نخستين پيروزي ترامپ؛ مجلس نمايندگان آمريكا كاهش ماليات را تصويب كرد

تهران – ايرنا – مجلس نمايندگان آمريكا روز چهارشنبه به بزرگ‌ترين طرح كاهش ماليات در تاريخ چند دهه گذشته اين كشور راي مثبت داد تا به يكي وعده‌هاي مهم انتخاباتي «دونالد ترامپ» رئيس جمهوري آمريكا جامه عمل بپوشاند.

به گزارش ايرنا به نقل از خبرگزاري رويترز، اين طرح با 224 راي مثبت و 201 راي منفي به تصويب رسيد. اين در شرايطي تصويب شد كه 12 نماينده جمهوريخواه و تمامي اعضاي دمكرات مجلس نمايندگان با آن مخالفت كردند.
سناي آمريكا هم چند ساعت پيش آن را با 51 راي مثبت در برابر 48 راي منفي به تصويب رساند و اكنون طرح براي تبديل شدن به قانون تنها به امضاي رئيس جمهوري اين كشور نياز دارد.
طرح ياد شده كه رقمي بالغ بر يك هزار و 500 ميليون دلار در طي يك دهه آينده به حجم بدهي‌هاي دولت آمريكا مي‌افزايد، ماليات پرداختي شركت‌هاي آمريكايي را از 35 درصد به 21 درصد كاهش مي‌دهد و معافيت مالياتي موقتي هم براي طبقه متوسط جامعه در نظر مي‌گيرد.
اين طرح همچنين با حذف بند مربوط به جريمه مالياتي افرادي كه بيمه درماني ندارند، گام ديگري در راستاي حذف و جايگزيني طرح بيمه هاي درماني دولت اوباما (اوباماكر) به شمار مي رود.
ترامپ روز چهارشنبه در جلسه اعضاي هيات دولت، عملياتي شدن طرح جمهوريخواهان را موجب بزرگترين كاهش ماليات در تاريخ آمريكا دانسته بود.
اين در شرايطي است كه دمكرات‌ها آن را به سود طبقه ثروتمند جامعه آمريكا و موجب تشديد شكاف طبقاتي مي‌دانند.
از سوي ديگر نظرسنجي برخي رسانه‌ها از عدم محبوبيت طرح كاهش ماليات در ميان مردم حكايت دارد.
عملياتي شدن اين طرح مي‌تواند تاثير شگرفي بر انتخابات پارلماني سال آينده آمريكا داشته باشد؛ زماني كه هر 435 كرسي مجلس نمايندگان و نزديك به يك سوم كرسي‌هاي مجلس سنا به راي گذاشته مي‌شود.
شبس ** 9386 *1613* مترجم: مهران معيني جم*انتشار دهنده: عبدالله غفاري