كاربردی كردن پژوهش ها زیرساخت توسعه دانش بنیان

بوشهر- ایرنا- مدیران و استادان حوزه های تحقیقاتی و پژوهشی دانشگاههای استان بوشهر براین باورند كه كاربردی كردن پژوهش های دانشگاهی در صنایع و ارتباط بیشتر بخش تولید با مراكز تحقیقاتی زیر ساخت توسعه دانش بنیان است كه منجر به كارآفرینی و تولید ثروت می شود.

آنان در میزگرد خبرگزاری جمهوری اسلامی استان بوشهر در باره بررسی نقش ارتباط میان دانشگاه و صنعت در توسعه دانش بنیان و كارآفرینی، وجود اعتماد و ارتباط متقابل میان دانشگاه و صنعت و كنار هم قرار گرفتن مراكز علمی و تولیدی را برای رسیدن به پیشرفت و توسعه پایدار و حل بسیاری از مشكلات پیش روی جامعه در بخش اشتغال و اقتصاد ضروری خواندند.
این پژوهشگران و محققان، ارتباط كم میان دانشگاه و صنعت، عملیاتی نشدن یا كاربردی نكردن پژوهش ها و تحقیق های دانشگاهی در حوزه صنایع، نبود اعتماد كافی در بخش صنعت به مراكز پژوهشی دانشگاهی، اعتبار و بودجه پایین بخش تحقیقات و پژوهش، حمایت نشدن مراكز پژوهشی و تحقیقاتی دانشگاهی از سوی صنایع دولتی و خصوصی و نبود امكانات و تجهیزات پژوهشی، تحقیقاتی و آزمایشگاهی كافی را ازجمله مشكلات و موانع بر سر راه همكاری دانشگاه و صنعت عنوان كردند.

* ارتباط و اعتماد نزدیك حلقه مفقوده میان صنعت و دانشگاه
یكی از محققان دانشگاه خلیج فارس بوشهر كه جزو پژوهشگران یك درصد برتر جهان گفت: با وجود تلاش دانشگاه برای ایجاد ارتباط با صنعت ولی همچنان حلقه مفقوده ای بین این 2 بخش وجود دارد.
پرویز ملك زاده افزود: صنعت باید با اعتماد به دانشگاه طرح های خود را به این مراكز علمی بسپارد.
وی اضافه كرد: اگرچه بخشی از پژوهش سعی و خطاست اما نباید به تصور اینكه ممكن است هزینه ها به هدر رود از سپردن طرح های تحقیقاتی به دانشگاهها پرهیز شود.
ملك زاده در باره اهمیت كارآفرینی گفت: هرچند نباید ازدانشگاهها انتظار كارآفرینی داشت ولی پژوهش های كاربردی و شركت های دانش بنیان در اشتغال فارغ التحصیلان موثر هستند.
وی در باره معیارها و شاخص های رسیدن به جایگاه دانشگاه كارآفرین گفت: برای رسیدن به این جایگاه باید امكاناتی برای جذب دانشجویان مستعد و ایجاد زیرساخت ها و انگیزه های لازم در بخش های مختلف را فراهم كرد.
ملك زاده همچنین برضرورت ایجاد ارتباط قوی و فرصت های مطالعاتی در خارج از كشور برای محققان تاكید كرد و گفت: در كشورهای دیگر فناوری در كنار صنعت زایش می كند ولی در كشور ما این كار صورت نمی گیرد.
وی با بیان اینكه وظیفه دانشگاه آینده نگری است گفت: بخش صنعت نه تنها از دانشگاه آینده نگری نمی خواهد بلكه حل مشكلات صنعتی نیز كمتر به این مراكز علمی ارجاع داده می شود.
ملك زاده در باره سطح بندی دانشگاهها گفت: اگر هدف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از سطح بندی دانشگاهها ارتقای دانشگاههاست به این شكل مشكل حل نمی شود و این كارمنجر به عقب رفت دانشگاه های سطح 3 و 4 می شود.
وی بیان كرد: دانشجویان دوره تحصیلات تكمیلی از جمله ابزارها و موتور محركه پژوهش به شمار می روند كه در سالهای اخیر دچار افت شده اند.
این پژوهشگر افزود: افت این دانشجویان از لحاظ تعداد و بنیه علمی امر پژوهش را تحت تاثیر قرار می دهد.
وی تاكید كرد: برای انجام پژوهش های مفید حضور دانشجویان كارآمد دوره تحصیلات تكمیلی ضروری است.
یكی دیگر از پژوهشگران یك درصد برتر دنیا در دانشگاه خلیج فارس بوشهر بیان كرد: هر یك از پژوهش های كاربردی، بنیادی و توسعه ای جایگاه خاص خود را دارد و نیازمند توجه است.
خدابخش نیك نام افزود: وقتی به استانداردهای جهانی نگاه می شود كشورها و دانشگاه هایی كه توازنی بین جنبه های مختلف پژوهش ایجاد كرده اند، موفق تر هستند.
وی با بیان اینكه دانشگاه خلیج فارس بوشهر در بخش پژوهش های بنیادی خوب عمل كرده است گفت: این دانشگاه در تولید مقاله های باكیفیت نیز رشد خوبی داشته است.
نیك نام اضافه كرد: با وجود این پیشرفت ها ولی به دلیل اینكه ارتباط بین دانشگاه و حوزه های صنعتی و استانی رشد نیافته در این بخش مشكلاتی وجود دارد.
وی اضافه كرد: یك هیات علمی دانشگاهی در حوزه كاربردی و بنیادی این فرصت و مجال كه از صفر تا 100 یك طرح را مهیا كند ندارد و صنعت نیز این همت را نمی كند كه به پژوهشگران دانشگاه ها اعتماد كند.
وی با تاكید براینكه پژوهش آزمون و خطاست گفت: صنعت باید به پژوهشگران خود اعتماد و در جاهایی نیز هزینه كند و به طور یقین پیشرفته هایی حاصل می شود.
این محقق اظهار كرد: ارتباط با صنعت تنها نباید محدود به چند دیدار و بازدید باشد زیرا كارهای تحقیقاتی در دانشگاهها در مقیاس كوچك ولی در صنعت در حجم وسیعتری انجام می شود و مشكلات جدیدی كشف می شود كه ممكن است در محیط كوچك قابل كشف نباشد.

