ارائه خدمات ارزيابي شركتهاي دانش بنيان براي اولين درمنطقه آزاد انزلي

انزلي-ايرنا-روابط عمومي سازمان منطقه آزاد انزلي از ارائه خدمات ارزيابي شركتهاي دانش بنيان براي نخستين بار در اين منطقه خبر داد.

به گزارش ايرنا به نقل از اين روابط عمومي مديرعامل شركت توسعه تجارت مديران تعالي منطقه آزاد انزلي گفت: اين شركت اولين شركت ارزيابي شركت هاي دانش بنيان در سطح مناطق آزاد كل كشور است .
دكتر روهام قليچي اظهار داشت: اين شركت از سال 95 در اين منطقه و با حمايت هاي بي شائبه مديرعامل سازمان منطقه آزاد انزلي فعاليت خود را آغاز كرده و برطرف كننده يكي از بحث هاي مهم استان گيلان در زمينه ارزيابي فعاليت شركت هاي دانش بنيان مي باشد .
وي در خصوص دلايل ايجاد اين مركز خدمات رسان بيان كرد : با توجه به حجم درخواست هاي شركت هاي مستقر در استان براي اخذ مجوز شركت دانش بنيان از سوي معاونت علمي فناوري رياست جمهوري ، شركت توسعه تجارت مديران تعالي منطقه آزاد انزلي به منظور برطرف كردن اين مسئله با اخذ مجوزهاي لازم از معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري ، در منطقه آزاد انزلي اقدام به ايجاد اين مركز نموده است.
دكتر قليچي حمايت از شركت هاي دانش بنيان را يكي از شاخص هاي شيوه نامه عملياتي نمودن اقتصاد مقاومتي اعلام و اجراي چنين طرحي در منطقه آزاد انزلي را جهت دست يابي به اين شاخص حائز اهميت عنوان كرد.
به گفته وي با افتتاح مركز شكوفايي شركتهاي نوآور و دانش بنيان در اين منطقه گام بلندي در حمايت و هدايت شركتهاي دانش بنيان و به ويژه تجاري سازي ايده هاي جديد در حوزه صنعت و حتي خدمات در چارچوب مزايا و معافيت هاي قانوني منطقه آزاد انزلي فرآهم شده است.
وي انعقاد تفاهم نامه سازمان منطقه آزاد انزلي با صندوق شكوفايي و نوآوري ملي در راستاي سرمايه گذاري خطر پذير را در جهت توسعه و تعالي مسير طي شده و ترسيم افق هاي جديد براي شركت هاي فعال در منطقه بسيار مفيد ارزيابي كرد .
وي با بيان اين كه به رغم فعاليت 62 شركت دانش بنيان در استان گيلان همچنان نيازمند افزايش تعداد اين شركت ها هستيم خاطرنشان كرد :به همين منظور براي همكاري با سازمان منطقه آزاد انزلي، رويكرد شركت ما آموزش و ترويج شاخص هاي مورد نظر معاونت علمي فناوري رياست جمهوري به شركت هاي فعال در منطقه و استان جهت تسهيل و تسريع در اخذ مجوز دانش بنيان نيز بوده است.
مديرعامل شركت توسعه تجارت مديران تعالي منطقه آزاد انزلي تصريح كرد: با استقرار شركت هاي كار آفرين در اين مركز علاوه بر تأمين امكانات و مكان لازم براي فعاليت، سرمايه لازم نيز از سوي سازمان و صندوق هاي سرمايه گذاري خطر پذير تضمين شده، موضوعي كه در آينده اثرات مثبت خود را در مسير شكوفايي شركت هاي دانش بنيان استان بروز خواهد داد.
قليچي ضمن اشاره به اينكه شركت متبوع وي سي و سومين شركت تائيد شده جهت كارگزاري ارزيابي شركتهاي دانش بنيان مي باشد افزود : در حال حاضر علاوه بر گيلان به عنوان كانون منطقه اي، به شركت هاي علاقمند به اخذ مجوز دانش بنيان در استانهاي مازندران، اردبيل و زنجان خدمات ارائه مي شود و شركت هاي علاقمند با پركردن پرسشنامه هاي مندرج در پرتال معاونت علمي فناوري رياست جمهوري، وارد فرآيندي مي شوند كه در پي آن كارگروه معاونت در اين زمينه درخواست مزبور را بررسي كرده و در صورت تأييد آن را به شركت هاي ارزياب ارجاع مي دهند و كارگزاران موظفند ظرف 30 روز ارزيابي مشاهده اي ادعاهاي مطرح شده براساس شاخص هاي مورد نظر معاونت انجام و اعلام نتيجه نمايند.
مديرعامل شركت توسعه تجارت مديران تعالي منطقه آزاد انزلي اضافه كرد: شركت دانش بنيان الزاماً يك شركت با كاركردهاي تكنولوژي هاي مدرن نيست بلكه شركت هايي كه براساس يك الگوي دانش بنيان اقدام به تسهيل يك فرآيند و يا ايجاد يك روش جديد و توليد ارزش بر پايه دانش مي كنند مي توانند مجوز فعاليت به عنوان شركت دانش بنيان را دريافت نمايند.
هم اكنون بيش از 40 شركت فعال بر پايه نوآوري و دانش بنيان در منطقه آزاد انزلي جذب شده كه شركتهاي نو پا در ابتداي فعاليت مي توانند از امكانات مركز ايجاد شده استفاده و پس از تكميل فرآيند تجاري سازي نسبت به ايجاد مستقيم واحد هاي صنعتي و خدماتي اقدام نمايند و از سوي ديگر با حمايت سازمان كنسرسيوم دانش محور كاسپين منطقه آزاد انزلي متشكل از شركت هاي دانش بنيان و كارآفرين در سطح منطقه در حوزه مديريت صادرات مشغول فعاليت مي باشد.
6030
6030