ايران و عراق راه هاي تقويت امنيت زائرين اربعين را بررسي كردند

بغداد - ايرنا - راه هاي تقويت امنيت زائرين اربعين حسيني در ديدار وابسته نظامي جمهوري اسلامي ايران با رئيس ستاد مشترك ارتش عراق در بغداد بررسي شد.

به گزارش ايرنا، سردار ' مصطفي مراديان ' وابسته نظامي جمهوري اسلامي ايران در بغداد و رئيس كميته هماهنگي امنيت اربعين حسيني دوشنبه شب با ارتشبد 'عثمان الغانمي' رئيس ستاد مشترك ارتش عراق ديدار و گفت گو كرد.
هماهنگي و بررسي راه هاي تقويت امنيت زائرين در راه پيمايي اربعين حسيني از محورهاي اصلي مباحث اين ديدار بود.
دو طرف همچنين در خصوص راهكارهاي تعميق روابط دفاعي و نظامي بين دوكشور بحث و گفت وگو كردند.
وزيران دفاع ايران و عراق نيز ديروز دوشنبه در يك تماس تلفني ، مناسبات دو كشور در زمينه هاي دفاعي را بررسي كردند.
در اين تماس امير سرتيپ ا'مير حاتمي' پيروزي هاي اخير ارتش و نيروهاي بسيج مردمي عراق را در جنگ عليه داعش به 'عرفان الحيالي' همتاي عراقي خود تبريك گفت.
امير حاتمي همچنين بر آمادگي تهران براي هر گونه همكاري با كشور دوست و برادر عراق تاكيد و در خصوص تامين و تقويت امنيت زائران اربعين حسيني با همتاي عراقي خود گفت وگو كرد و تلاش هاي شبانه روزي ارتش و نيروهاي امنيتي عراق را در اين خصوص ستود.
وزير دفاع عراق هم از حمايت هاي تهران از دولت و ملت عراق در جنگ عليه تروريسم تقدير و تشكر و همچنين از همتاي ايراني خود براي سفر به بغداد دعوت كرد.
مقام هاي مرزي ايران و عراق كه بطور مستمر در حال هماهنگي در خصوص تردد زائران اربعين از مرزهاي دو كشور هستند، ديروز دوشنبه ، اوضاع ترددها در سه مرز شلمچه، چذابه و مهران را مطلوب و توام با آرامش گزارش كرده اند.
خاورم**380 ** 1324// انتشار دهنده: فردين پازوكي