اسقف اعظم ارامنه تهران: ایران كشوری امن با آزادی مذهبی برای مسیحیان است

مادرید- ایرنا- «سبوه سركیسیان» اسقف اعظم ارامنه تهران با یادآوری اینكه ایران كشوری امن و با ثبات در منطقه است، گفت كه مسیحیان در جمهوری اسلامی ایران در آزادی دینی و مذهبی قرار داشته و مورد اذیت و آزار نیستند.

به گزارش بامداد چهارشنبه ایرنا، سركیسیان در گفت وگو با خبرگزاری افه اسپانیا تصریح كرد :در ایران ، اذیت و آزار مسیحیان به خصوص كلیساهای سنتی (ارمنی ، آشوری و كلدانی )، وجود ندارد و در بین جامعه ارمنی ، دست كم در طول 100 سال اخیر هیچ موردی گزارش نشده است .
وی كه در دفتر خود در مركز تهران ا رسانه اسپانیایی گفت وگو می كرد ، ادامه داد: دولت ایران ، حقوق همه مسیحیان را به رسمیت می‌ شناسد.
سركیسیان به بازداشت مبلغان و كسانی‌ كه دین خود را تغییر دادند اشارره كرد و افزود:كسانی‌ كه علیه قانون كشور عمل كردند ، مورد تعقیب قرار گرفته و بازداشت شدند زیرا قانون ایران ، شهروندان مسلمان را ممنوع می‌ كند كه دین خود را تغییر دهند .
به عقیده اسقف اعظم ارامنه ، آزادی مذهبی‌ در ایران وجود دارد.
وی توضیح داد: مسیحیان اجازه دارند كه مراسم مذهبی‌ و جشن های خود نظیر كریسمس را برگزار كنند اما بر اساس قوانین ایران ترویج دینی ممنوع است .
سركیسیان همچنین گفت كه با ایده بشارت موافق نیستم و همه ما باید هویت مذهبی‌، ملی‌ و قومی خود را حفظ كنند.
اسقف اعظم ارامنه تهران یادآورشد: وجود ما بر اساس حفظ میراث فرهنگی‌مان است كه شامل زبان ، فرهنگ و همه چیزهای مرتبط با هویت ارمنی می‌ شود و به همین دلیل ، هدف اصلی‌ مدارس ، كلیساها و سازمان های فرهنگی‌ و ورزشی ارامنه ، زنده نگهداشتن هویت ملی‌ ، اخلاقی‌ و مذهبی‌ است .
سركیسیان با یادآوری اینكه حضور جامعه ارمنی در ایران به چندین قرن قبل از مسیح بر می‌ گردد ابراز داشت كه ارمنی ها از آغاز تاریخ به زندگی‌ جامعه ایرانی كمك كرده است .
وی در این مورد به استقرار نخستین چاپخانه در ایران در نیمه نخست قرن هفدهم ، شركت در توسعه سینما و اپرا و در ساختمان سازی از سوی ارمنی ها اشاره كرد و ادامه داد: ساختمان كنونی وزارت خارجه ایران ، اثر یك معمار ارمنی است .
وی با یادآوری اینكه ایران اكنون یكی‌ از معدود كشورهای امن و باثبات در منطقه است ، افزود:به طور كلی مسیحیان و جمعیت خاورمیانه برای یافتن اماكن امن تر مهاجرت كردند .
سركیسیان همچنین گفت :برخی‌ از ارمنی هایی‌ كه به خارج از كشور مهاجرت كردند صاحبان كارخانه بوده و زندگی‌ خوبی‌ در ایران دارند ، چیزی كه برایم قابل درك نیست و هنگامی كه از آنها دلیل مهاجرت را می‌ پرسم ، هیچ پاسخی ندارند .
شبد**اروپام *5*491**1010
انتشار:حسن معظمی