كشاورزي، صنعت و فضاي سبز مورد استفاده قرار داد.
به گزارش ايرنا، 41 طرح تصفيه خانه فاضلاب با ظرفيت يك ميليون و 100 هزار مترمكعب در دولت يازدهم به بهره برداري رسيد.
كامران اسماعيلي مدير كل پيشين دفتر نظارت بر اجراي طرح هاي آب و فاضلاب آبفاي كشور پيش از اين به ايرنا گفته بود: 70 تصفيه خانه فاضلاب از محل منابع عمومي دولت در حال ساخت است.

اخبار اقتصادي ايرنا در تلگرام: IRNAeco@
اقتصام*9189*2025
خبرنگار: اسماعيل داودي* ناشر: ليلا جودي