اصلاح 12 نقطه پر تصادف خراسان جنوبي در دستور كار قرار گرفت

بيرجند - ايرنا - مديركل راهداري و حمل و نقل جاده اي خراسان جنوبي گفت: امسال اصلاح و رفع نقص 12 نقطه پر تصادف استان در دستور كار است و اجراي اين مهم نياز به 14 ميليارد و 400 ميليون تومان اعتبار دارد.

به گزارش ايرنا جعفر شهامت روز شنبه در نشست خبري به وجود 27 نقطه مصوب حادثه خيز و 48 نقطه داراي تصادف در استان اشاره كرد و افزود: رفع نقص هر نقطه بر اساس نوع مشكل از 600 ميليون تومان تا سه ميليارد تومان هزينه دارد.
وي گفت: اولويت كار براي نقاطي است كه بيشترين ميزان تلفات را داشته و مي توان آن نقطه را با كمترين هزينه رفع نقص كرد.
وي بيان كرد: براي رفع نقاط داراي تصادف هم تا پايان سال مالي جاري سه ميليارد تومان براساس اولويت در دستوركار قرار مي گيرد.
وي عنوان كرد: در حال حاضر 300 آبنما در راه هاي استان وجود دارد كه 30 آبنما در راه هاي شرياني در اولويت كار قرار دارد، مشكل عمده ما در استان اين است كه بايد طرح بهسازي در راه هاي موجود نيز انجام شود.

** شناسايي 98 قوس تند در راه هاي استان
به گزارش ايرنا شهامت به شناسايي 98 قوس تند در راه هاي استان اشاره كرد و تاكيد كرد: رفع مشكل اين قوس ها نياز به 49 ميليارد تومان اعتبار دارد.
وي يادآور شد: در حال حاضر 34 دوربين ثبت تخلف در راه هاي فعال است كه تا پايان امسال به 64 دستگاه مي رسد، اميد است نصب اين دستگاه ها در كاهش تصادفات نقش موثري داشته باشد.
مديركل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان با بيان اينكه دوربين هاي كنترل سرعت امكان اعمال قانون را دارند، اضافه كرد: در حال حاضر 43 دستگاه دوربين دستي، 14 دستگاه نظارت تصويري و 62 دستگاه تردد شمار وجود دارد.
وي افزود: اين استان با 450 كيلومتر مرز مشترك به كشور افغانستان سومين استان پهناور كشور بوده و با 6 استان كشور همجوار است.
شهامت با بيان اينكه خراسان جنوبي 9 دهم درصد جمعيت كشور را دارد، يادآور شد: اين استان بر اساس تحليل سال 1390 رتبه 29 توليد ناخالص داخلي با 6 دهم درصد و به لحاظ سرانه توليد رتبه 26 كشور را داراست.
وي بيان كرد: سهم حمل و نقل جاده اي استان از ارزش افزوده حوزه حمل و نقل و انبار داري 5.4 برآورد شده است.
وي اظهار كرد: حجم سرمايه گذاري دولت در راه هاي استان و آنچه به حوزه راه استان مربوط است از 40 سال قبل تاكنون 10 هزار و 500 ميليارد تومان بوده، بخش خصوصي نيز يكهزار و 300 ميليارد تومان عمدتا در حوزه حمل و نقل جاده استان طي اين مدت سرمايه گذاري كرده است.

