بهبود فضاي كسب و كار فرهنگي، هنري و رسانه اي منطبق با اسناد بالادستي

تهران - ايرنا - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در دولت دوازدهم، برنامه هاي خود را طبق با اسناد بالادستي از جمله سند چشم انداز و برنامه ششم ارائه كرده و مدت يكصد روز گذشته با تلاش و فعاليت هاي انجام گرفته در حوزه هاي مختلف در واقع يك گام به جلو برداشته كه از آن جمله مي توان به تصويب نهايي دو لايحه مرتبط با رسانه، تقويت ديپلماسي فرهنگي، صدور 376 مجوز به رسانه و كمك به حل مشكل اجراهاي موسيقي در استانها اشاره كرد.

به گزارش روز چهارشنبه خبرنگار فرهنگي ايرنا، سيد عباس صالحي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي كار خود را در دولت دوازدهم در قالب ۴۰ برنامه جزئي تر و موضوعي و در سه بسته شامل برنامه‌هاي حوزه هويت ايراني و اسلامي با دو مسئله و ۹ برنامه، بسته دوم بسته توليد و مصرف فرهنگي با ۴ مسئله و ۱۲ برنامه، بسته سوم بسته مناسبات فرهنگي بين المللي با ۳ مسئله و ۱۲ برنامه آغاز كرد.
در راستاي اجراي اين برنامه در دوره چهار ساله آينده، سه تا پنج اقدام اساسي براي ايجاد تحول در حوزه فرهنگ و هنر و رسانه پيش بيني شد كه بسته برنامه ها و اقدامات عملياتي اين وزارتخانه به طور كامل تدوين و ارائه شد.
براين اساس برنامه صد روزه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تدوين يافته و مسئولان وزارتخانه متبوع متعهد به اجراي آن در اين بازه زماني شدند.
اين بسته صد روزه در چند حوزه بهبود فضاي كسب و كار فرهنگي، هنري و رسانه اي تدوين شد و از طرفي هم از اقدامات صدروزه صورت گرفته مي توان به موضوع شفاف سازي كه مقرر شد تمامي هزينه‌ها و بودجه برنامه هاي فرهنگي، هنري و رسانه‌اي زيرمجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي براي اطلاع عموم مردم و شهروندان، منتشر شود، اشاره كرد.
در اين راستا وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي همواره تاكيد كرده است كه امور بايد براي همه شهروندان مشخص و شفاف باشد؛ مردم حق دارند بدانند چه كساني در وزارت ارشاد از حمايت برخوردار مي‌شوند و به چه شكل.
سياست تمركززدايي دولتي و جغرافيايي از فعاليتهاي حوزه فرهنگ، هنر و رسانه به عنوان يكي ديگر از محورهاي تدوين شده در برنامه صد روزه اين وزارتخانه به شمار مي آيد كه در اين راستا نيز حضور جدي تر نمايندگان صنوف و تشكل هاي مختلف در حوزه فرهنگ و هنر در شوراهاي سياستگذاري در همه معاونت‌ها و ادارات و سازمانهاي تابعه وزارت ارشاد و همچنين در فرآيند تصميم گيري ها و تصميم سازي ها و دخيل كردن استانها در تصميمات ملي در حوزه وزارت ارشاد، در اين برنامه صد روزه دنبال و عملياتي شد.
در اين مدت شنيدن دغدغه ها و نقطه نظرات فعالان حوزه هاي مختلف فرهنگي، هنري و... به گواه آمار و اسناد نشانگر اين است كه اين وزارتخانه در دوره جديد گوش شنوا دارد از اين رو بر مشورت گيري هاي متعدد در همين فاصله كوتاه از بزرگان عرصه هاي مختلف تئاتر، سينما، نشر، چاپ، موسيقي و … در قالب انجام مصاحبه هايي مفصل با آنها براي انتقال نظرات و انتقاداتشان نيز صحه گذاشته شد.
يكي از مهمترين مسائل در اين وزارتخانه كم بودن انسجام درون حوزه اي و همچنين فراحوزه اي بود كه به همين منظور در قالب برنامه صد روزه، ۱۰ كارگروه براي احصاء چالشهاي پيش رو تشكيل شد تا بتوانند اقدامات اثرگذاري را براي ايجاد يك انسجام دروني براي اقدامات فراحوزه اي وزارت ارشاد شكل دهند كه تا حدودي زيادي اين مهم محقق شد.
از آنجاييكه وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي همواره براين مهم تاكيد دارد كه پروژه آشتي فرهنگي با ايجاد دايره فهم مشترك محقق مي شود، خوشبختانه در اين راستا ارتباط موثري طي دهه هاي گذشته با سازمان ها و نهادهاي فرهنگي توسط شخص وزير صورت گرفته كه با برنامه ريزي و تلاشهاي انجام شده و در دست اقدام طي چهار سال آينده شرايط رضايت در حوزه فرهنگ ايجاد خواهد شد.
همچين بهبود كسب و كار اصحاب فرهنگ و هنر در راستاي اقتصاد مقاومتي نيز از اولويت هاي مهم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي دولت دوازدهم به شمار مي رود و تلاش هايي نيز در اين زمينه صورت گرفته كه در بلند مدت خروجي آن مشخص خواهد شد.
شوراي اطلاع رساني دولت امروز(چهاشنبه) با انتشار گزارشي، به تشريح اقدامات دولت دوازدهم در مدت يكصد روز گذشته پرداخته، كه مشروح آن در پي مي آيد:

