معاون نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور:پاسخ به نيازهاي روز از وظايف ماست

شيراز- ايرنا- معاون توسعه كتابخانه ها و كتابخواني نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور گفت:كتابخانه صرفا مكاني براي امانت كتاب يا استفاده از سالن مطالعه نيست بلكه پاسخگويي به نيازهاي اجتماعي روز كاربران از وظايف اين نهاد به شمار مي رود.

محمد الله ياري دوشنبه در گفت و گو با ايرنا در شيراز افزود: با برنامه ريزي براي متنوع كردن منابع و كتاب ها و نشريات،اعتماد و توجه كاربران را به كتابخانه ها باز مي گردانيم و در پي اثبات اين هستيم كه نيازها را مي توانيم پاسخ دهيم.
وي اعتمادسازي كاربران را از دستاوردهاي اين نهاد طي سالهاي گذشته دانست و گفت: افزايش سرمايه اجتماعي مهمترين امري است كه تاكنون در نهاد كتابخانه ها محقق شده است براي مثال بيش از 650هزارنفر با كد ملي و به صورت صحيح در جشنواره كتابخوان رضوي شركت كردند كه نشان دهنده افزايش اعتماد و شكل گيري تعاملات بين كاربران و كتابخانه هاست.
الله ياري همچنين تأمين و به روزرساني منابع اطلاعاتي و نشريات را از اولويت هاي مهم اين نهاد برشمرد.
معاون توسعه كتابخانه ها و كتابخواني نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور گفت:‌براي توسعه كتابخانه ها و ساخت و تجهيز شهرها و روستاها به كتابخانه عمومي به همكاري همه نهادها و دستگاه هاي متولي نياز است.
وي درباره پرداخت سهم نيم درصد درآمد شهرداري ها به نهاد كتابخانه ها گفت: رويكرد كلان نهاد در سه سال و نيم گذشته رويكرد تقابل و برخورد نبوده است اگرچه طبق قانون نيم درصد از درآمدهاي شهرداري به كتابخانه هاي عمومي تعلق مي گيرد اما تلاش كرده ايم در قالب توافق نامه اين موضوع را عملي كنيم و اين امر تا جايي كه ميسر بوده صورت گرفته است.
وي افزود: تحقق پرداخت نيم درصدي، در برخي شهرها باعث شكوفايي و توسعه كتابخانه ها شده است و طبيعتا در برخي شهرها كه توفيق در اين زمينه كم بوده است، شاهد پيشرفت و توسعه امكانات كتاب خواني نبوده ايم اما نهاد كتابخانه ها تلاش مي كند موضع خود را ازطريق تعامل با شهرداري ها پيش ببردهرچند تعداد قابل توجهي از شهرداري ها فاقد منابع درآمدي هستند و نمي توانند سهمي را به كتابخانه هاي عمومي اختصاص دهند.
اين مقام مسئول همچنين از نامزدي چهار شهر شيراز، صدرا، آباده و اوز براي كسب عنوان پايتختي كتاب كه هشتم اسفندماه در تهران صورت مي گيرد، استقبال كرد و ابراز داشت: در استان فارس طي سه دوره گذشته تلاش هاي درخور توجهي صورت گرفته است و مخصوصا در شهر اوز لارستان كه در سال گذشته تا مرحله نيمه نهايي نيز پيش رفت.
الله ياري ادامه داد:‌ نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور به عنوان عضو هيات داوران اين جشنواره، همواره نظر مثبتي درباره فعاليت هاي شهر اوز در زمينه ترويج كتابخواني داشته است و اميدواريم امسال هم شهرها و هم روستاهاي استان فارس بتوانند در اين جشنواره حائز رتبه كشوري شوند.
مصاحبه كننده:‌سميرا متين نژاد ** انتشار دهنده:‌غلامرضا مالك زاده
1876