برگزاري نمايشگاه عكس هنرمندان ايراني و گرجستاني در تفليس

باكو - ايرنا - نمايشگاه عكس هنرمندان ايراني و گرجي با عنوان 'آيين ها از دريچه دوربين' از تاريخ سي آبان تا دوم آذر ماه در محل سالن نمايشگاهي كتابخانه ملي گرجستان در شهر تفليس برپا است .

به گزارش رايزني فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در تفليس ،آيين افتتاحيه اين نمايشگاه با حضور و استقبال علاقه مندان و هنر دوستان ايراني و گرجي در سالن نمايشگاهي كتابخانه مذكور برگزار شد. در اين نمايشگاه بيش از 120 اثر از هنرمندان دو كشور به نمايش گذاشته شده است.
مجتبي كامران فرد رايزن فرهنگي كشورمان در گرجستان ،ضمن ابراز خرسندي از حضور فرهيختگان و هنر دوستان در اين نمايشگاه، گفت: هنر زبان مشترك ملت هاست و با تكيه بر اين مشتركات مي توان قلب ها را مورد توجه قرار داد و نتيجه اش برانگيخته شدن عواطف انساني و برقراري صلح و امنيت در جهان خواهد بود.
وي در تبيين جايگاه هنر در زندگي اجتماعي، گفت: نگاه هنرمند به جهان و پيرامونش، نگاه زيبا شناختي و توجه به لطافت هاي آفرينش ميباشد، لذا هنرمند هرچه مي بيند و به تصوير مي كشد، نشان از روح معنوي حاكم بر اين جهان خواهد بود.
رايزن فرهنگي كشورمان در ادامه گفت: برگزاري نمايشگاه مشترك هنرمندان ايران و گرجستان مي تواند موجب هم افزايي در اين عرصه و افزايش ظرفيت هاي همكاري در ساير زمينه ها اقتصادي، سياسي شود.
وي پيشينه ي فرهنگي و تمدني دو كشور را ارزشمند دانست و گفت: هدف از برگزاري اين برنامه، آشنايي هنرمندان و فرهيختگان و استفاده متقابل از ظرفيتهاي هنري دو كشور ميباشد.
مجتبي كامران فرد در تشريح فعاليت هاي رايزني فرهنگي ايران در گرجستان گفت: طي برنامه هاي متعدد سعي كرده ايم با استفاده از توانمندي هاي موجود ارتباط بين هنرمندان دو كشور را برقرار و توسعه دهيم تا در آينده ضمن آشنايي هنرمندان با سبك و شيوه يكديگر اين عزيزان بتوانند بصورت خودجوش موجب رشد و توسعه زمينه هاي همكاري هاي همه جانبه باشند.
آساق ** 337** 1579* مرضيه فاتحي**1663**انتشار دهنده: خسرو حسيني