* حضور محققان دانشگاهی در فضای صنعت ضرورت تولید دانش بنیان
نیك نام ادامه داد: در كنار دانش علمی باید دانش فنی و تكنولوژی نیز باشد و این تنها در گرو تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه محقق می شود.
وی گفت: هم اكنون بسیاری از زیرساخت ها و دستگاههای لازم برای انجام برخی آزمایش ها در استانها وجود ندارد و مسئولان استانی باید برای جوانانی كه می خواهند در آینده به عنوان محقق ایفای نقش كنند برخی زیرساخت ها را تامین كنند.
وی بیان كرد: هرچند دانشگاه خلیج فارس اقدام به تاسیس آزمایشگاه مركزی كرده ولی استادان و دانشجویان باید درمحیط صنعتی قرار گیرند.
نیك نام افزود: وظیفه دانشگاه ایجاد تفكر كارآفرینی است نه اینكه مسئول كارآفرینی در جامعه باشد.
وی با اشاره به رویكرد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به سمت دانشگاههای نسل سوم گفت: اگر قرار است در حوزه كارآفرینی كارشود باید چند دانشگاه برای این كار انتخاب شوند.
این پژوهشگر با تاكید بر تخصصی كردن دانشگاه ها گفت: نباید همه دانشگاهها ملزم به فعالیت در بخش آموزش، پژوهش و كارآفرینی باشند.
نیك نام افزود: برای بین المللی شدن باید فكرها را تغییر داد تا ثابت شود كه هیچ حد و مرزی در علم وجود ندارد.
وی تاكید كرد: همچنین شاخصه های بین المللی شدن را باید مشخص و تعیین كرد كه دانشگاه چقدر می تواند به این فاكتورها نزدیك شود.
نیك نام افزود: هم اكنون در كشور ما تعریفی كه برای پژوهش می شود با كشورهای پیشرفته تفاوت دارد.

