سرخط روزنامه هاي تركيه / روز جمعه سوم آذر ماه 96

آنكاراـ ايرناـ سخنان رجب طيب اردوغان رييس جمهوري تركيه در مراسم فارغ التحصيلي دانشجويان دانشگاه ملي جنگ و ادعاي عبدالحميد گل وزير دادگستري تركيه مبني بر تعداد دفعات درخواست استرداد فتح الله گولن از آمريكا، مهمترين سرخط روزنامه هاي روز جمعه سوم آذر ماه 96 در تركيه است.

***
يني شفق:
ـ شاهزادگان دستگير شده عربستان شكنجه مي شوند
ـ وزير دادگستري: هفت بار درخواست استرداد گولن را اعلام كرديم
ـ اردوغان: كودتاچيان در ارتش تسويه شدند
ـ باغچه لي: در برابر نفاق متحديم

***
صباح:
ـ اردوغان: ارتش ما داعش را شكست داد و پ.ك.ك را دفن كرد
ـ گل: هفت بار استرداد گولن را از آمريكا خواستيم
ـ اردوغان: ارتش متعلق به ملت تركيه است نه كودتاگران

***
استار:
ـ اردوغان: ارتش فقط متعلق به ملت است و نه شورشيان
ـ اردوغان: از ترامپ خواهم پرسيد چرا همچنان به منطقه سلاح مي فرستي؟
ـ نشست سه جانبه سوچي پيامي به غرب بود
ـ دبير كل ناتو: به تركيه تضمين داديم

***
مليت:
ـ اردوغان: اين ارتش متعلق به ملت است
ـ حركت كاروان ي.پ.گ به عفرين
ـ گل: تاكنون هفت بار درخواست استرداد گولن را به آمريكا ارسال كرديم
ـ شام، از سوچي راضي است

***
خبر تورك:
ـ اردوغان: تلاش براي ايجاد مناطق تحت كنترل در عفرين ادامه خواهد داشت
ـ اردوغان: ارتش متعلق مردم است و نه كودتاچيان
خاورم/1905**انتشار دهنده: حسن فاخري