عملكرد دولت در حوزه راه و شهرسازی؛ توسعه حمل و نقل و احیای بافت فرسوده

تهران - ایرنا - توسعه حمل و نقل هوایی، دریایی، زمینی و ریلی و برنامه ریزی برای احیای بافت های فرسوده شهری از مهم ترین اقدامات دولت دوازدهم در 100 روز فعالیت در حوزه راه و شهرسازی است.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، تكمیل خطوط ریلی 3 مركز استان كرمانشاه، رشت، ارومیه و خواف به شبكه ریلی كشور بطول 134 كیلومتر و بهره برداری از 54 كیلومتر آزادراه ( آزاد راه غربی اصفهان بطول 14كیلومتر و قطعات 1 و 2 آزادراه تبریز ـ ارومیه به طول 40 كیلومتر) از مهم ترین فعالیت دولت در این مدت بوده است.
رشد 10 درصدی حمل بار جاده ای به میزان 109 میلیون تن و افزایش 12 درصدی حمل بار ترانزیت جاده ای به میزان 2 میلیون تن نسبت به مدت مشابه سال گذشته از دیگر تلاش های دولت دوازدهم در این بخش است.
تكمیل و بهره برداری از 237 كیلومتر بزرگراه و راه اصلی با اعتباری بالغ بر 9200 میلیارد ریال (احداث 180كیلومتر بزرگراه با اعتباری معادل 7800 میلیارد ریال و احداث87 كیلومتر راه اصلی با اعتباری معادل 1400 میلیارد ریال) بخشی از فعالیت های دولت در مدت یاد شده در حوزه راه وشهرسازی بود.
افزایش 10 درصدی تخلیه و بارگیری بار در بنادر تجاری كشور به میزان 38 میلیون تن و رشد 25 درصدی عملیات كانتینری به میزان 786 هزار TEU و رشد 3 درصدی جابجایی مسافر در بنادر به میزان 3 میلیون نفر نسبت به مدت مشابه سال 95 بخشی دیگر از فعالیت های دولت تدبیر و امید در این زمینه بوده است.

** عملكرد دولت در حوزه ریلی
افزایش ظرفیت و احداث خطوط حومه ای ریلی به میزان 36 كیلومتر، بهسازی 29 كیلومتر و نوسازی 21 كیلومتر خطوط ریلی و افزایش 15 دستگاه سالن مسافری و 73 دستگاه واگن باری ریلی از مهم ترین تلاش های دولت در این بخش بوده است.
رشد 21 درصدی حمل بار ریلی به میزان 12 میلیون تن و رشد 86 درصدی ترانزیت ریلی به میزان 382 هزار تن و رشد 5 درصدی جابجایی مسافر در شبكه ریلی به میزان 5 میلیون نفر نسبت به مدت مشابه سال 95 از موفقیت های دولت در این زمینه بوده است.
اخذ مصوبه هیأت دولت به منظور احداث راه آهن سیرجان ـ كرمان با سرمایه گذاری و مشاركت داخلی شركت معدنی و صنعتی گل گهر به ارزش 500 میلیارد تومان از سرمایه گذاری های دولت در این بخش است.

** عملكرد دولت در حوزه هوایی
رشد 20 درصدی پرواز های عبوری از فراز كشور به میزان 118 هزار فروند نسبت به مدت مشابه سال گذشته و افزایش 5 درصدی اعزام و پذیرش مسافر در فرودگاه های كشور به میزان 17 میلیون نفر نسبت به مدت مشابه سال 95 از مهم ترین عملكرد دولت در حوزه هوایی است.
در حوزه زیر ساخت فرودگاهی، اخذ مصوبه هیات دولت جهت توسعه و تكمیل فرودگاه بین المللی شیراز و شناسایی شركت بلند طبقه به عنوان سرمایه گذار، اخذ مصوبه هیات دولت جهت توسعه فرودگاه بین‌المللی شهید هاشمی نژاد مشهد به ارزش 300 میلیون دلار و شناسایی شركت وینسی فرانسه به عنوان سرمایه‌ گذار بخشی از اقدامات دولت در مدت یاد شده است.

