۱۴ آذر ۱۳۹۶،‏ ۱۰:۴۹
کد خبر: 82753266
۰ نفر
كتاب فنون و ابزارهاي روش تحقيق در مديريت چاپ شد

تهران- ايرنا- كتاب «فنون و ابزارهاي روش تحقيق در مديريت» تاليف روح الله تولايي عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي و مهرداد محمد زاده علمداري توسط انتشارات جهاد دانشگاهي واحد صنعتي اميركبير به چاپ رسيد.

به گزارش روز سه شنبه ايرنا از دانشگاه صنعتي اميركبير، در فصل اول كتاب «فنون و ابزارهاي روش تحقيق در مديريت»، كليات آشنايي با روش تحقيق علمي و انواع تحقيقات علمي و فرايند چرخه‏اي انجام آن تشريح شده و در فصل دوم به تشريح تحليل آماري در تحقيقات مديريتي و انواع آزمون‏هاي آماري توصيفي و استنباطي پرداخته شده است.
در سومين فصل كتاب نيز روش‏هاي تحقيق كيفي در مديريت و چارچوب تحقيقات كيفي و انواع طرح‏هاي تحقيق كيفي مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. در فصل چهارم سعي شده است تا به صورت مختصر 9 روش تحقيق جديد كه در تحقيقات مديريتي كاربرد دارند (شامل متدولوژي سيستم هاي نرم (SSM)، روش نگاشت شناختي (CM)، مدلسازي ساختاري تفسيري (ISM)، روش‏هاي آينده پژوهي (FS)، نظريه داده بنياد (Grounded Theory)، روش شناسي كيو (Q Methodology)، روش شناسي فرا تركيب (Meta Synthesis)، اقدام پژوهي (Action Research) و روش تحليل مضمون (Thematic Analysis)) معرفي شود.
در فصل پنجم كتاب مهارت‏هاي مقاله نويسي در قالب يك چك ليست استاندارد و مراحل گام به گام نگارش يك مقاله علمي-پژوهشي تشريح شده و فصل ششم نيز به مهارت‏هاي پايان نامه نويسي در قالب راهنماي كاربردي انتخاب موضوع و نقشه راه تهيه و نگارش پروپزال و پايان نامه پرداخته است.
در فصل هفتم مهارت‏هاي تدوين طرح تجاري براي كسب و كارهاي جديد معرفي شده است.
در ادامه مطالب اين كتاب نيز كاربردهاي اصلي مديريتي نرم افزارهاي تحليل آماري كمّي (شامل نرم افزار SPSS، نرم افزار LISREL و نرم افزار Smart PLS) و نرم افزارهاي تحليل كيفي (شامل نرم افزار ATLAS.ti، نرم افزار Nvivo و نرم افزار MAXQDA) به صورت خلاصه و كاملاً كاربردي و با ذكر يك نمونه عملي معرفي شده است.
مطالب ارائه شده در اين كتاب، براساس استانداردها و تجربيات جهاني نگارش يافته است اما براي تحقيق جامع در منابع ديني و مطالعه انسان متعالي به عنوان مركز مطالعات علوم انساني و اجتماعي، با توجه به تفاوت‏هايي كه در وحي و الهام به وي وجود دارد، با انسان غيرمتعالي متفاوت است.
اين كتاب در سيزده فصل، 295صفحه، با تيراژ 500 نسخه و به قيمت 180 هزار ريال به بازار كتاب عرضه شده است.
فراهنگ**1055
دريافت و انتشار: زينب كارگر