وزارت خارجه: اتهام هاي جديد آمريكا عليه ايران مصداق بارز سند سازي بي شرمانه براي اثبات حرف هاي ترامپ است

تهران - ايرنا - سخنگوي وزارت امور خارجه تاكيد كرد: اتهام ها و ادعاهاي جديد آمريكا عليه ايران مصداق بارز سند سازي بي شرمانه براي اثبات حرف هاي رئيس جمهوري آن كشور و برخي مصارف داخلي در آمريكاست.

به گزارش روز شنبه ايرنا از مركز ديپلماسي عمومي و رسانه اي وزارت امور خارجه، بهرام قاسمي در واكنش به اقدام جديد سازمان سيا در انتشار اسناد مربوط به القاعده كه در برخي از آن ها اتهام هايي مبني بر ارتباط ايران با اين گروه تروريستي مطرح شده است اظهار داشت: هر چند مقام هاي رسمي آمريكا هنوز در مورد اين اسناد ادعايي اظهار نظري نكرده اند اما دولت و سازمان هاي اطلاعاتي آمريكا سابقه اي تاريك در اين گونه سندسازي ها و فريب افكار عمومي جهاني و حتي مردم آمريكا براي رسيدن به اهداف سياسي و راهبردي خود دارند و اين اقدام ها مصداق بارز سندسازي بي شرمانه براي اثبات حرف هاي بي پايه و اساس رئيس جمهوري آمريكا عليه جمهوري اسلامي ايران و برخي مصارف داخلي است و ارزش ديگري ندارد.
قاسمي افزود: ترديدي نيست كه هدف از اين گونه موج آفريني هاي بيهوده تبليغاتي از سوي سازمان هاي اطلاعاتي آمريكا تنها نجات برخي متحدان اين كشور در منطقه خاورميانه است كه به شدت درگير بحران هاي متعدد داخلي و منطقه اي هستند و وجدان هاي منصف جامعه بين المللي هيچ شك و ترديدي در مورد نقش آن ها در ايجاد و پرورش فكري و عقيدتي گروه هاي تروريستي در دو دهه اخير، ندارند.
وي خاطر نشان كرد: طرح اين گونه اتهام ها عليه جمهوري اسلامي ايران به طور كامل بي ربط، مضحك و بي اساس است و انتشار آنها در آستانه 13 آبان در ايران كه روز مخالفت مردم ايران با سياست ها و دهه ها مداخلات گوناگون دولت آمريكا در كشور ماست، بي اعتباري و بي ارزش بودن اين گونه موج آفريني ها عليه ايران را بيش از پيش نشان مي دهد.
قاسمي با اشاره به اغفال مردم آمريكا از سوي دولتمردان فعلي اين كشور درباره نقش آفريني برخي متحدان آمريكا در 11 سپتامبر و كشته شدن حدود سه هزار نفر از مردم اين كشور تصريح كرد: درحالي كه دولت آمريكا عامدانه از انتشار گزارش كامل كميسيون ملي 11 سپتامبر و روشن شدن عوامل واقعي اين حملات خودداري مي كند، انتشار اين گونه اسناد متوهمانه و ساختگي هيچ تغييري در اين باور اثبات شده بين المللي ايجاد نمي كند كه آبشخور فكري گروه هاي تروريستي مانند القاعده چه كشوري در خاورميانه است و چه كشور و كشورهايي نيز در پيدايش آن ها و ارائه حمايت هاي نظامي و سياسي و لجستيكي به اين گروه ها، نقش داشته اند.
سيام**1751
تنظيم: خسرو محمدي*ناشر: امير كاردان راد