* ضرورت پژوهش های نیاز محور و حذف تحقیقات جزیره ای
یكی دیگر از پژوهشگران یك درصد برتر جهان در دانشگاه خلیج فارس بوشهر گفت: پژوهش های ما باید نیاز محور باشند و بتوانند یكی از مشكلات جامعه را حل كنند.
علیرضا حسنی نژاد افزود: بخش صنعت باید مشكل را به عنوان پژوهش به دانشگاه معرفی و زیر ساخت های لازم را فراهم كند.
وی با اشاره به اینكه بخشی از صنعت ما وارداتی است ادامه داد: هرچند سرعت عمل برای صنعت مهم است اما فعالیت های علمی زمان بر است و باید در این بخش دولت وارد كار شود و بخشی از هزینه ها را قبول كند.
این محقق یادآور شد: فعالیت های تحقیقاتی ریسك پذیر است و در این شرایط صنعت نیز باید زمینه ریسك را داشته و برای آن هزینه كند.
حسنی نژاد افزود: برای رسیدن به توسعه پایدار در كنار انجام پژوهش های كاربردی باید به تحقیق های پایه ای مستحكم و مستمر نیز پرداخته شود.
وی با تاكید براینكه باید انتظارات منطقی و معمولی از مقوله علم داشته باشیم گفت: در عین حال باید افق و چشم انداز راهكارهای رسیدن به آن داشته باشیم.
حسنی نژاد گفت: در زمان حاضر از نظر زیرساخت های آزمایشگاهی نسبت به شاخص های بین المللی فاصله وجود دارد، بخشی ازصنایع ما وارداتی و مسائل و مشكلات خاصی دارند و بر لبه علم حركت نمی كنند.
وی با اشاره به اهمیت كار پارك های علم و فناوری و شركت های دانش بنیان گفت: وظیفه دانشگاه تربیت دانشجویان توانمند است كه در موقعیت های مشكل ساز بدانند چونه فكر كنند راهكار ارائه دهند وصنایع نیز باید این زمینه و توانمندی را داشته باشد كه این دانشجویان توانمند را به كار گیرد.
وی تاكید كرد: امروز با جزیره های با فاصله زیاد در تحقیقات روبه رو هستیم و ارتباطات بین رشته ای نداریم.
حسنی نژاد گفت: اگر قرار باشد تحقیقات منجر به خرورجی شود باید چندین محقق در كنار هم كار كنند تا بتوان به نتیجه رسید.

* ایجاد انگیزه و تقویت روحیه كارآفرینان با حمایت
یكی از استادن دانشگاه علمی كاربردی بوشهر گفت: با توجه به مسائل اقتصادی جامعه و نرخ بالای بیكاری نسل حاضرانگیزه یادگیری، كارآفرینی و اشتغال زایی را از دست داده است.
الهه غریب زاده افزود: با توجه به این مهم، تقویت روحیه و انگیزه برای پیشرفت و دستیابی به یافته های علمی و هدفمند سازی مسیر زندگی جوانان از طریق زمینه سازی خلاقیت های فردی می تواند جزو اولویت‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی در جامعه بویژه در دانشگاه ها به عنوان متولی كلیدی قرار گیرد.
وی اضافه كرد: وقتی جمعیت جوان جامعه زندگی هدفمند نداشته باشد، انرژی آنها به شكل منفی بكار گرفته می ‌شود.

* ضرورت جایگزینی صنعت به جای كارخانه داری در كشور
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه خلیج فارس بوشهر گفت: امروز ما در كشور به جای صنعت بیشتر كارخانه داریم و در این كارخانه ها براساس منطق خاص تولید محصول انجام می شود و در زمان وقوع مشكل از كسی كه به او لایسنس داده كمك می گیرند.
شهریارعصفوری افزود: در این نوع صنعت افرادی كه انتقال تكنولوژی می كنند وصل به دانشگاه نیستند و رابطه كم رنگی با دانشگاه دارند.
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه خلیج فارس بوشهر بیان كرد: این درحالی است كه صنعت باید دارای واحد تحقیق و توسعه و یك دانشگاه چكیده باشد.
وی گفت: بیشتركارهایی كه در كشور انجام می شود برای حل مشكل كردن است درصورتی كه واحدهای تحقیق و توسعه برای فكر كردن در باره آینده بنا نهاده می شوند.
این استاد دانشگاه اظهاركرد: یكی از مشكلات ما این است كه مراكز تحقیق و توسعه به جای فكر كردن برای آینده تنها به فكر مسائل جاری خود هستند و همین امر باعث می شود، نقش دانشگاه كه راجع به مسائل آینده فكر می كند، در صنعت كم رنگ شود.
وی تاكید كرد: نبود واحدهای تحقیق و توسعه پویا در واحدهای تولیدی باعث می شود ارتباط صنعت با دانشگاه دررسیدن به تولیدهای جدید، كاربست اختراع ها واكتشاف ها كمتر فراهم شود.
عصفوری یادآور شد: در شرایط كنونی واحدهای پژوهش و توسعه در صنعت به جای واحد تحقیقاتی بیشتر به صورت ستادی عمل می كنند.
این استاد دانشگاه گفت: با این وجود جای امیدواری دارد كه در استان بوشهر شركت پتروشیمی جم افزون بر واحد ستادی واحد تحقیق و پژوهش آن نیز در حال شكل گیری است.

