دانشگاههای خلیج فارس و دویسبورگ-اسن آلمان تفاهمنامه همكاری امضا كردند

بوشهر-ایرنا- دانشگاههای خلیج فارس بوشهر و دویسبورگ-اسن كشور آلمان در راستای توسعه تبادلات دانشگاهی و فرهنگی در عرصه های مختلف از جمله آموزشی و پژوهشی تفاهمنامه همكاری امضا كردند.

رئیس دانشگاه خلیج فارس روز پنجشنبه درگفت و گو با ایرنا گفت: براساس تفاهمنامه یاد شده ،بین المللی سازی آموزش عالی درحوزه مهندسی (ازجمله مهندسی زیست - پزشكی و مهندسی نانو) در دانشگاه دویسبورگ-اسن و حوزه فیزیك كاربردی ( نانوپلاسمونیك و فوتونیك) در دانشگاه خلیج فارس به اجرا در می آید.
وی افزود: تبادل اعضای هیات علمی و دانشجو در مقاطع كارشناسی، كارشناسی ارشد و دكترا، اجرای طرح های پژوهشی مشترك (ملی و بین المللی)،برگزاری كنفرانس ها و نشست های تخصصی مشترك از دیگر هدف های تفاهمنامه دانشگاههای خلیج فارس و دویسبورگ-اسن آلمان است.
مصلح ادامه داد: انتشار مشترك (كتاب و نشریات) و اجرای طرح های تدریس مشترك از دیگر مفاد گنجانده شده در این تفاهمنامه است.
وی یادآورشد: دوره اجرای تفاهمنامه در مرحله آغازین سه سال است كه پس از انجام ارزیابی پیش از پایان دوره از قابلیت تمدید برخوردار است.
دانشگاه خلیج فارس بوشهر دارای هشت دانشكده است كه 2 دانشكده آن در دشتستان و جم و مابقی در شهر بوشهر استقرار دارند.
این دانشگاه 230 عضو هیات علمی ،چهار مركز تحقیقاتی و 45 آزمایشگاه و كارگاه دارد.
هم اكنون شش هزار و 300 دانشجو در 29 رشته كارشناسی، 49 رشته كارشناسی ارشد و 12 رشته در مقطع دكترا در دانشگاه حلیج فارس بوشهر تحصیل می كنند.
67درصد دانشجوبان دانشگاه خلیج فارس در مقطع كارشناسی و مابقی در مقطع كارشناسی ارشد و دكترا مشغول به تحصیل هستند.
براساس برنامه ریزی راهبردی دانشگاه خلیج فارس باید شمار دانشجویان این دانشگاه تا سال 1404 به بیش از 9 هزار دانشجو افزایش یابد.
7212/ 6045**خبرنگار: عبدالصمد شهریاری**انتشار دهنده:اكبر اقبال مجرد