** وضعيت موجود، اقدامات و راهكارها
تبيين وضعيت موجود بخش فرهنگ و هنر در ابتداي شروع به كار دولت دوازدهم بر پايه شاخص ها و نماگرهاي آماري
- تعداد عناوين كتاب منتشر شده در شروع به كار دولت دوازدهم 88504 عنوان بوده است.
- تعداد ناشران در ابتداي شروع به كار دولت دوازدهم، 16461 ناشر بوده است.
شمارگان كتاب منتشره در شروع به كار دولت دوازدهم، 136081 هزار نسخه بوده است.
- تعداد خبرگزاريها در شروع به كار دولت دوازدهم، تعداد 43 خبرگزاري عنوان بوده است.
- در حوزه نمايشي تعداد عناوين نمايشهاي توليد و اجرا شده، 6835 عنوان بوده است.
تعداد اجراهاي صحن هاي در شروع به كار دولت دوازدهم 2321 اجرا بوده است.
- تعداد كانونهاي فرهنگي هنري مساجد در شروع به كار دولت دوازدهم 23152 كانون بوده است.
- در حوزه بازيهاي رايانه اي، تعداد مجوزهاي صادر شده ساخت بازي، 62 مجوز بوده است.
- مجوزهاي صادر شده بست هاي نرم افزار داخلي 4694 و تعداد مجوز صادر شده تكثير
بسته هاي نرم افزار خارجي 1318 مجوز
- در بخش فعاليت هاي هيئت رسيدگي به امور مراكز فرهنگي، تعداد موسسات
فرهنگي هنري چند منظوره، 6175 موسسه
- كمك به توسعه و گسترش 300 مؤسسه فرهنگي قرآن و عترت
- اجراي طرح ملي حفظ قران كريم براي 6000 نفر
- كمك به ايجاد كانونهاي فرهنگي هنري جديد 579 كانون
- تجهيز و راه اندازي كتابخان ههاي جديد در مساجد 793 كتابخانه
- حمايت از فعالي تهاي ساماندهي مد و لباس در جهت گسترش عفاف و حجاب 27
مورد
- صدور مجوز اجراي انواع آثار نمايشي 1412 مجوز
- كمك به انتشار آثار ارزشمند در حوزه كتاب 215 عنوان
- بررسي و نظارت بر بست ههاي نرم افزاري و رسان ههاي ديجيتال كشور، 114 هزار و 254 هزار مورد
مورد
- حمايت از بازيهاي رايانه اي مروج فرهنگ ايراني اسلامي به تعداد 12 هزار عنوان
- پرداخت كمك هزينه مستمري به هنرمندان پيشكسوت با ميانگين پرداختي ماهانه يك ميليون و 500 هزار ريال به 473 نفر
- كمك به صندوق اعتباري هنر بابت بيمه تأمين اجتماعي اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه، 18 هزار و 500 نفر

