پرداخت 2.5ميليارد ريال تسهيلات به طرح ترسيب كربن در خراسان شمالي

بجنورد- ايرنا- مدير اجرايي پروژه بين المللي تعميم ترسيب كربن خراسان شمالي گفت: 2 ميليارد و 500 ميليون ريال تسهيلات در قالب طرح ترسيب كربن خراسان شمالي پرداخت شد.

احمد يزداني دوشنبه در گفت و گو با ايرنا اظهار كرد: اين تسهيلات در قالب 187 فقره وام از محل پس انداز هزار و 393 عضو صندوق هاي مردمي پرداخت و 144 فقره از منابع ساير دستگاه ها همچون صندوق توسعه بخش كشاورزي و تسهيلات مشاغل خانگي اعطا شد.
وي شروع اجراي پروژه بين المللي تعميم ترسيب كربن در اين استان را سال 93 در اسفراين در گستره 126 هزار هكتار با 28 روستا و نقاط سكونتگاهي و 6 هزار و 200 نفر جمعيت ذكر كرد.
يزداني با بيان اينكه امسال گستره اين طرح در خراسان شمالي به 236 هزار هكتار افزايش يافت افزود: هم اكنون با اضافه شدن گرمه و جاجرم گستره پروژه بين المللي تعميم ترسيب كربن در اين استان 100 هزار هكتار افزايش يافته است.
مدير اجرايي پروژه بين المللي تعميم ترسيب كربن خراسان شمالي كاهش سطح فقر و محروميت،كاهش مهاجرت و برگشت مهاجرين به روستا، اشتغال زايي،كاهش ميزان بياباني شدن با اجراي طرح هاي نهال كاري و منابع طبيعي، توانمندسازي وافزايش مشاركت جوامع محلي، توسعه در بخش هاي زيرساختي و طبيعي با مشاركت مردم و ارتقا سرمايه اجتماعي و انساني را از اهداف اين طرح در اسفراين برشمرد.
ستره حوزه منابع طبيعي و آبخيزداري خراسان شمالي دو ميليون و 33 هزار و 36 هكتار است كه از اين وسعت يك‌ ميليون و 400 هزار هكتار مرتع، بيش از 183 هزار هكتار بيابان و 434 هزار و 550 هكتار جنگل است.
7186/6042 خبرنگار: فاطمه مقدسي باجگيران** انتشار دهنده: سيد حسين قدسي