استاندار اردبيل خواستار تهيه بسته هاي سرمايه گذاري در اين استان شد

اردبيل - ايرنا- استاندار اردبيل از مديران اين استان خواست تا در كوتاه ترين زمان ممكن بسته هاي ويژه سرمايه گذاري را در بخش هاي مديريتي خود آماده كنند.

به گزارش خبرنگار ايرنا، اكبر بهنام جو ، شنبه شب در نشست شوراي كارگروه اشتغال استان اردبيل افزود : هرچند مقدمات تهيه و تدوين سند راهبردي اشتغال استان اردبيل فراهم شده اما باتوجه به اهميت موضوع اشتغال دست كم بايد هر هفته يك بسته ويژه سرمايه گذاري براي اداره ها و ارگانهاي اجرايي مهم آماده و در اين نشست ها ارايه شود.
وي با بيان اينكه بسته هاي ويژه سرمايه گذاري به موضوع تسريع در سرمايه گذاري بخش خصوصي و اجراي طرح هاي مهم اشتغالزا كمك خواهد كرد اظهار كرد : با تهيه اين بسته ها استعدادها و ظرفيت هاي ايجاد اشتغال ، امكانات و تجهيزات ، مقدار زمين مورد نياز و نيز مكان هاي مناسب و ميزان سرمايه لازم براي سرمايه گذاري در طرح ها ي گوناگون براي هر ارگان به تفكيك شهرستان ها مشخص مي شود.
وي بيان كرد : نگرش ما در توسعه استان اردبيل توجه همه جانبه به بخش هاي گوناگون مي باشد اما باتوجه به اينكه باوجود استعدادها و ظرفيت هاي طبيعي و تاريخي فراوان استان اردبيل در زمينه گردشگري اقدام هاي انجام شده در اين زمينه تاكنون چشمگير نيست ضرورت دارد كه تهيه بسته هاي ويژه سرمايه گذاري اداره كل ميراث فرهنگي ، گردشگري و صنايع دستي در اولويت قرار گيرد.
وي آب درماني و آب درماني پزشكي و استفاده از پزشكان مخصوص در اين زمينه را براي كمك به پيشرفت بخش گردشگري استان اردبيل تاثيرگذار ذكر و يادآوري كرد : به غير از جلگه گرمسير مغان ؛ آب و هواي خاص استان اردبيل و سردسيري منطقه در فصول سرد سال سبب بيكاري و ركود مي شود و به همين خاطر بايد براي برون رفت از محدود بودن كار و فعاليت در بخش هاي گردشگري و كشاورزي به تابستان ؛ برنامه ريزي و اقدام هاي مناسب انجام پذيرد.
او برگزاري مسابقه هاي جهاني اسكي روي برف در فصل زمستان امسال در پيست اسكي آلوارس را نمونه خوبي در اين زمينه دانست و افزود : استانداري اردبيل از كمك خود در اين ارتباط مضايقه نخواهد كرد.
بهنام جو همچنين توجه به ايجاد صنايع تبديلي كشاورزي باتوجه به ظرفيت هاي فراوان كشاورزي و دامپروري استان اردبيل را نيز ضروري دانست.
رييس شوراي اداري استان اردبيل همچنين در قسمت ديگري از سخنانش گفت : رفع معضل بيكاري بايد به دغدغه اصلي مهم مديران اين استان تبديل شود و ادامه داد : هرچند نمي شود آمار بيكاري را به صفر رساند اما باتوجه به اهميت موضوع بايد حداكثر تلاش را براي كاستن قابل توجه از نرخ بيكاري منطقه به كار گرفت.
وي به ذكر آمار و ارقام درست ازسوي مديران در همه زمينه ها تاكيد كرد و گفت : نشست ها هنگامي مفيد واقع مي شوند كه در آنها بطور رسمي اعلام شود هر ارگان در حوزه كاري خود توانسته چه اقدام هايي در زمينه ايجاد اشتغال انجام دهد و يا چند طرح براي دريافت تسهيلات به بانك ها معرفي شده و چند مورد آنها منجر به ايجاد اشتغال شده و يا در آينده نزديك خواهد شد.
وي در عين حال با اشاره به اينكه بايد نگاه بدبينانه را كنار بگذاريم و واقعيت ها را بيان كنيم خاطرنشان كرد: البته كارهاي خوبي تاكنون در ارتباط با ايجاد اشتغال و محروميت زدايي در استان اردبيل انجام شده اما بايد نشست ها را با خروجي مفيد پيش برد.
وي با بيان اينكه هرچند تشكيل مرتب نشست هاي مربوط به اقتصاد مقاومتي و اشتغال ضرورت دارد تشريح كرد : مديران ذيربط نبايد بطور صرف منتظر برگزاري نشست ها باشند بلكه بايد هر لحظه ايجاد زيرساخت هاي مناسب براي سرمايه گذاري يكي از اولويت هاي برنامه ريزي و كاريشان باشد.
او همچنين توجه ويژه به مناطق ويژه اقتصادي به منظور فعال كردن و بهره گيري هرچه بيشتر از آنها را يادآوري كرد.
به گزارش خبرنگار ايرنا در اين نشست كه در سالن شيخ صفي الدين اردبيلي استانداري اردبيل ترتيب يافت تعدادي از مديران ارگانهاي اجرايي ازجمله جهاد كشاورزي و اداره كل رفاه و امور اجتماعي گزارش ها و پيشنهادهايي از مجموعه مديريتي خودشان را ارايه دادند.
6019/6016
خبرنگار : مسعود وسيله** انتشار دهنده : سيفعلي موسي زاده