پيوند مغزاستخوان به روش آلوژنيك در تبريز انجام شد

تبريز- ايرنا - پيوند مغز استخوان به روش آلوژنيك (پيوند از طريق فرد دهنده) براي نخستين بار در منطقه شمالغرب كشور در مركز هماتولوژي و انكولوژي شهيد قاضي طباطبايي تبريز انجام شد.

به گزارش ايرنا، پزشك اين عمل پيوند و فوق تخصص خون و انكولوژي در اين خصوص به ايرنا گفت: اين بيمار 26 ساله دچار بيماري سرطان حاد خون است كه به دنبال درمان اوليه، بهبودي نسبي يافته بود ولي بلافاصله دچار عود بيماري شد.
دكتر بابك نجاتي ادامه داد: به همين دليل بيمار داوطلب پيوند مغز استخوان به روش آلوژنيك شد و سلول هاي بنيادي از برادر بيمار گرفته شده است.
وي افزود: اگر پيوند مغزاستخوان به روش آلوژنيك بر روي اين بيماران انجام نشود در عرض دو سال جان خود را از دست خواهند داد و البته بايد ياد آور شد كه پاسخ قطعي اين عمل پيوند هم 60 درصد است.
دكتر نجاتي اظهار كرد: از 20 سال گذشته دانشگاه علوم پزشكي تبريز به دنبال راه اندازي پيوند مغز استخوان در اين دانشگاه بود كه با تلاش هاي انجام شده اين بخش در دي ماه 1394 راه اندازي شد.
وي ادامه داد: تا كنون 40 مورد پيوند مغز استخوان به روش اتولوگ (دريافت از خود فرد بيمار) در اين مركز انجام يافته كه همگي آنها به جز يك مورد موفقيت آميز بوده است.
رئيس بخش پيوند مغز استخوان خاطرنشان كرد: طبق مصوبه وزارت بهداشت در مراكزي كه پيوند مغز استخوان داير شده مركز HLA registery يا ژنوتيپ سلول هاي انسان ايجاد مي شود كه تا كنون سلول هاي بنيادي 357 اهدا كننده در مركز تبريز دريافت شده است.
وي افزود: پيوند مغز استخوان به روش اتولوگ كه سلول هاي بنيادي از خود بيمار دريافت مي شود در انواع بيماري هاي سرطاني و غير سرطاني كاربرد دارد.
وي ادامه داد: از جمله بيماري هاي سرطاني مي توان به لنفوم، لوسمي حاد، تومور بيضه و ميلوم مولتيپل و بيماري هاي غير سرطاني مي توان به عارضه آميلوئيدوز، اتوايميون و ام اس اشاره كرد.
دكتر نجاتي افزود: سلول هاي بنيادي مورد استفاده در پيوند اتولوگ، بايد عاري از سلول هاي سرطاني باشند كه به اين منظور قبل از پيوند و در فرايندي پاكسازي شده از هر گونه آلودگي در نهايت اين سلول ها به خود فرد باز گردانده مي شود.
وي اظهار كرد: طيف عظيمي از بيماران سرطاني و غيرسرطاني كه به نوع پيشرفته تر پيوند نياز دارند به روش آلوژنيك و با دريافت سلول هاي بنيادي از فرد ديگري مورد درمان قرار مي گيرند.
فوق تخصص خون و انكولوژي گفت: پيوند مغز استخوان به روش آلوژنيك براي انواع بيماري ها از جمله تالاسمي، آئمي داسي شكل، نقص ايمني، بيماري هاي ذخيره اي مثل گوشه، آئمي آپلاستيك، آئمي فانكوني و تمامي انواع سرطان خون مورد استفاده قرار مي گيرد.
وي اظهار كرد: اين پيوند در بيماران مختلف ميزان بهبودي قطعي بيماري و اميد به زندگي را افزايش مي دهد.
به گزارش ايرنا، پيوند مغز استخوان و پيوند سلول‌هاي بنيادي جايگزيني مغز استخوان فرد بيمار با مغز استخوان سالم است تا بيمار بتواند مقادير بالاي داروهاي شيمي درماني يا پرتودرماني را دريافت كند.
در راستاي اولويت هاي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي تبريز و با هدف ارتقاي كيفيت پژوهش در حيطه درمان، مراقبت، شناخت و پيشگيري از عوامل خطر و بهبود كيفيت زندگي بيماران مبتلا به سرطان، مركز تحقيقات هماتولوژي و انكولوژي دانشگاه علوم پزشكي از اواسط سال 1379 با عنوان تيم تحقيقاتي و از سال1385 با عنوان مركز تحقيقات مصوب مشغول فعاليت مي باشد.
خبرنگار: مينا بازگشا ** انتشار: رستگار
6120/6183

سرخط اخبار استان‌ها