همايش شصتمين سالگرد تاسيس بخش زبان و ادبيات فارسي دانشگاه پكن برگزار شد

پكن- ايرنا- همايش شصتمين سالگرد تاسيس بخش زبان و ادبيات فارسي دانشگاه پكن روز شنبه با حضور سفير كشورمان در چين، رييس دانشگاه پكن و جمعي از زبان آموزان و علاقمندان به زبان و ادبيات فارسي برگزار شد.

به گزارش ايرنا؛ رييس دانشكده زبان هاي خارجي دانشگاه پكن در اين همايش گفت: اولين بخش زبان و ادبيات فارسي دانشگاه پكن در سال 1957 تشكيل شد و در سال 1960 هم اولين استاد چيني اين دانشگاه انتخاب شد.
خانم نينگ چي افزود: اين دانشگاه به عنوان يك دانشگاه مادر در پيشبرد زبان شناسي فارسي در چين و همچنين ارتقاي زبان و ادبيات فارسي در اين كشور نقش بزرگي ايفا كرده است.
او گفت: از زمان تاسيس تا كنون 15 دوره كارشناسي زبان و ادبيات فارسي، 10 دوره كارشناسي ارشد و 5 دوره دكترا در اين دانشگاه پذيرش شده است.
به گفته وي تا كنون 300 نفر در بخش زبان و ادبيات فارسي دانشگاه پكن اموزش زبان فارسي را فرا گرفته اند.
رييس دانشكده زبان هاي خارجي دانشگاه پكن گفت: دانشجويان اين دانشگاه در توسعه روابط سيايسي، اجتماعي و اقتصادي دو كشور نقش مهمي ايفا كرده اند.
او گفت: زبان فارسي با وجود فعاليت در اين دانشگاه و ساير دانشگاه هاي چين، آينده درخشاني دارد.
كرسي زبان شناسي دانشگاه پكن هم اكنون داراي 10 دانشجوي زبان فارسي ،4 عضو هيات علمي است و هر ۴ سال يك گروه جذب مي كند.
هم اكنون در 7 دانشگاه پكن شامل زبانهاي خارجي پكن، شانگ هاي، دانشگاه زبانهاي خارجي شي ان، دانشگاه شماره ۲ زبان هاي خارجي، دانشگاه گوانجو و دانشگاه مديريت و تجارت ببن الملل پكن، زبان و ادبيات فارسي تدريس مي شود.
در مجموع بيش از 100 دانشجو در اين دانشگاه ها مشغول تحصيل زبان و ادبيات فارسي هستند.
**آساق**1904**3404**انتشار: محسن اسماعيلي

سرخط اخبار جهان