كنفرانس حمایت از انتفاضه:اقدام رئیس‌جمهور آمریكا تغییری در سرزمین مقدس فلسطین ایجاد نخواهد كرد

تهران- ایرنا- دبیرخانه كنفرانس حمایت از انتفاضه فلسطین با صدور بیانیه‌ای سالروز انتفاضه اول ملت فلسطین را گرامی داشت و اعلام كرد: اقدام رئیس جمهور نژادپرست آمریكا هیچ تغییری در سرزمین مقدس فلسطین كه متعلق به ملت فلسطین و جهان اسلام است ایجاد نخواهد نكرد.

به گزارش روز شنبه ایرنا، در متن بیانیه دبیرخانه كنفرانس حمایت از انتفاضه فلسطین آمده است: «ملت فلسطین در روز 18 آذر 1366 با قیام علیه اشغال سرزمین مقدس فلسطین توسط صهیونیست های غاصب، برگ زرین دیگری در تاریخ پرافتخار مبارزات برحق و مشروع خود ثبت كردند. در این روز همه آحاد فلسطین یكپارچه و با دست خالی در اعتراض به جنایت های بی امان و ددمنشانه ارتش تا دندان مسلح صهیونیستی به میدان آمدند وانتفاضه اول معروف به انتفاضه سنگ را خلق كردند.
این بیانیه می افزاید: ملت فلسطین در خلال انتفاضه مقدس خود با تقدیم 3000 شهید اعم از زن و مرد و كودك به آمریكا و اروپا ثابت كردند كه وجود دارند و برای تحقق حقوق مشروع لحظه ای ساكت نخواهند نشست، چنانچه غاصبان مهد انبیاء و رسولان محبت و انسانیت، برگ دیگری از تاریخ سراسر ترور، وحشی گری، جنایت علیه بشریت و انسان های مظلوم و بی پناه را به نام خود ثبت كردند.
دبیرخانه كنفرانس حمایت از انتفاضه فلسطین در این بیانیه تصریح كرده است: ملت های جهان در خلال انتفاضه سنگ، عمق سیاست های ضدبشریت صهیونیست های نازی و حجم حمایت های شیطان بزرگ از صهیونیست های غاصب را درك كرده و فهمیدند ملت مظلوم فلسطین در سایه سكوت و عدم حضور كشورهای عربی و سازمان های بین المللی مدعی حقوق فلسطین و بشریت، برای حمایت از خود در مقابل ظلم، ستم، تبعیض، بی كاری و فقرمطلق ناشی از اشغالگری به پا خاستند تا به حقوق مشروع خود دست یابند.
در این بیانیه همچنین آمده است: دبیرخانه كنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین مجلس شورای اسلامی در سالروز انتفاضه مقدس و قهرمانانه ملت فلسطین كه با خیانت دیگری همانند اعلامیه بالفور و این مرتبه توسط رئیس جمهور آمریكا مصادف وهمزمان شده است، نهضت و قیام ملت قهرمان و ظلم ستیز فلسطین را به همه ملت های اسلامی و عربی حامی فلسطین تبریك و تهنیت می گوید و با درود به روح پاك شهیدان انتفاضه اول و دوران مبارزات ملت فلسطین، ایمان دارد كه اقدام رئیس جمهور نژادپرست آمریكا هیچ تغییری در وضعیت قدس شریف و سرزمین مقدس فلسطین كه متعلق به ملت فلسطین و جهان اسلام است ایجاد نخواهد نكرد.
در این بیانیه اشاره شده است: رژیم نامشروع صهیونیستی نیز كه چند صباحی با چكمه های نظامی، ساحت مقدس این سرزمین را لوث و اشغال كرده در نهایت با انتفاضه یكپارچه ملت فلسطین و ملت های اسلامی و آزدایخواه نابود خواهد شد و آن روز چندان دور نیست؛ «الیس الصبح بقریب».
سیام*3061*1449*تنظیم: میترا بلندقامتی*انتشار: امیر كاردان راد

سرخط اخبار سیاست