* محصور شدن محققان در چهاردیواری دانشگاه
وی اظهار كرد: برخی از استادان و پژوهشگران دانشگاهی با وجود اینكه خوب فكر می كنند اما در چارچوب و چهاردیواری دانشگاه خود را محصور كرده اند.
عصفوری اضافه كرد: اگر استادان وارد صنعت و كارخانه ها نشوند نگاه جامعی نسبت به اولویت های صنعتی منطقه نخواهند داشت.
وی با تاكید براینكه اولویت های صنعت تنها با نامه نگاری اداری حل نمی شود گفت: حضور نیافتن استادان دانشگاهی در واحدهای صنعتی و كم رنگ بودن درخواست صنعت از دیگر مشكلات انجام كارهای پژوهشی متناسب با نیاز صنعت است.
عصفوری افزود: قوانین و آیین نامه های موجود استادان دانشگاه را به سمت كارهایی با كمترین زحمت و كسب بیشترین امتیاز پژوهشی سوق می دهد.
وی تاكید كرد: آئین نامه های ارتقا به گونه ای طراحی شده كه استاد با یك رایانه و آزمایشگاه ساده امتیاز لازم پژوهشی را كسب می كند و در این شرایط استادان ملزم نیستند خود را برای تحقیق و پژوهش در باره یك طرح صنعتی به زحمت اندازند.
وی بیان كرد: برای داشتن دانشگاهی پویا و صنعتی كارآمد باید در آئین نامه های موجود بازنگری انجام و استادهای دانشگاه را برای حل مشكل كشور با صنعت آشتی داد.
عصفوری گفت: امروز در كشور ما استاد دانشگاه پس از جذب دانشجوی دكترا و ارشد به دنبال موضوعی كه این افراد باید در مورد آن تحقیق و پژوهش كنند می رود، این درحالی است كه در كشورهای پیشرفته استاد متناسب با موضوع صنعتی خود نیاز می داند، دانشجو می گیرد.
وی اضافه كرد: در زمان حاضر استادان دانشگاه این اختیار را ندارد كه متناسب با یك طرح صنعتی دانشجو بگیرند و باید تابع سازمان سنجش باشند.
عصفوری تاكید كرد: سیاست های امروز به گونه ای طراحی نشده كه با انجام پژوهش بتوان مشكل مملكت را حل كرد.
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه خلیج فارس بوشهر گفت: یكی از مشكلات ما این است كه كار پژوهش را برخلاف دنیا از روش منسوخ شده بودجه دولتی انجام می دهیم كه در این شرایط استاد و صنعت درك درستی از نیاز و خواسته خود نخواهند داشت.

* شورای پژوهش تحقیقات و فناوری باید حلقه واسط صنعت و دانشگاه
وی افزود: با وجود داشتن دو دانشگاه جامع و حضور اساتید متخصص و فرهیخته بعنوان مهمترین سرمایه در استان ولی صنعت دولتی ما قدر این انباشتها را نمی داند.
عصفوری گفت: در آن سوی دنیا از ظرفیت علمی موجود در استان بهره مند می شوند این درحالی است كه صنعت موجود در این استان 300 كیلومتر آن طرف تر به دلیل دولتی بودن الزامی دراستفاده از این ظرفیت ندارد.
وی افزود: صنعت و دانشگاه نیازمند حلقه واسطی هستند كه بتواند بین این 2 نهاد ارتباط برقرار كند به گونه ای كه عنوان طرح را به زبان دانشگاه و تحقیق استادان را به زبان صنعت تبدیل كند.
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه خلیج فارس بوشهر گفت: با وجود اینكه بیش از یكسال از مصوبه تشكیل شورای پژوهش، تحقیقات و فناوری می گذرد و در همه استانها راه اندازی شده است ولی هنوز در استان بوشهر این شورا تشكل نشده است.
وی افزود: به دلیل تشكیل نشدن این شورا حتی طرح های مختلف پژوهشی كوچك نیز كه اعتبار چندانی لازم ندارند به خارج از استان سرازیر می شوند.
عصفوری با بیان اینكه شورای پژوهش كار یكپارچه سازی در بخش های مختلف را انجام می دهد، گفت: تشكیل نشدن این شورا برای استان زیان آور است.

