رییس جمهوری افغانستان خواستار تحویل سلاح از سوی مردم این کشور شد # کابل،خبرگزاری جمهوری اسلامی 16/04/84 خارجی.افغانستان.خلع سلاحعمومی. "حامد کرزی" رییس جمهوری افغانستان در مراسم پایان برنامه جمع آوری سلاح از نیروهای ارتش اسبق این کشور، از مردم افغانستان خواست سلاحهای خود را تحویل دولت دهند. "حامد کرزی"روز پنجشنبه طی سخنانی دراین مراسم گفت: جمع آوری سلاح می تواند علاوه بر تامین و تثبیت امنیت، سازندگی و عمران و آبادانی را در افغانستان سریعتر کند. وی افزود: افغانستان در 30 سال گذشته تمامی نهادهای نظامی، ملی، بین المللی و خدمات رسانی خود را از دست داده بود که اکنون با خلع سلاح عمومی و بازسازی نهادهای یاد شده این کشور به سوی سازندگی پیش خواهد رفت.
وی با تقدیر از دوران جهاد و مقاومت مردم افغانستان در برابر اشغالگران خطاب به نظامیان خلع سلاح شده ارتش اسبق این کشور گفت: شما امروز با تحویل سلاح نشان دادید که درکنار پلیس وارتش نوپای کشورتان در مقابل هرگونه تهاجمی ازسوی بیگانگان خواهید ایستاد. کرزی خطاب به مردم افغان افزود: افغانستان امروز نیازمند عاری از هرگونه سلاح دردست افرادغیر مسوول است تا بتواند اقتصادضعیف وفلج شده خود را سامان دهد. دراین مراسم که سفرا و نمایندگان کشورهای مختلف و نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد حضور داشتند، وزیر دفاع افغانستان نیز اعلام کرد: در برنامه خلع سلاح عمومی 63 هزارنفر از افراد ارتش سابق این کشور که در ابتدا انتظار می رفت تعداد انان به یک صد هزار نفر برسند خلع سلاح شده اند.
ژنرال "عبدالرحیم وردک" افزود: حدود 30 هزارنفرازاین افراد افسربوده که 7500 تن از آنان جذب ارتش جدید افغانستان شده ومابقی نیزدردیگر ادارات ونهادهای دولتی و بخشهای خصوصی مشغول بکارشده اند. دراین مراسم همچنین سفیرژاپن که این کشور، رهبری برنامه خلع سلاح عمومی را در افغانستان بعهده داشته، در سخنانی گفت: دراین برنامه بیش از 9 هزار قبضه انواع سلاحهای سنگین به همراه 34 هزارسلاح سبک درسطح افغانستان جمع آوری شده است. "نوری هیروآکودا" افزود: سلاحجمع آوری شده پس از دسته بندی و قابل استفاده بودن دراختیار ارتش افغانستان وپلیس این کشور قرار می گیرد. خلع سلاح عمومی دوم آبان سال 1382از شهر "قندوز" در شمال شرق افغانستان آغاز شد و در ابتدا انتظار می رفت که یکصد هزار نفر از نیروهای ارتش سابق این کشور باید خلع سلاح گردند ولی بررسی نشان داد که تعداد واقعی این افراد 63 هزار نفرمی باشد. آساق /332/ 1443/1390

سرخط اخبار جهان