تصویر برداری جدید از پلنگ ایرانی در پناهگاه حیات وحش عباس آباد

اصفهان-ایرنا- رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نایین از ثبت تصویر یك قلاده پلنگ ایرانی در پناهگاه حیات وحش عباس آباد خبر داد.

حسین اكبری روز دوشنبه به خبرنگار ایرنا گفت: یكی از محیط بانان پناهگاه حیات وحش عباس آباد حین گشت و كنترل و حفاظت از زیستگاه ها در اواسط روز این پلنگ را مشاهده و توانست با استفاده از یك دوربین معمولی و از فاصله حدودی 80 متری در حالی كه پلنگ با آرامش به او خیره شده است تصویربرداری كند.
وی افزود: محمدرضا حلوانی محیط بان پناهگاه حیات وحش عباس آباد نایین پیش این نیز از فاصله دورموفق به تصویر برداری از این گونه حیوان نادر شده بود.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست شهرستان نایین افزود: مشاهده پلنگ در روز به عنوان یك گونه شب فعال و تصویربرداری متعدد از آن در زیست بوم عباس آباد یك دستاورد حفاظتی با ارزش محسوب شده و نشان دهنده امنیت برقرار شده دراین منطقه است .
وی افزود : ثبت تصاویر در سال جاری و رویت مستقیم گونه و مشاهده نمایه های مختلف حضور از جمله ردپا، آثار طعمه خواری و قلمرو طلبی در نواحی متفاوت منطقه شاخصی از پویایی جمعیت و اهمیت بالای پناهگاه حیات وحش عباس آباد در حمایت و پایداری انواع گربه سانان بویژه پلنگ ایرانی به عنوان بزرگترین گربه سان طبیعت ایران است.
پناهگاه حیات وحش عباس آباد نایین با مساحتی بالغ بر 300 هزار هكتار یكی از زیستگاه های كویری و كوهستانی حیات وحش در شرق استان اصفهان است.
ازجمله گونه های جانوری این پناهگاه بزرگ می توان از بزكوهی،قوچ و میش وحشی ، جبیر، پلنگ، یوزپلنگ، گربه شنی، كاراكال نام برد كه همگی از حیوانات حمایت شده هستند.
پناهگاه عباس آباد در150كیلومتری نایین وشهرستان نایین در140 كبلومتری شرق اصفهان قراردارد.
ت 7136 / 6022 خبرنگار نایین حسین فرزانیان محمدی - انتشار دهنده : عمادی