پيشنهاد ايران براي آغاز گفتمان اروپا و آسيا براي تدوين استانداردهاي محصولات نانو

تهران – ايرنا -نخستين نشست آسيا-اروپا در زمينه ايمني و گواهي‌دهي محصولات فناوري نانو، با پيشنهاد ايران براي آغاز گفتمان قاره هاي اروپا و آسيا براي تدوين استانداردهاي محصولات نانو در دانشگاه علوم پزشكي تهران برگزار شد.

به گزارش روز چهارشنبه گروه علمي ايرنا از ستاد ويژه توسعه فناوري نانو، در اين نشست ايران پيشنهاد‌ دهنده آغاز گفتمان دو قاره اروپا و آسيا براي توسعه علوم نانويي و تدوين استانداردهاي ارزيابي‌ محصولات نانويي بود تا با يكسوسازي فعاليت‌ها و قوانين اين حوزه، مصرف‌كنندگان اين فناوري بتوانند با آسودگي و آرامش از ايمني و سلامت اين محصولات براي انسان و محيط زيست از آن‌ها استفاده كنند.
دكتر سعيد سركار، دبير ستاد ويژه توسعه فناوري نانو بود كه هدف اصلي اين نشست را بررسي چگونگي مقبوليت اين فناوري در جوامع مختلف و جلب اعتماد مصرف كنندگان به ايمني محصولات نانويي دانست و گفت: از آنجا كه پيش از توليد انبوه و تجاري‌سازي محصولات نانويي بايد ارزيابي‌‌هاي ايمني و سلامت صورت گيرد، در همين راستا ستاد ويژه توسعه فناوري نانو در ابتدا توليد محصولات نانويي را بر اساس معيارهاي مشخص ارزيابي‌ كرده و گواهينامه نانومقياس را به واحد متقاضي اعطا مي‌كند.
وي افزود: پس از اين از طريق دو كميته متشكل از نمايندگان ستاد نانو و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي همچنين نمايندگان وزارت كشاورزي، ايمني و سلامت محصولات مرتبط با هر وزارتخانه مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد و در صورت احراز ايمني نشان 'نانو نماد' دريافت خواهد كرد.
به گفته دبير ستاد ويژه توسعه فناوري نانو، اين نشان با همكاري سازمان استاندارد به عنوان نشان ارتقاي كيفيت به محصولات نانويي اعطا مي‌شود. اين نشان منجر به‌شناسايي محصولات معتبر و متخلفان نيز مي‌شود.
پدرو سيلوا پژوهشگر اسپانيايي از بخش تحقيق و نوآوري اتحاديه اروپا و بخش ايمني داروهاي نانويي نيز بعنوان يكي از سخنرانان نخستين نشست آسيا- اروپا در زمينه ايمني و گواهي‌دهي محصولات فناوري نانو ضمن ابراز اميدواري نسبت به نتايج مختلف اين نشست در زمينه نانو دارو، ايمني و سلامت گفت:دارو با سلامت افراد جامعه در ارتباط است و اروپا از يك برنامه سختگيرانه براي تاييد نانو داروها استفاده مي‌كند.
وي ادامه داد: در صورت تدوين قوانين بين‌المللي ايمني و زيست‌محيطي براي محصولات نانويي فعاليت توليد كنندگان در عرصه جهاني نيز مشخص خواهد شد.
پروفسور Wu استاد تمام در دانشگاه تايوان در رشته فيزيك و مسئول توسعه فناوري نانو در تايوان نيز در ادامه اين نشست از اهميت ايمني در محصولات نانويي سخن گفت و افزود:استانداردهايي بايد وجود داشته باشد تا در صورت صنعتي شدن مردم براحتي از آن‌ها استفاده كنند.
وي تاكيد كرد:بايد به سمتي حركت كنيم تا استانداردي يكپارچه در سطح بين‌المللي در حوزه فناوري نانو ايجاد شود و اين امر منجر به تسهيل روند صادرات و واردات محصولات نانويي مي‌شود. به همين دليل اين نشست مي‌تواند كانوني براي هم‌انديشي و برنامه‌ريزي دست‌اندركاران فناوري نانو در تمام دنيا باشد.
اليور جوبرت استاد دانشگاه فرانسه در حوزه سم‌شناسي نيز در سخنراني خود در خصوص اهميت داشتن استاندارد و ايمني در محصولات نانويي اظهاركرد: فرانسه بر روي عوارض جانبي محصولات نانويي از نظر مسموميت تمركز كرده است و در نظر دارد تا در زمينه تأثير محصولات نانويي در محيط زيست قوانين و دستورالعمل‌هاي ارزيابي تدوين كند.
بر اساس اين گزارش در ادامه اين نشست ميهمانان مختلفي از ديگر كشورها به تشريح فعاليت‌ها و استانداردها و نحوه همكاري بين‌المللي با ديگر كشورها پرداختند و ابراز اميدواري كردند با محوريت ايران بتوان در اين زمينه شاهد همكاري‌هاي بيشتر كشورها بود.
علمي ** 1836 ** 1440
تنظيم: يوسف درويشي** انتشار: گلشن