رفع ابهام از حضور اقلیت های دینی؛كلیات طرح اصلاح قانون تشكیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی تصویب شد

تهران - ایرنا – نمایندگان مجلس شورای اسلامی كلیات طرح اصلاح قانون تشكیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور و انتخاب شهرداران را تصویب كردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز چهارشنبه به كلیات طرح اصلاح قانون تشكیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور و انتخاب شهرداران رای مثبت دادند.
بر اساس ماده یك این طرح، دو تبصره بعنوان تبصره های یك و دو به ماده 30 قانون تشكیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب یك خرداد 1375 به شرح ذیل الحاق و شماره تبصره های آن به ترتیب اصلاح می شود.
تبصره یك - اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی ساكن در شهرها و روستا های كشور می توانند نامزد انتخابات شوراهای اسلامی همان شهر و روستا شوند.
تبصره دو – اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.
همچنین بر اساس ماده دو این طرح یك تبصره ماده 61 قانون الحاق می شود و شماره تبصره این ماده به شماره یك تغییر می كند.
بر اساس تبصره دو این ماده دبیرخانه دائمی هیات مركزی نظارت بر انتخابات در مجلس مستقر می شود. كمیسیون شوراها و امور داخلی كشور با همكاری كمیسیون اصل 90 قانون اساسی و وزارت كشور آیین نامه نظارتی این تبصره را حداكثر ظرف مدت 6 ماه تهیه كرده و به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند.
همچنین بر اساس ماده 3 این طرح، تبصره زیر بعنوان تبصره 7 ذیل ماده 90 قانون الحاق می شود:
تبصره 7- دولت می تواند هیات های تطبیق شهرهای استان تهران را شرح زیر تشكیل دهد:
الف – هیات تطبیق مصوبات شورای اسلامی شهر تهران، شهر ری و تجریش به عضویت و ریاست فرماندار تهران و عضویت یك قاضی به انتخاب رییس قوه قضاییه و یكی از اعضای شورای اسلامی استان تهران به انتخاب این شورا تشكیل می شود.
ب – هیات تطبیق مصوبات شورای اسلامی شهرهای باقرشهر، كهریزك و حسن آباد فشاپویه به عضویت و ریاست فرماندار شهرستان ری و عضویت یك قاضی به انتخاب رییس قوه قضاییه و یكی از اعضای شورای اسلامی استان تهران به انتخاب این شورا تشكیل می شود.
ج – هیات تطبیق مصوبات شورای اسلامی شهرهای اوشان، فشم، میگون، شمشك و لواسان به عضویت و ریاست فرماندار شهرستان شمیرانات و عضویت یك قاضی به انتخاب رییس قوه قضاییه و یكی از اعضای شورای اسلامی استان تهران به انتخاب این شورا تشكیل می شود.
د- هیات تطبیق مصوبات شورای اسلامی شهرهای بومهن و پردیس به عضویت و ریاست فرماندار شهرستان پردیس و عضویت یك قاضی به انتخاب رییس قوه قضاییه و یكی از اعضای شورای اسلامی استان تهران به انتخاب این شورا تشكیل می شود.
همچنین بر اساس ماده 4 این طرح، یك ماده به شرح زیر به عنوان ماده 109 به این قانون الحاق می شود:
بر اساس ماده 109 اصلاحات انجام شده در قانون تشكیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور و انتخاب شهرداران از دوره پنجم شوراهای اسلامی شهر و روستای كشور اجرا می شود.
سیام**9254**
خبرنگار: سجاد خسروانیان**انتشار: كتایون لامع زاده