* راه اندازی آزمایشگاه مركزی بوشهر و اختصاص 38 میلیارد ریال برای اجرای 40 طرح تحقیقاتی
وی گفت: برای اینكه پژوهشگران ما چهره شوند، باید زیرساخت های پژوهشی نیز به بلوغ برسند كه در این ارتباط تاكنون 130 میلیارد ریال برای فاز نخست آزمایشگاه مركزی دانشگاه خلیج فارس هزینه شده و تكمیل و بهره برداری فاز دوم آن نیز 70 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد.
عصفوری اظهار كرد: تجهیز آزمایشگاه و تقویت زیرساخت های پژوهشی در دانشگاهها می تواند در جذب كارهای پژوهشی شركتهای صنعتی اثر گذار باشد.
وی گفت: هیات علمی، زیرساخت ها و تجهیزات از جمله عوامل كلیدی دانشگاههاست كه باید مورد توجه قرار گیرند.
عصفوری اضافه كرد: پیش از این بخش صنعت استان به بهانه نبود زیرساخت ها در دانشگاه ها طرح های تحقیقاتی را به دانشگاه هایی در خارج از استان بوشهر كه فاكتورهای لازم برای تحقیق و پژوهش را دارند می فرستاد كه با راه اندازی آزمایشگاه مركزی بوشهر زمینه انجام طرح های تحقیقاتی در این استان بیشتر فراهم شده است.
وی در باره طرح های پژوهشی دانشگاه خلیج فارس بوشهر گفت: درسال گذشته، 38 میلیارد ریال اعتبار برای 40 طرح اختصاص یافت كه این میزان اعتبار نسبت به سال 94 سه برابر شده است.
عصفوری با بیان اینكه هیچ كمك استانی برای تجهیز آزمایشگاه مركزی دانشگاه خلیج فارس به ما نشده است، گفت: وجود یك آزمایشگاه جامع و مركزی با هدف یكپارچه سازی در این بخش ضروری است.
عصفوری یادآور شد: در زمان حاضر آزمایشگاه مركزی دانشگاه خلیج فارس به عضویت آزمایشگاه علمی ایران و آزمایشگاه معاونت علمی فناوری رئیس جمهوری درآمده است و از خدمات این آزمایشگاه ها بهره لازم را می برد.

* ایجاد ارتباط بین المللی ضرورت تبادل تحقیقاتی و پژوهشی با مراكز علمی دنیا
وی با تاكید بر ارتباط ایجاد بین المللی تحقیقاتی گفت: برای ایجاد ارتباط بین المللی در بخش پژوهش و تحقیق باید زمینه تحقیق، مطالعه و همكاری با دانشگاههای خارج از كشور فراهم شود.
عصفوری افزود: در این ارتباط دانشگاه خلیج فارس تاكنون 45 مقاله مشترك با آمریكا، 37 مقاله با آلمان، 32مقاله با كانادا و 30مقاله با تركیه انجام داده است.
وی با تاكید براینكه برای حركت در مرز دانش نیاز است كارها بصورت تیمی انجام شود، گفت: در زمان حاضر دانشگاه خلیج فارس ارتباط مناسبی با دانشگاه اتریش، آلمان و كانادا دارد و با شناسایی اساتیدی دركشوركانادا، برای دانشجویان تحصیلات تكمیلی دوره های مجازی تشكیل داده است.
عصفوری گفت: كسب رتبه دوم كیفیت مقاله ها، رتبه 18 در كمیت تولید علمی و عضو یك درصد دانشگاههای برتر و موثر جهان از جمله افتخارات این دانشگاه به شمار می رود كه در توسعه روابط بین الملل بسیار موثر است.

