تكذيب اخبار مربوط به تخريب قلعه فلك الافلاك خرم آباد

خرم آباد -ايرنا- مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري لرستان گفت: در چند روز اخير شاهد انتشار خبري بي پايه و اساس در خصوص تخريب قلعه زيباي فلك الافلاك خرم آباد هستيم كه موجب تشويش اذهان عمومي و جريحه دار كردن احساسات مردم شده است.

به گزارش روز پنجشنبه ايرنا از روابط عمومي ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري لرستان ، غلامرضا سليماني بيان كرد:قلعه زيباي فلك الافلاك خرم آباد شاه بيت بناهاي تاريخي لرستان ،اين روزها به وسيله اي براي تخريب مسئولان استان تبديل شده است.
وي ادامه داد: برخي در فضاهاي مجازي اين نوع خبرها را به يك پويش در حفاظت از اين بناي تاريخي تبديل كرده اند كه باعث دلگرمي مسئولان ميراث فرهنگي استان است كه مردم را هم در كنار خود براي حفاظت از همه بناهاي تاريخي اين ديار مي بينند اما در مرحله دوم جوسازي هايي است كه اين روزها برخي از آن براي تخريب مسئولان استان استفاده مي كنند.
سليماني اضافه كرد: در خبري كه مبني بر تخريب قلعه فلك الافلاك خرم آباد توسط يكي از پايگاههاي خبري استان ( از قبل سابقه جوسازي بر عليه ميراث فرهنگي لرستان را داشته ) براي نخستين بار منتشر شد ذكر نكاتي ضروري بنظر مي رسد.
مديركل ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري لرستان اظهار كرد: نگارنده خبر اشاره دارد كه قلعه فلك الافلاك در حال فرو ريختن است، عمق ترك ها بيشتر شده و نم و رطوبت اين بنا را احاطه كرده كه در اين خصوص به مردم استان اطمينان مي دهيم چنين خبري كذب محض است و هيچ خطري قلعه را تهديد نمي كند و اين اثر ارزشمند همچنان استوار و محكم ايستاده و خواهد ماند.
وي افزود: قلعه فلك الافلاك همچون ديگر بناي تاريخي اين سرزمين كهن نياز به مرمت و آزادسازي كه دارد كه در اين خصوص در سالهاي اخير كارهاي بسيار خوبي صورت گرفته و در حال انجام است.
مديركل ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري لرستان گفت: ما در سالهاي اخير بخشي از كار مرمت قلعه را انجام داده ايم و براي مرمت كامل آن نيازمند اعتبارات بيشتري هستيم كه در اين خصوص مذاكرات با سازمان ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري كشور صورت گرفته و بزودي با تامين اعتبار، ادامه مرمت اين بناي تاريخي را پيگيري خواهيم كرد.
سليماني اضافه كرد: متاسفانه برخي با بزرگ نمايي مشكلات قلعه فلك الافلاك و سو استفاده از اين بناي ارزشمند، با ارسال گزارشي كذب از تخريب قلعه فلك الافلاك خرم آباد به شبكه هاي معاند و انتشار آن در فضاهاي مجازي، قصد برهم زدن آرامش مردم و تخريب مسئولان را دارند كه در اين خصوص قطعاً از طريق مراجع قضايي با آنها برخورد قانوني خواهد شد.
به گفته وي همه مسئولان لرستان بخصوص همكاران اداره كل ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري استان نسبت به حفظ ، مرمت و معرفي بناهاي تاريخي اين ديار با حساسيت و جديت زيادي در حال فعاليت هستند و حتي بلافاصله پس از زلزله اخير كرمانشاه ، از قلعه بازيد و نسبت به عدم خسارت به اين بناي تاريخي به مردم اطمينان دادند.
مديركل ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري لرستان ادامه داد: در اجراي قانون ساماندهي قلعه فلك الافلاك اقدامات موثري از جمله تملك 42 باب مغازه تجاري، تملك املاك دانشگاه صورت گرفته و در سال جاري نيز با پيگيري مسئولان مقررشده تا طي يك پروسه 2 ساله اطراف قلعع تخليه شود.
قلعه تاريخي فلك الافلاك بر بلنداي تپه اي باستاني و در مركز شهر خرم آباد واقع شده است.
اين اثر از يادگارهاي شهر كهن شاپور خواست و بناي اوليه آن به زمان شاپور اول ساساني در قرن سوم ميلادي برمي گردد.
موزه قلعه فلك الافلاك پس از ثبت در فهرست آثار ملي كشور، موزه فلك الافلاك نام گرفته و شامل بخش هاي مردم شناسي، هنرهاي سنتي و باستان شناسي مي شود.
در تالار موزه مردم شناسي، عكس ها و ماكت هاي كوچك و بزرگ متعددي از شيوه ها و رسوم گوناگون زندگي مردان و زنان عشاير و روستايي در منطقه لرستان به نمايش گذاشته شده است.
وسعت تقريبي اين بنا حدود پنج هزارو300 مترمربع، شامل هشت برج، 2 صحن و 300 جان پناه است كه ارتفاع بلند ترين ديوار تا سطح تپه 23 متر و از سنگ آجر، خشت و ملات گچ و آهك در ساخت اين اثر استفاده شده است.
7274/6060
خبرنگار:مريم نريماني**انتشاردهنده:محمد عليدوستي