وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی :زمینه بررسی مجدد تمامی مواد لایحه نظام رسانه ای كشور وجود دارد

تهران - ایرنا- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: از آنجا كه لایحه نظام جامع رسانه ای كشور باید پس از بررسی در كمیسیون فرهنگی به دولت بازگردد، زمینه بررسی مجدد سایر مواد نیز وجود دارد.

سید عباس صالحی روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا درباره اینكه آیا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تنها 7 مورد از ایراداتی كه هیات دولت با قانون نظام جامع رسانه ای گرفته را بررسی خواهد كرد، افزود: مباحثی كه در فضای لایحه نظام رسانه ای مطرح است فعلا در فضای آن مواد مورد ایراد مطرح شده است اما چون باید این لایحه دوباره به دولت بازگردد، زمینه بررسی مجدد باقی مواد را پیدا می كند.
براساس این گزارش هیات وزیران در جلسه روز چهارشنبه گذشته 7 ایراد به لایحه سازمان نظام رسانه ای جمهوری اسلامی ایران وارد كرد و در چهار ایراد از سازمان اداری و استخدامی كشور خواست حوزه شمول این لایحه را از جهت تسری به روزنامه نگاران و فعالان رسانه مشخص كند، اركان این سازمان را ترسیم كند، امكان شناسایی سازمان به عنوان موسسه عمومی غیردولتی با توجه به ماهیت حقوقی سازمان های حرفه ای را فراهم سازد و مرجع بررسی صلاحیت داوطلبان عضویت در هیات مدیره سازمان استانی در اولین دوره آن را به دقت تعیین كند.
همچنین در دیگر ایرادات، هیات دولت از كمیسیون فرهنگی خواست برخی مواد را كه درباره موضوعات حقوقی و كیفری است با وسواس خاصی تعریف كند و گزارش دقیقی در این زمینه به هیات وزیران ارائه دهد.
پیش نویس دارای 7 فصل و 66 ماده است كه موادی از آن پیش از این در هیات دولت به تصویب رسیده بود ولی به دلیل ایراد برخی از اشكالات در آخرین جلسه هیات دولت برای بررسی بیشتر به كمیسیون فرهنگی دولت بازگشت.
سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم روز شنبه در صفحه مجازی شخصی خود از بازگشت این لایحه به كمیسیون فرهنگی خبرداده و از پیشكسوتان رسانه خواسته بود در تكمیل این لایحه، دولت را یاری كنند.
سیام**9103**
خبرنگار: حمید شهریاری
انتشار: كتایون لامع زاده