خراسان شمالي در باسوادي افراد بالاي 6 سال،4.5 درصد از كشور عقب است

بجنورد- ايرنا- مديركل آموزش و پرورش خراسان شمالي گفت: ميزان باسوادي افراد گروه سني بالاتر از 6 سال در اين استان از ميانگين كشوري 4.5 درصد عقب تر است.

به گزارش ايرنا، براتعلي حاتمي روز شنبه در نشست خبري اظهار كرد: اكنون از دغدغه هاي اصلي در حل مشكل بيسوادي، انسداد مبادي بيسوادي در آموزش و پرورش و جلوگيري از ترك تحصيل دانش آموزان است.
وي با بيان اينكه خراسان شمالي در شاخص باسوادي افراد بالاي 6 سال در جايگاه 24 ام در ميان استان هاي كشور قرار دارد افزود: با وجود اقدامات خوب و تلاش هاي زيادي كه انجام شده، هنوز هم در اين استان بيسواد وجود دارد.
وي با اشاره به اينكه جذب و نگهداشت سوادآموزان اكنون بسيار سخت تر از سال هاي گذشته است گفت: اكنون كه شمار بيسوادان در جامعه در مقايسه با سال هاي گذشته كاهش يافته، نگهداشت بيسوادان نيز مشكل تر شده است و افراد باقي مانده، انگيزه و رغبت خوبي براي حضور در برنامه هاي سوادآموزي ندارند.
مديركل آموزش و پرورش خراسان شمالي افزود: يكي از رويكردها ما بستن مبادي ورودي بيسوادي است تا بتوانيم مشكل بيسوادي را كمتر كنيم.
وي با انتقاد از عملكرد مدارس در كمك به جذب بيسوادان گفت: اميد است سهم مدارس و مديران مدارس در كمك به برنامه هاي سوادآموزي بيشتر شود.
به گفته وي اكنون ميزان باسوادي در گروه سني 10 تا 49 سال نيز حدود 2 درصد از ميانگين كشوري پايين تر است و در اين شاخص در جايگاه 23 استان هاي كشور قرار دارد.
حاتمي، آموزش اولياي بيسواد دانش آموزان را از ديگر اولويت هاي سوادآموزي در استان عنوان كرد و گفت: در چند سال گذشته هفت هزار و 500 ولي دانش آموز بيسواد شناسايي شده اند كه در اين سال ها شمار زيادي با سواد شده اند.
وي تصريح كرد: هنوز يكهزار و 900 ولي دانش آموز در استان بيسواد هستند كه از اين تعداد امسال 700 نفر در برنامه هاي سوادآموزي جذب شده اند.
مديركل آموزش و پرورش خراسان شمالي گفت: اكنون يكهزار و 200 نفر از اولياي دانش آموزان در برنامه هاي ما جذب نشده اند.

* 79.2 درصد از اهداف سوادآموزي محقق شده است
معاون سواد آموزي آموزش و پرورش خراسان شمالي گفت: تا كنون 79.2 درصد از اهداف سوادآموزي اين استان طي امسال محقق شده است.
مهدي مودي اظهار كرد: سهم امسال در جذب افراد بيسواد اين استان هشت هزار و 400 نفر بود كه تا كنون 79.2 درصد از اين رقم محقق شده است.
وي افزود: تا كنون 6هزار و 656 نفر در برنامه هاي سوادآموزي استان جذب شده اند.
وي اظهار كرد: امسال جذب چهار هزار نفر در دوره سوادآموزي، 2 هزار نفر در دوره تحكيم سواد و 2 هزار و 400 نفر در دوره انتقال هدف گذاري شده بود كه تا كنون 2 هزار و 285 نفر در دوره سوادآموزي، 2 هزار و 500 نفر در دوره انتقال و يكهزار و 871 نفر در دوره تحكيم جذب شده اند.
وي افزود: دوره هاي سوادآموزي استان براي يكهزار و 642 نفر معادل 24.6 درصد از جذب شدگان در مدارس و مابقي در ساير فضاها شكل گرفته است.
معاون سواد آموزي آموزش و پرورش خراسان شمالي اظهار كرد: متاسفانه در استان استقبال از خودآموزي در برنامه هاي سوادآموزي كم بوده است به طوري كه تنها 11 نفر معادل 0.17 درصد از جذب شدگان در برنامه هاي سوادآموزي در اين شيوه از برنامه هاي ما جذب شده اند.
مودي اظهار كرد: 198 نفر به شيوه كلاسي از طريق معلمان، 827 نفر به شيوه واگذاري فرد به فرد و پنج هزار و 863 نفر به شيوه واگذاري گروهي در برنامه هاي آموزشي ما جذب شده اند.
وي گفت: 88.1 درصد از جذب شدگان زن و 11.9 درصد نيز مردان هستند و 65.1 درصد از اين افراد در روستاها و مابقي در شهرها جذب برنامه هاي سوادآموزي شده اند.
به گفته معاون سواد آموزي آموزش و پرورش خراسان شمالي براساس نتايج سرشماري سال 95 در گروه سني 49-10 سال، 508 هزار و 946 نفر از جمعيت اين استان معادل 92.85 درصد باسواد هستند.
اخبار خراسان شمالي را در كانال تلگرامي اخبار ايرنا خراسان شمالي به نشاني 🆔 @IRNABOJNURD پيگيري كنيد.
7185 / 6042 خبرنگار: كبري علي آبادي** انتشاردهنده: سيدحسين قدسي