رشد 2 برابری تولیدات علمی دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی

تهران - ایرنا - معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی به افزایش تولیدات علمی اشاره كرد و گفت: تولیدات پژوهشی این دانشگاه در چهار سال اخیر2 برابر شده است.

به گزارش خبرنگار علمی ایرنا، دكتر افشین زرقی روز یكشنبه در هجدهمین جشنواره پژوهشی ابوریحان بیرونی در سالن همایش دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی افزود: تولیدات علمی در چهار سال اخیر از 1294 تولید پژوهشی به 2620 تولید پژوهشی رسیدیم.
وی با اشاره به اینكه كیفیت پژوهش ها از كمیت آنها مهمتر است، گفت: مقالات برتر از 210 مقاله به 528 مقاله رسیده كه نشان دهنده رشد بیش از 2 برابری است.
زرقی به سرانه چاپ مقاله به هیات علمی اشاره كرد و گفت: سرانه چاپ مقاله به هیات علمی در این دانشگاه از 1.05 به 2.12 در سال 2016 میلادی رسیده است.
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی بیان كرد: پیش بینی می شود این شاخص در سال جاری به 2.3 برسد.
وی ادامه داد كه میزان استناد از 6 هزار به 13 هزار در 2 سال اخیر رسیده است.

** رشد پنجاه پله ای دانشگاه در عرصه بین المللی
وی به رشد جایگاه این دانشگاه در عرصه بین المللی اشاره كرد و گفت: ما برای اولین بار در سال 2015 جز 750 دانشگاه برتر دنیا قرار گرفتم و در این سال رتبه 742 را بدست آوردیم.
زرقی اظهار كرد كه در سال 2016 میلادی رتبه 696 را بدست آوردیم كه نشان دهنده رشد پنجاه پله ای در عرصه بین المللی دست یافته و امسال به زیر 600 خواهیم رسید.
وی بیان كرد كه ما در استنادات 50 درصد، مقالات ISI نیز 51 درصد رشد داشتیم .

** واحدهای توسعه تحقیقات بالینی در بیمارستان ها
وی به راه اندازی واحدهای توسعه تحقیقات بالینی در بیمارستان های تحت پوشش این دانشگاه اشاره كرد و گفت: با راه اندازی این مجموعه تحقیق و پژوهش افزایش یافته است.
زرقی به حمایت و پشتیبانی مالی و معنوی از فناوران اشاره كرد و گفت: در سال جاری 63 طرح فناوری و در سال گذشته 49 طرح از تسهیلات مالی بهره مند شده اند.
وی ادامه داد : مراكز رشد این دانشگاه افزایش یافته و از 40 مركز در سال گذشته به بیش از 60 مركز در سال جاری رسیده كه در آینده شاهد نتایج اقدامات این مجموعه ها خواهیم بود.
1201**1440
خبرنگار : عبدالكریم جبارپور** انتشار: گلشن