130 انشعاب غير مجاز آب در روستاهاي شهرستان ري جمع آوري شد

شهرري ـ ايرنا ـ مدير آب و فاضلاب روستايي شهرستان ري گفت: 130 انشعاب غير مجاز در طي يك ماه اخير در روستاهاي اين شهرستان جمع آوري و ساماندهي شد.

علي اكبر هراتي روز يكشنبه در گفت و گو با ايرنا افزود: ماموران آبفار با انجام تست كلر و بررسي آب مصرفي واحدهاي صنعتي و مسكوني در يك ماه گذشته توانستند اين مقدار انشعاب غير مجاز از روستاهاي شهرستان ري كشف و جمع آوري كنند.
وي با بيان اينكه اداره آبفار شهرستان ري با متخلفان با ابلاغ اخطاريه، قطع و جمع آوري و معرفي به مراجع قضايي برخورد مي كند، عنوان كرد: 60 انشعاب غيرمجاز پس از قطع و جمع آوري با تمهيداتي كه انديشيده شد به انشعاب مجاز تبديل شد و مابقي در حال پيگيري از طريق مراجع قضايي است.
هراتي ادامه داد: اداره آب و فاضلاب روستايي شهرستان ري در جهت خدمات رساني هرچه بهتر به مشتركين روستايي و فراهم نمودن امكان محاسبه مصرف واقعي آنان اقدام به شناسايي و تعويض تعداد 115 كنتور خراب در سطح روستاهاي شهرستان ري در سه ماه گذشته كرده است.
وي تصريح كرد: اين اقدام موجب محاسبه مصرف واقعي مشتركين و سهولت در پرداخت آب بها گرديده است.
هراتي با بيان اينكه 58 روستا و شهرك با جمعيتي حدود 200 هزار نفر زير پوشش خدمات آبفاي روستايي اين شهرستان است، افزود: پراكندگي روستاها و فرسودگي بافت خطوط انتقال آب خدمت رساني، نظارت و كنترل در روستاها را مشكل كرده است.
وي با بيان اينكه اداره آب و فاضلاب روستاي شهرستان ري 33 هزار واحد انشعاب دارد، اظهار كرد: انشعابات غير مجاز ضمن وارد كردن خسارت به شبكه هاي آبرساني، مشكلات فراواني از جمله مصرف بي رويه آب و آلودگي هاي نقطه اي در شبكه توزيع و خطوط انتقال و اخلال در امر آبرساني را به همراه دارد.
3218/6003
خبرنگار: امير جعفري ** انتشار: روح اله صائب

سرخط اخبار اقتصاد