اعزام حدود 18هزار مددجو ندامتگاه قزلحصار به مراجع قضايي

كرج- ايرنا- رئيس اداره قضايي ندامتگاه قزلحصار كرج گفت: ازابتداي سال جاري تاكنون 18هزارو 964مددجو اين ندامتگاه براي رسيدگي به پرونده هاي خود و حبس زدايي به مراجع قضايي اعزام شدند.

عباس بهمني روز يكشنبه در گفت وگو با خبرنگار ايرنا افزود: اعزام اين مددجويان دراجراي سياست هاي اصولي قوه قضائيه مبني بر حبس زدايي و كاهش جمعيت كيفري زندان ها انجام شده است.
وي اضافه كرد: دراين مدت نيز به 3هزارو 479 مددجو مرخصي 10 الي 15روز اعطا شده است.
بهمني خاطرنشان كرد كه ازابتداي سال جاري به 584مددجو مرخصي پايان حبس كه منجر به آزادي مي شود اعطا شده است.
وي افزود: تسريع در رسيدگي و صدور احكام قطعي سبب كاهش زمان دادرسي و رفع مشكلات قضائي مددجويان مي شود.
وي خاطرنشان كرد : تراكم جمعيت كيفري در زندان سبب برهم خوردن توازن در استفاده از ظرفيت هاي موجود بهداشتي، آموزشي، اصلاحي و تربيتي شده و اين شرايط كندي فرايند اصلاح و تربيت مددجويان را به همراه خواهد داشت .
وي افزود: حضور مستمر قضات در زندان ها و رسيدگي به مشكلات قضائي مددجويان و انتقال زندانيان به استان هاي محل سكونت خود از ديگر راهكارهاي مناسب براي كاهش جمعيت كيفري زندان ها است.
ندامتگاه قزلحصاريكي ازچهارزندان مستقر دركرج است.
2098/ 6155خبرنگار: مريم صوفي ** انتشار دهنده : محمد عزيزپور