* لازمه توسعه پایدار و دانش بنیان، حركت دانشگاه ها به سمت كارآفرینی
عصفوری افزود: امروز دانشگاهها از نسل اول كه تنها وظیفه تربیت دانشجو و نسل دوم كه توجه به پژوهش بود عبور كرده و به سمت كارآفرینی كه گفتمان غالب دانشگاه های نسل سوم است حركت می كند.
وی تاكید كرد: امروز باید فارغ التحصیلانی كارآفرین و یا نزدیك به كارآفرینی تربیت شوند و لازمه این كار تغییر فكر و اندیشه است.
عصفوری اضافه كرد: امروز دانشگاههای بزرگ به دنبال تولید مقاله نیستند بلكه تربیت نیروی كارآفرین از جمله هدفهای مهم دانشگاههای نسل سوم است.
وی گفت: براساس سیاست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاهها باید در چارچوب زمانبندی مشخص به سمت دانشگاههای كارآفرین حركت كنند.
عصفوری افزود: در ارتباط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه صنعتی اصفهان، تهران و خلیج فارس بوشهر را به عنوان پایلوت در این بخش انتخاب كرده است.
وی اضافه كرد: معاونت علمی، فناوری رئیس جمهوری نیز در این زمینه 2میلیارد ریال برای ایجاد مركز كارآفرینی و نوآوری به دانشگاه خلیج فارس بوشهر كمك كرد.
عصفوری با اشاره به ایجاد مركز كارآفرینی دانشگاه خلیج فارس بوشهر گفت: در زمان حاضر 20 هسته نوآوردركنار اعضای هیات علمی در این مركز براساس یك ایده مشغول به كار هستند.
وی اضافه كرد: با توجه به اینكه در شرایط كنونی فارغ التحصیلان دانشگاه ها تمرین كارآفرینی نكرده اند و مهارت لازم را ندارد در این ارتباط تاسیس
'مدرسه كسب و كار' در استان بوشهر نهایی و مورد استقبال مسئولان استانی قرار گرفته است.
عصفوری گفت: در مدرسه كسب و كار برنامه كامل كسب و كاردر هر رشته وجود دارد و دانشجویان در این مدرسه مهارت های لازم در زمینه كارآفرینی را فرامی گیرند.
وی گفت: دانشجویان در این مدرسه 120 ساعت دوره های مختلف مهارتی غیر از رشته خود را طی می كنند و بعد از آن وارد واحد كارآموزی هدفمند كه آینده مسیر كاری را برای او مشخص می كند می شود.
عصفوری گفت: امروز فارغ التحصیلان دانشگاهی به دلیل نداشتن آمادگی روحی و روانی ازبرخی محیطهای كاری دفع می شوند و ترجیح می دهند شغل پایین تری را انتخاب كنند.
وی گفت: برای فعالیت مدرسه كسب و كارهمكاری سازمان برنامه و بودجه، صنایع، استانداری، اداره كار و رفاه اجتماعی ضروری است.
عصفوری یادآور شد: همچنین برای رسیدن به هدف های از پیش تعیین شده برای دانشگاه های كارآفرین مجوز تاسیس دانشگاه كسب و كار از هیات امنای دانشگاه خلیج فارس بوشهر گرفته شده و استان برای تاسیس آن باید همكاری لازم را داشته باشد.

