يك مسئول: كمبود بودجه عمراني تعداد پيمانكاران را به يك دهم كاهش داد

تهران - ايرنا - مدير اجرايي كانون سراسري پيمانكاران عمراني ايران گفت: طي سالهاي گذشته ۳۰ هزار شركت در حوزه پيمانكاري در سراسر كشور فعال بودند كه امروز به دليل كمبود بودجه هاي عمراني تعداد آنها به سه هزار مورد يعني يك دهم كاهش يافته است.

«عباس پناه» روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي ايرنا با بيان اينكه اين كانون تشكيل شده از 31 انجمن شركت هاي ساختماني، تاسيستاتي و راهداري در سراسر كشور است، افزود: زيرمجموعه اين تشكل صنفي هستند كه اكنون به علت كمبود بودجه هاي عمراني بخش عمده اين شركت ها تعطيل و بيكارند و يا برخي از آنها پروژه اي در دست اجرا ندارند.
وي يكي ديگر از مشكلات را نحوه پرداخت صورت وضعيت هاي پيمانكاران از نقدي به اوراق رسيده دانست و اظهارداشت: شركت هايي كه امكان آوردن منابع مالي لازم را ندارند، نمي توانند فعاليت هاي عمراني داشته باشند و در نهايت از چرخه اشتغال خارج مي شوند.
مدير اجرايي كانون سراسري پيمانكاران عمراني ايران تصريح كرد: براي آباداني كشور و خروج از ركود ورود سرمايه با استفاده از گردشگري، استفاده از ظرفيت تشكل ها و همچنين سرمايه گذاري در اطراف روستاها را توسط شركت هاي پيمانكاري پيشنهاد داده ايم.
وي گفت: در بحث گردشگري زيرساخت هاي كشور ما به دليل برخي موانع اجتماعي و سياسي ضعيف است درحالي كه شركت هاي پيمانكاري مي توانند در تقويت زيرساخت ها موثر باشند.
به گفته وي، براي تامين منابع مالي مي توانيم از سرمايه گذاران خارجي و يا از سرمايه ايراني هاي خارج از كشور كه به دنبال سرمايه گذاري در ايران هستند، بهره مند شويم كه اين امر نيازمند حل مشكلات از طريق دولت و مجلس شوراي اسلامي است.
پناه تصريح كرد: به تازگي دولت تسهيلاتي را به كساني كه در محدوده هزار متري اطراف روستاها سرمايه گذاري كنند، ارايه مي دهد كه شركت هاي پيمارنكاري با توجه به تعاملي كه با استانداري ها بخشداري ها و دهياري ها دارند، مي توانند اين مهم را با تمام توان و سرعت انجام دهند و در اشتغالزايي نقش ايفا كنند.
وي اضافه كرد: طبق قانون دولت پنج هزار ميليارد تومان از منابع خارجي و پنج هزار ميليارد تومان از منابع ساير بانك ها تزريق مي كند كه اين اقدام موثري در اشتغالزايي و جلوگيري از مهاجرت است.
پناه ادامه داد: بنابراين شركت هاي پيمانكاري عمراني مي توانند در روستاها و كنار روستاها ورود پيدا كنند و بدون هيچ محدوديت شغلي در بخش درماني، گردشگري و صنعت وارد عمل شويم.
وي با بيان اينكه تشكل هاي كارگري و كارفرمايي نيازمند حمايت هاي دولتي هستند، گفت: برخي دستگاه هاي اجرايي اطلاعي از وجود چنين تشكل هايي ندارند و نظرات تشكل ها در تصميم گيري ها به كار گرفته نمي شود زيرا معضل اصلي مهجور ماندن بخش خصوصي و تعاوني هاست.
مدير اجرايي كانون سراسري پيمانكاران عمراني ايران اظهار داشت: به طور حتم بخش عمده معضل بيكاري كشور با حمايت از پيمانكاران عمراني برطرف مي شود.
به گزارش ايرنا، مسعود كرباسيان وزير امور اقتصادي و دارايي هفته گذشته با رد برخي اظهارنظرها مبني بر پرداخت تنها يك درصد بودجه عمراني امسال اعلام كرد: تاكنون نزديك به 300 هزار ميليارد ريال از بودجه عمراني كشور پرداخت شده است.
وي افزود: البته بخش عمده اي از اين پرداخت ها از محل اوراق و اسناد خزانه اسلامي بوده ولي چون نقد نبوده، عده اي اين ميزان پرداختي را نمي بينند.
اقتصام**9186*2025* خبرنگار: هما همت خواه*انتشار: ليلا جودي