دستور معاون اول رئیس جمهوری به اعضای هیات دولت و استانداران برای تعیین حداقل یك روز در ماه برای ملاقات مردمی

تهران - ایرنا - معاون اول رئیس جمهوری در بخشنامه ای از اعضای هیات دولت و استانداران خواست در راستای نظامنامه مدیریت پاسخگویی به شكایات مردمی، حداقل یك روز در ماه را برای ملاقات مردمی تعیین كنند.

به گزارش روز شنبه ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی دولت، در بخشنامه اسحاق جهانگیری به اعضای هیات دولت و استانداران سراسر كشور آمده است: با عنایت به تاكیدات مقام معظم رهبری به اعضای دولت مبنی بر ارتباط نزدیك با مردم به منظور آگاهی از مشكلات آنها و اهتمام در رفع مشكلات مذكور و در اجرای تكالیف دستگاه­های دولتی براساس نظامنامه مدیریت پاسخگویی به شكایات مردمی، اعضای هیات دولت و استانداران نسبت به تعیین حداقل یك روز در ماه برای ملاقات مردمی اقدام و گزارش اقدامات انجام شده برای حل و فصل مشكلات مردم را هر شش ماه یك بار به دفتر معاون اول رییس‌جمهور ارایه نمایند.
سیام**6984*1449**تنظیم: امیر خان زاده**انتشار: امیر كاردان راد