** چشم انداز و اهم شاخص هاي انجام شده و نتايج و دستاوردها
- اقدامات اجرايي
بهبود فضاي كسب و كار، شناسايي قوانين، مقررات و آيين نامه هايي كه مانع بهبود فضاي كسب و كار مي شوندو اقدام به اصلاح آنها، شناسايي عوامل بازدارنده ساختاري و آيين نامه اي در بهبود كسب و كار و اقدام به اصلاح آن ها، تدوين برنامه بهبود فضاي كسب و كار به تفكيك حوزه هاي هنر تئاتر، موسيقي و هنرهاي تجسمي، سينما، كتاب، بازيهاي رايانه اي، رسانه هاي ديجيتال، رسانه ها و نشريات، تدوين برنامه شفاف سازي سياست ها و برنامه هاي حمايتي و نظارتي فرهنگي، تشكيل دبيرخانه اي به منظور ارزيابي فعاليت هاي فرهنگي استفاده كننده از بودجه عمومي، انتشار سياست ها و برنامه ها و اقدامات حمايتي در بخش فرهنگ و هنر، انتشار هزينه و بودجه فعاليت ها و برنامه هاي فرهنگي، انتشار متن قراردادهاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان ها و نهادهاي وابسته، فراهم آوردن تمهيدات تقويت ديپلماسي فرهنگي.

** گزارش عملكرد صد روزه
با عنايت به برنامه هاي ارائه شده توسط وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در دولت دوازدهم طي يكصد روز گذشته شاهد برخي اقدامات بوده ايم كه به فهرست مي آيد:
- شناسايي نهادها و مجامع بين المللي فرهنگي به منظور حضور فعالتر نهادها و اصحاب فرهنگ و هنر ايران در آن، تدوين برنامه هاي مناسب براي بهره گيري از ظرفيت اصحاب فرهنگ و هنر در تعامات فرهنگي ايران با جهان، طراحي آموزش هاي لازم براي توانمندسازي فعالان فرهنگي و هنري كشور براي حضور در بازارهاي جهاني، طراحي نظام هوشمند سازي مديريت فرهنگي، طراحي نظام هوشمند در حوزه هاي دريافت، پردازش و انتقال داده ها و اطلاعات در بخش هاي دروني و مرتبط با وزارت متبوع، مانند معاونت ها، سازمان ها و نهادهاي حوزه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، تشكيل دبيرخانه گفت وگوي ملي، فرهنگي با هدف حل مسائل و چالشهاي حوزه فرهنگ، هنر و رسانه به عنوان مهم ترين روش از طريق گفت وگو از جمله مواردي است كه در جهت تقويت ديپلماسي فرهنگي و ايجاد كسب و كار در حوزه فرهنگ و هنر ايجاد و در دست اقدام خواهد بود.

** اقدامات خاص در هر حوزه در سه ماهه نخست انجام شد:
- فرهنگ
تشكيل ستاد هماهنگي شهرها و روستاهاي دوستدار كتاب براي ارتقاي سرانه مطالعه در كشور، كمك به تاسيس نهادهاي صنفي حوزه فرهنگ به خصوص اهل قلم.

