مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند در دانشگاه محقق اردبيلي ايجاد شد

اردبيل - ايرنا - معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه محقق اردبيلي از موافقت قطعي شوراي گسترش آموزش عالي با ايجاد رشته مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند در مقطع كارشناسي ارشد در اين دانشگاه خبر داد.

دكتر ترحم مصري روز دوشنبه افزود: طبق نامه ارسالي از سوي معاون آموزشي وزير علوم، تحقيقات و فناوري خطاب به رئيس دانشگاه محقق اردبيلي با ايجاد اين رشته به جاي رشته مهندسي شيمي گرايش پيشرفته در همين مقطع موافقت قطعي شده است.
دانشگاه محقق اردبيلي در سال 1357 با نام آموزشكده كشاورزي و با پذيرش 38 دانشجو در رشته كشاورزي عمومي فعناليت آموزشي خود را آغاز كرد و در حال حاضر در 201 رشته تحصيلي در مقاطع كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري در حدود 11 هزار دانشجو دارد كه در 11 دانشكده مشغول تحصيل هستند.
خبرنگار: گيتي طالبي ** انتشار دهنده:عارف شيرزاد
6018/ 1257