معاون صداي سازمان صدا وسيما: راديو براي بقا بايد مخاطب پژوهي كند

تهران - ايرنا - معاون صداي سازمان صدا وسيما معتقد است در دوران كنوني كه رسانه هاي نوظهوري مانند فضاي مجازي عرصه را به رسانه هاي قديمي تر تنگ كرده، راديو بايد با مخاطب پژوهي شرايط مناسب را براي مخاطبان خود مهيا كند.

به گزارش روز يكشنبه خبرنگار معارف ايرنا حميد شاه آبادي در ديدار عمومي با همكاران راديو در ساختمان شهداي راديو به ضرورت مخاطب شناسي و مخاطب پژوهي در برنامه هاي راديو اشاره كرد و گفت: در زمان كنوني كه رسانه هاي نوظهور به ويژه فضاي مجازي به عنوان رقيب جدي رسانه ملي شناخته مي‌شوند، بايد با جديت در راستاي انتقال امتداد پيام به مخاطبان بكوشيم و در فضاي مجازي جريان سازي نماييم.
وي از به روز بودن، در لحظه بودن، واكنش صريح داشتن و ايجاد شرايط مناسب براي جذب مخاطب به عنوان شرايط بقاي راديو در اين دنياي رسانه اي ياد كرد و گفت: محوري ترين و كليدي ترين عنصر براي رسيدن به اين مهم و ديگر اهداف راديو نيروي انساني است كه بايد به روز و توانمند بوده و با شناخت درست مخاطب، با اقتدار در توليد پيام گام بردارد.

** راديو بايد قدرت تخيل مخاطب را افزايش دهد
به گزارش معاونت صداي سازمان صدا و سيما شاه آبادي تاكيد كرد: با توجه به انتظاراتي كه از رسانه مي رود و افقي كه راديو پيش رو دارد، اين رسانه تأثيرگذار، ماندگار، گرم و صميمي بايد قدرت تخيل مخاطب را افزايش دهد.
وي راديو صداي جمهوري اسلامي ايران را به عنوان رسانه اي در طراز انقلاب اسلامي دانست و گفت: رسانه گرم راديو بايد بيان كننده آن چيزي باشد كه در نظام جمهوري اسلامي ايران اتفاق افتاده و يا قرار است به وقوع بپيوندد. بنابراين بايد تلاش كنيم تا انتظارات امام راحل (ره) و مقام معظم رهبري را برآورده نموده و به عنوان رسانه طراز جمهوري اسلامي ايران در همه سطوح تلاش كنيم.
شاه آبادي بيان افتخارات كشور و دستاوردهاي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران را از ديگر مأموريت هاي رسانه راديو دانست و افزود: بيان تلاش شخصيت هاي نظام، مقامات و شهداي گرانقدر كشور عزيزمان در جهت به بار نشستن اين انقلاب و رسيدن به اهداف اين درخت تناور 40 ساله بسيار حائز اهميت است و در رسانه گرم راديو بايد به اين امر مهم توجه ويژه اي شود.
معاون صدا با تأكيد بر اينكه هويت بخشي به شبكه ها بسيار حائز اهميت است، تصريح كرد: شبكه هاي راديويي بايد مخاطبان خود را جذب نموده و در تعامل و ارتباط با آنها باشند. بنابراين بايد كليه موانع موجود در اين راه شناخته شده و مشكلات حل و فصل شوند تا شبكه ها مخاطبان خاص خود را شناخته و از اين طريق بتوانند هويت خود را شكل دهند. يكي از اقدامات ارزنده در اين راستا، تعامل با مركز افكارسنجي صداوسيما است تا نظرسنجي از مخاطبان راديو را در حوزه برنامه هاي شبكه هاي راديويي انجام دهند.
وي با اشاره به اينكه راديو رسانه اي شنيداري است كه بايد به معناي واقعي ديده شود، يادآور شد: احياي بخش هايي همچون اداره كل پژوهش هاي راديو، هدف گذاري صريح و اصولي، توجه به نيروي انساني بالقوه در اين رسانه مي تواند در رسيدن به اين هدف ما را ياري كند و همچنين بايد عزم و اراده جدي داشته باشيم تا در حوزه پيام شاهد تحولات نو باشيم.