- سينما
اصلاح تركيب شوراهاي سينمايي مانند شوراي سياستگذاري جشنواره هاي سينمايي، شوراي اكران، شوراي عالي سينما و شوراي پروانه ساخت، توسعه عدالت فرهنگي از طريق احداث و بازسازي 68 سالن سينما در 11 استان كشور.
- هنر
كمك به حل مشكل برگزاري اجراهاي موسيقي در استانها، فراهم كردن مقدمات ثبت آثار موزه هنرهاي معاصر بر اساس آيين نامه اموال فرهنگي،هنري وتاريخي نهادهاي عمومي و دولتي 214، اصلاح آيين نامه صدور پروانه اجراهاي نمايشي
آغاز مرحله دوم بازسازي تئاترشهر تهران، عقد و اجراي تفاهم نام ههاي حمايت از فعاليت هاي نمايشي در استانهاي كشور
- رسانه
تقويت اعتبار و جايگاه ملي خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا)، تلاش براي بازگشايي يا تاسيس نهادهاي صنفي روزنامه نگاران از طريق تعامل با وزارت كار، تصويب نهايي دولايحه مرتبط با حوزه رسانه در دولت، بازي هاي رايانه اي، راه اندازي سامانه جامع و برخط نظام رده بندي سني بازيها(اسرا)، تدوين و اجراي دستورالعمل صدور پروانه انتشار بازي ديجيتال خارجي و اخذ عوارض از آنها.

- قرآن و عترت
تشكيل شوراي واحدهاي سازماني، ذيل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي كه در حوزه دين فعاليت مي كنند به منظور اصلاح ساختار.

- سازمان هاي وابسته
شناسايي مسائل و چالشهاي سازمانها و مؤسسات وابسته، تدوين اولويتهاي سازمان هاي وابسته، افزايش اختيارات و اعتبارات استانها، افزايش بهره گيري استانها از بودجه هاي موجود معاونتها و موسسات و سازمانهاي وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي،برنامه ريزي براي واگذاري حداكثري اختيارات به مراكز استانها و شهرستانها و مشاركت مراكز استاني و شهرستاني در تصميم گيريها.

اهم برنامه هاي آينده بخش در چارچوب برنامه و اولويت هاي ابلاغي رئيس جمهوري در حوزه فرهنگ و هنر:
- رويكردهاي برنامه اي
توليد، عرضه و مصرف آثار، كالاها و خدمات فرهنگي هنري متناسب با هويت و سبك زندگي اسامي ايراني، ترغيب، تقويت و احياي فرهنگ گفت و گوي همگاني، مستمر و سازنده براي اعتلاي انديشه، فرهنگ و هنر، مشاركت فعال بخش خصوصي در سياستگذاري برنامه ريزي و فعاليت هاي فرهنگي،هنري، ايجاد و برقراري شفافيت، سلامت و عدالت در توزيع يارانه هاي بخش فرهنگ، هنر و رسانه، حضور مؤثر در مبادلات و تعامات فرهنگي هنري و افزايش سهم جمهوري اسلامي ايران در بازارهاي منطقه اي و بين المللي، بازيابي نقش محوري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در حوزه فرهنگ و برقراري هماهنگي بين نهادهاي مؤثر در امور فرهنگي و هنري.
- اولويت هاي برنامه اي
بهبود فضاي كسب و كار در حوزه فرهنگ، هنر و رسانه، شفاف سازي سياست ها و برنامه هاي حمايتي و نظارتي حوزه فرهنگ، هنر و رسانه،گسترش همزيستي و ديپلماسي فرهنگي، هوشمند سازي مديريت فرهنگي.
انتظار مي‌رود با اجراي برنامه هاي تبيين و تنظيم شده توسط سيد عباس صالحي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در دولت دوازدهم، نقش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در نظام سياستگذاري و راهبري فعاليت‌هاي فرهنگي و هنري كشور ارتقا يافته و با حمايت هاي دولت و مجلس شوراي اسلامي و به ويژه مشاركت اصحاب فرهنگ و هنرو رسانه، پيامدهايي چون اقبال به توليد و مصرف آثار كالا و خدمات فرهنگي متناسب با هويت و سبك زندگي اسلامي ايراني و جلوگيري از گسترش شكاف هاي اجتماعي را همراه داشته باشد.
فراهنگ ** 1355 ** تهيه و تنظيم: علي اكبر قزوينيان * انتشار: اميد غياثوند

سرخط اخبار فرهنگ