** اشتغال 15 هزار نفر در حوزه راهداري و حمل و نقل
وي با اشاره به اشتغال ايجاد شده در حوزه راهداري و حمل و نقل جاده اي استان گفت: يكهزار نفر توسط بخش دولتي و 14 هزار نفر توسط بخش هاي خصوصي در حوزه راهداري و حمل و نقل جاده اي استان مشغول به كار هستند.
وي عنوان كرد: در مجموع 2 هزار و 74 كيلومتر راه شرياني در استان وجود دارد كه حدود 481 كيلومتر بزرگراه و يكهزار و 593 كيلومتر راه اصلي هستند.
مديركل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان با بيان اينكه حدود 77 درصد راه هاي شرياني استان را راه هاي اصلي تشكيل مي دهد، افزود: راه هاي شرياني، مراكز استان ها را به يكديگر متصل مي كند يا به پايانه هاي مرزي، بنادر، مرزهاي آبي و جاده اي ختم مي شوند كه در اولويت تبديل به بزرگراه قرار دارند.
شهامت بيان كرد: در گذشته راه هاي شرياني با كمك سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي نگهداري مي شد و راه هاي غير شرياني مبتني بر اعتبارات استاني و ملي وزارت راه و ترابري قديم بود كه اكنون به نوعي متولي نگهداري تمامي راه ها سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي است.
وي مجموع راه هاي آسفالته استان را 10 هزار و 573 كيلومتر شامل راه هاي فرعي و روستايي عنوان كرد و افزود: همچنين حدود پنج هزار و 750 كيلومتر راه هاي غير آسفالت سوشه در حوزه روستايي وجود دارد.
وي با اشاره به حوزه ايمني حمل و نقل جاده اي يادآور شد: در حوزه تخصصي ايمني چهار اقدام مشخص و سرفصل شامل راه ايمن تر، خودرو ايمن تر، كاربرد ايمن تر در راه ها و نظارت بر اجراي قانون اركان ارتقاي ايمني ما در سيستم مديريت ايمني راه هاست.

** 126 كشته در هفت ماه
مديركل راهداري و حمل و نقل جاده اي خراسان جنوبي عنوان كرد: بر اساس آمار پزشكي قانوني در هفت ماهه گذشته 126 نفر در تصادفات جاده هاي استان جان باختند كه نسبت به مدت مشابه سال قبل ( 115نفر) 9.6 افزايش را نشان مي دهد.
وي مجموع اعتبارات اختصاص يافته در حوزه ايمني را 17 ميليارد و 480 ميليون تومان عنوان كرد و گفت: از اين مبلغ، 14 ميليارد و 400 ميليون تومان از محل منابع ملي و سه ميليارد و 40 ميليون تومان از محل منابع استاني است.
شهامت اضافه كرد: اين اعتبار براي تجديد خط كشي سرد 2 هزار و 800 كيلومتر راه، نصب و بازسازي 4 هزار تابلو، آشكار سازي 960 پل، اجراي گارديل در 33 كيلومتر ، اجراي 80 كيلومتر شيار لرزاننده و... هزينه شده و مي شود.
وي ادامه داد: در بخش نرم افزاري كار در حوزه ايمني ترافيك از آذرماه سال گذشته تاكنون، ايمن سازي فيزيكي 10 مدرسه حاشيه راه ها، 20 مورد آموزش دانش آموزان، استفاده از 336 هزار تن آسفالت در راه هاي استان، اجراي روكش آسفالت در يكهزار و 198 كيلومتر ، 185 كيلومتر درزگيري راه هاي استان و... مي توان اشاره كرد.

** رشد 77 درصدي صادرات از ماهيرود
مديركل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان در ادامه از رشد 77 درصدي صادرات پايانه مرزي ماهيرود خبر داد و گفت: امسال نخستين شركت حمل و نقل بين المللي استان در بيرجند راه اندازي شد.
وي تناژ حمل بار در هشت ماهه امسال را 2 ميليون و 900 هزار تن برشمرد و افزود: اين رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد هشت درصدي دارد.
شهامت يادآور شد: در اين بازه زماني همچنين يك ميليون و 340 هزار مسافر نيز در استان جابه جا شده كه نسبت به مدت مشابه 10.5 درصد كاهش دارد.
سايت ايرنا خراسان جنوبي: www.irna.ir/skhorasan
كانال تلگرام: irnabirjand@
*7557*6054*خبرنگار- رقيه محمدي * انتشار- مريم پنجابي