تعهدات بيمه تكميلي درمان فرهنگيان در سال جاري اعلام شد

تهران - ايرنا - مديركل تعاون و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش از اجراي تعهدات بيمه تكميلي درمان فرهنگيان طي سال جاري خبر داد.

به گزارش گروه فرهنگي ايرنا از وزارت آموزش و پرورش ، گودرز كريمي فر روز سه شنبه با بيان اينكه اين تعهدات نسبت به سال گذشته در مواردي نظير بيماري هاي صعب العلاج و پر هزينه ، زايمان، عينك و ليزيك افزايش يافته است ، اظهاركرد: قرارداد بيمه تكميلي فرهنگيان به روش صندوق درمان تكميلي از ابتداي خرداد ماه سال 95 تا پايان شهريور ماه سال جاري اجرايي شد.
وي افزود: طي اين مدت بيش از هفت ميليون پرونده و سند پزشكي دريافتي ، رسيدگي و هزينه‌هاي درماني بيمه شدگان پرداخت شده است.
كريمي ‌فر گفت: بر اساس اسناد و مدارك موجود به طور متوسط روزانه بيش از چهارده ميليارد ريال خسارت به حساب بيمه شدگان واريز مي شود.
وي با بيان اينكه هزينه‌هاي بيمه شدگان تا سه ماه بعد از پايان قرارداد قابل پرداخت است ، افزود: رقم قطعي هزينه هاي 12 ماهه قرارداد سال 96- 95 طي دو ماه آينده مشخص مي شود.
مدير كل تعاون و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش اظهاركرد: از مجموع هزينه هاي پرداختي 57 درصد مربوط به هزينه هاي سرپايي و 43 درصد مربوط به هزينه‌هاي بستري است.
كريمي با اشاره به تمديد قرارداد بيمه تكميلي فرهنگيان با شركت بيمه آتيه سازان حافظ از ابتداي آبان ماه سال جاري تا پايان مهر 97 ، نرخ سرانه ماهانه براي هر نفر از كاركنان رسمي ، پيماني و افراد تحت تكفل را مبلغ 540 هزار ريال اعلام و ادامه داد: 270 هزار ريال اين رقم توسط كاركنان و مبلغ 270 هزار ريال ديگر آن از محل اعتبارات رفاهي وزارت متبوع تأمين و هر ماه به حساب بيمه شدگان واريز خواهد شد.
وي نرخ سرانه ماهانه براي هر نفر از كاركنان قراردادي و افراد خانواده آنها را مبلغ 540 هزار ريال دانست و اظهاركرد: در راستاي حمايت از همكاران فرهنگي قراردادي، در سال جاري بدون افزايش حق بيمه همچون سال گذشته اقدام خواهد شد و مبلغ 370 هزار ريال توسط اين افراد و 170 هزار ريال ديگر از محل اعتبارات رفاهي وزارت تامين و هر ماه به حساب بيمه شدگان واريز مي شود.
كريمي فر تعهدات جراحي هاي تخصصي، درمان طبي و ساير اعمال جراحي و كليه هزينه هاي پاراكلينيكي و سرپايي را بدون سقف اعلام و بر اساس تعرفه هاي مصوب كشور دانست.
وي هزينه هاي مرتبط با درمان نازايي و ناباروري اوليه، ويزيت پزشكان، فرانشيز دارو در تعهد بيمه همگاني و ملزومات دارويي ، هزينه تهيه اعضاي طبيعي پيوندي با تاييد انجمن هاي مربوطه را بدون سقف اعلام كرد.
مديركل تعاون و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش، هزينه كليه تعهدات پس از كسر فرانشيز به استثناي هزينه هاي بيماران خاص و صعب العلاج را قابل پرداخت دانست و يادآور شد: هزينه درمان اين بيماران اعم از بيمارستاني و دارو بدون در نظر گرفتن هيچگونه فرانشيز قابل پرداخت است و هزينه داروهاي اين بيماران نيز به طور كامل پرداخت مي شود.
وي با اشاره به انعقاد قرارداد همكاري با بيش از 9 هزار مركز درماني و بيمارستاني طرف قرارداد با شركت آتيه سازان حافظ از كليه فرهنگيان بيمه شده خواست براي انجام امور درماني به مراكز مربوطه مراجعه و با پرداخت كمترين هزينه خدمات مورد نياز را دريافت كنند.
كريمي از مراجعه كنندگان بيمه شده به مراكز درماني غير طرف قرارداد با شركت آتيه سازان حافظ خواست پس از تحويل مدارك به نمايندگي هاي مستقر در تمام ادارات و مناطق آموزش و پرورش نسبت به دريافت هزينه هاي خود اقدام و همكاران فرهنگي تا 15 آذر ماه سال جاري مهلت دارند با مراجعه به ادارات و مناطق محل خدمت خود نسبت به عضويت در پوشش بيمه تكميلي اقدام كنند.
وي نسبت به انصراف بيمه شدگان از پوشش بيمه درمان اظهاركرد: افراد متقاضي انصراف بايد تا تاريخ30 آبان 1396 براي تكميل فرم انصراف به ادارات رفاه محل خدمت خود مراجعه و نسبت به انصراف از بيمه اقدام كنند و درغير اين صورت انصراف اين افراد پذيرفته نشده و حق بيمه تكميلي از حقوق نامبردگان كسر خواهد شد.
فراهنگ 1417 ** 1823 خبرنگار: سيدمهدي حسيني ** انتشار: طاهره نبي اللهي