* ضرورت توجه به نقش تحقیقات سلامت در توسعه پایدار دانش بنیان
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشكی بوشهر گفت: با توجه به توسعه 2صنعت هسته ای و نفت و گاز در استان بوشهر، هرچند این صنایع از جمله نعمت ها و فرصت های توسعه ای ملی به شمار می روند ولی باید عوارض ناشی از آنها در استان بررسی شود.
غلامرضا خمیسی پور بیان كرد: همه طرح های صنعتی به دلیل تاثیر مستقیم آنها روی سلامت باید دارای پیوست سلامت باشند.
وی با اشاره به تعامل مثبت میان بخش سلامت با صنعت در استان بوشهر گفت: تاسیس مركز تحقیقاتی دربحث آلودگی ها درعسلویه با هدف پاسخگویی به برخی دغدغه های مردم منطقه از جمله برنامه های دانشگاه علوم پزشكی استان بوشهر است.
وی تاكید كرد: صنایع موجود در استان باید ماموریت های مرتبط با پایش سلامت كاركنان و تاثیر فعالیت این صنایع در محیط زیست و اكولوژی دریا را مورد توجه و بررسی و به دانشگاه علوم پزشكی واگذار كنند.
خمیسی پور گفت: درشرایطی كه دانشگاه علوم پزشكی با بودجه دولتی در استان فعالیت می كند ولی از توانمندی آن استفاده نمی شود و طرح های تحقیقاتی در این بخش به خارج از استان روانه و در گام بعدی این دانشگاه تنها باید مجوزهای لازم برای پایان طرح را صادر كند.
وی یادآور شد: اگرچه فعالیت صنایع هسته ای و نفت وگاز دارای عواضی در منطقه است اما می تواند در بخش درمان نیز مورد استفاده قرار گیرد كه در این ارتباط مركز تحقیقات پزشكی هسته ای در استان بوشهر راه اندازی شده است.
خمیسی پور در باره بودجه بخش پژوهش گفت: در شرایطی كه بودجه پژوهشی ما معادل یك دهم بودجه كشور تركیه است ولی تنها 10 درصد این بودجه هزینه می شود و تصور می شود هزینه در این بخش هدردادن منابع است.
این استاد دانشگاه افزود: این درحالی است كه اگر دانشگاه بخواهد به سمت فناوری، كارآفرینی و تولید حركت كنیم باید زمینه آن وجود داشته باشد.
وی با تاكید براینكه هیچ فناوری بدون تحقیق و پژوهش به انجام نمی رسد اضافه كرد: اگر تحقیقی هم در خارج از كشور باشد آن را مجانی در اختیار ما قرار نمی دهند.
خمیسی پور یادآور شد: اگر می خواهیم از قابلیت دریا استفاده كنیم باید پژوهش هایی در این زمینه انجام شود كه در این ارتباط پژوهشكده زیست فناوری خلیج فارس در استان تاسیس شده است.
خمیسی پور گفت: در دانشگاه علوم پزشكی واحد مدیریت توسعه وفناوری سلامت و حمایت از شركت های دانش بنیان با هدف تقویت و تشویق اعضای هیات علمی و دانشجویان برای تاسیس شركت های دانش بنیان و ایجاد واحدهای فناور تاسیس شده است.
وی یادآور شد: امروز تكراری بودن بسیاری از تحقیقات از جمله مشكلات موجود دركشور است.
خمیسی پور با اشاره به منابع محدود پژوهشی در كشور گفت: امروز ما از نظر نیروی متخصص مشكلی نداریم ولی بودجه پژوهشی ما محدود است.
وی در مورد اعزام پژوهشگران به خارج از كشور بیان كرد: علاوه بر اعزام دانشجویان و اعضای هیات علمی باید تصمیم گیران و تصمیم سازها نیز اعزام شوند تا امكانات دانشگاه های مطرح دنیا را ببینند و معنی و مفهوم پژوهش را دریابند.
وی تاكید كرد: آنچه امروز در جامعه ما ضعیف است اعتماد به پژوهشگران است كه دراین ارتباط باید آنان را توانمند و درچارچوبی قرار داد كه بتوانند پاسخگوی دغدغه ها باشند.
وی تاكید كرد: صنایع باید دانشگاهها را به عنوان واحدهای فناورخود تلقی كنند و برای حل بسیاری از مشكلات از این ظرفیت استفاده شود.
وی یادآور شد: امسال 208 طرح در دانشگاه علوم پزشكی بوشهر مصوب شده كه در 9 ماه گذشته 13 میلیارد و 410میلیون ریال اعتبار برای آنها اختصاص یافته است.
خمیسی پور، اجرای طرح های بزرگ ملی از جمله سلامت سالمندی و مركز ثبت بیماری سینوزیت مزمن را از جمله این طر حها عنوان كرد كه تكمیل آنها نیازمند تامین اعتبار است.
وی با اشاره به اهمیت فعالیت مراكز رشد فناوری گفت: در زمان حاضر دانشگاه علوم پزشكی بوشهر مجوز تاسیس مركز رشد زیست فناوری را كسب و فعالیت مقدماتی خود را با پنج شركت و هسته فناور آغاز كرده است.
6047/6043**
خبرنگار: موناعیدان*انتشاردهنده: خدانظرخواجه