** فضايي با آرامش براي نيروي انساني فراهم كنيم
شاه آبادي حضور نيروي انساني متعهد و كارآمد در معاونت صدا را به منزله ي فرصتي براي رسانه راديو دانست و گفت: آموزش، آرامش و بستر سازي براي دستيابي به خلاقيت نيروي انساني مأموريت مهم و اصيل ماست بنابراين بايد براي اين افراد كه به منزله نيروي عاقله شبكه هاي راديويي هستند، فضايي توام با آرامش و بدون دغدغه را فراهم نماييم.
وي در ادامه از احياي مجدد جشنواره توليدات راديويي در آينده اي نزديك خبرداد و برگزاري مجدد اين جشنواره را فرصت بروز و ظهور استعدادهاي برنامه سازان راديو دانست تا از اين طريق بتوان به اهداف رسانه گرم راديو نزديك شد.
شاه آبادي همچنين گفت: راديو به عنوان رسانه طراز اول كشور بايد براي كشوري كه مردم آن افتخارآفرين هستند، تلاش كند. بنابراين با افزايش كمي و كيفي برنامه هاي راديو، جذب مخاطب بيشتر ماندگاري كلام همچنين با استفاده از ابزارهاي نوين رسانه اي و قدرت خلاقيت برنامه سازان راديو، اين رسانه گرم بالنده تر از گذشته به راه خود ادامه خواهد داد.
نخستين ديدار عمومي معاون صداي رسانه ملي با همكاران راديو با هدف بيان انتظارات و توقعات عوامل برنامه ساز و ديگر كاركنان اين رسانه در استوديوي شماره يك ساختمان شهداي راديو برگزار شد و شاه آبادي در اين ديدار پاي درد و دل ها، انتظارات، توقعات و دغدغه هاي عوامل برنامه ساز و ديگر كاركنان اين رسانه نشست.
در بخشي از اين مراسم نمايندگاني از سوي نويسندگان، گويندگان، صدابرداران، تهيه كنندگان، گزارشگران و همكاران ارتباطات به بيان دغدغه ها، انتظارات و توقعات خود از معاون صدا پرداختند و در ادامه يك قطعه نمايشي توسط هنرمندان برنامه راديو جمعه به نمايش درآمد.
در روزهاي پاياني شهريور ماه عبدالعلي علي عسكري رئيس سازمان صدا و سيما طي حكمي حميد شاه آبادي را به عنوان معاون صدا منصوب كرد و از وي خواست تا با توجه به ظرفيت هاي كم نظير راديو از تجربيات خبرگان و ايده هاي خلاقانه نخبگان بهره برده و براي ارتقاي سطح كيفي برنامه هاي رسانه روياپرداز راديو با هدف گسترش دين، اخلاق، اميد و آگاهي و ترويج سبك زندگي اسلامي- ايراني در ميان آحاد جامعه به كارهاي بنيادي و زيربنايي بپردازد.
علي عسكري همچنين از شاه آبادي خواسته تا براي تعميق ارتباط هرچه بيشتر با مخاطبان و تمامي سلايق و فرهنگ ها، برنامه ريزي مناسب را به منظور ارتقاي كيفيت و ايجاد تنوع و جذابيت برنامه هاي شاخص در اين رسانه درپيش گرفته و از گستره فضاي مجازي نيز به عنوان محيطي مستعد و پرمخاطب در مقابله با نفوذ جبهه فرهنگ منحط غربي بهره گيرد.
فراهنگ ** 1003 ** خبرنگار: محمدرضا جعفرملك * انتشار: اميد غياثوند