** تلاش های دولت دوازدهم در حوزه جاده ای و آزادراهی
عقد قرارداد ساخت آزادراه اردكان ـ مهریز با سرمایه ‌گذاری و مشاركت داخلی جهاد نصر یزد به ارزش 800 میلیارد تومان، عقد قرارداد كنارگذر شرقی سیرجان از طریق سرمایه گذاری و مشاركت داخلی با جهاد نصر كرمان به ارزش 200 میلیارد تومان از موفقیت های دولت در این زمینه است.
اخذ مصوبه هیأت وزیران جهت احداث قطعه 3 كنارگذر شرقی اصفهان و شناسایی سازمان همیاری و شهرداری های اصفهان به منظور سرمایه گذاری و مشاركت داخلی ـ عقد قرارداد احداث آزادراه لامرد ـ پارسیان با سرمایه گذاری و مشاركت داخلی آژند بنای خاتم به ارزش 360 میلیارد تومان و اخذ مصوبه هیأت دولت به منظور احداث كنارگذار شمالی اراك « سلفچگان ـ خرم آباد ـ اراك » جهت سرمایه‌ گذاری و مشاركت داخلی با شركت جهاد نصر مركزی به ارزش 300 میلیارد تومان از دیگر تلاش های دولت در این بخش است.
تهیه گزارش توجیهی و برگزاری فراخوان جهت طراحی و پیاده سازی سامانه پرداخت های نوین در آزادراه های كشور « ETC » به منظور اجرای آن در 471 گیت اخذ عوارض شبكه آزادراهی كشور از موفقیت های دولت 12 در این مدت است.

** عملكرد دولت در حوزه دریایی
در 100 روز فعالیت دولت دوازدهم در مجموع 38 میلیون تن عملیات كالا در بنادر كشور تخلیه و یا بارگیری شد كه با افزایش 10 درصدی در مقایسه با سال گذشته شاهد رشد 25 درصدی در این بخش بودیم.
انجام عملیات كانتینری به میزان 786 هزار TEU و رشد 3 درصدی جابجایی مسافر در بنادر به میزان 3 میلیون نفر نسبت به مدت مشابه سال 95، بخشی دیگر از فعالیت های دولت تدبیر و امید در حوزه بندری و دریایی بوده است.
برای افزایش ظرفیت جابجایی بار به میزان 7/1 میلیون TEU در فاز 1 و افزایش ظرفیت به 5/3 میلیون TEU در فاز 2 بندر شهید رجایی از طریق فراخوان و مذاكره جهت انتخاب سرمایه گذار یا فاینانسر به ارزش 30 میلیون دلار از مهم ترین تلاش دولت و وزارت راه و شهرسازی در این زمینه است.
در این مدت متن نهایی اساسنامه صندوق توسعه حمل و نقل تدوین و نسبت به اخذ پیشنهادات سازمانهای تابعه و شناسایی منابع اعتباری ایجاد وفق ماده 48 قانون احكام دائمی برنامه های توسعه و جمع بندی و ارائه به هیات دولت در دست اقدام قرار گرفت.

** عملكرد دولت دوازدهم در حوزه مسكن و شهری
ارائه برنامه مسكن در حوزه بافت های نابسامان در 11 حوزه به همراه ابزارهای مورد نیاز به سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و تهیه برنامه مشترك ستاد ملی بازآفرینی و شورای عالی معماری و شهرسازی از اهم اقدامات دولت در 100 روز گذشته در این بخش بوده است.
تصویب اساسنامه شركت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران به سازمان بازآفرینی و توسعه شهری ایران در كمیسیون اصلی دولت و تدوین برنامه عملیاتی اقدام مشترك برای كنشگران محلات هدف بازآفرینی (2700 محله برای 10 سال) و ارائه در ستاد ملی بازآفرینی از دیگر تلاش های دولت بود.
در این مدت بهسازی، تكمیل و تحویل 360 واحد مسكونی به خانوارهای دارای حداقل دو معلول و پیگیری ساخت معادل 250 واحد مسكونی در اراضی واگذار شده طبق تفاهمنامه منعقده با خیرین مسكن ساز از دیگر اقدامات دولت در این بخش است.
واگذاری معادل 500 واحد مسكونی برای اقشار ویژه، انجام 34 پروژه تحقیقاتی و ابلاغ 38 پروژه در مركز تحقیقات راه، مسكن و شهرسازی و احداث مسكن روستایی به تعداد 20000 واحد از دیگر اقدامات دولت در این حوزه بوده است.
IRNAeco@
اقتصام**1108** 6075
خبرنگار: ایرج منصوری** انتشار: زهرا هجینی نژاد