بيش از هزار ايراني فارغ التحصيل دانشگاه هاي معتبر دنيا، جذب كشور شدند

تهران - ايرنا - رئيس صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران گفت: بيش ازهزار ايراني فارغ التحصيل در مقطع دكترا ازدانشگاه هاي معتبر دنيا جذب كشور و بخشي از آنها وارد مراكز علمي شدند.

دكتر نصراله ضرغام روز پنجشنبه در هفتمين روز نمايشگاه مطبوعات و خبرگزاري ها در غرفه ايرنا اظهار كرد: افرادي كه وارد مراكز علمي شدند، مي توانند از گرنت پژوهشي' آغاز ' تا مبلغ 100 ميليون تومان استفاده كنند.
وي با اشاره به اينكه طرح گرنت ' آغاز ' تكميل شده است، گفت: با اجراي اين طرح در صدد هستيم از ظرفيت و علم به روز اين افراد براي كارهاي تحقيقاتي استفاده كنيم.
ضرغام ادامه داد: به ايرانياني كه از 100 دانشگاه هاي معتبر دنيا فارغ التحصيل شدند تا 100 ميليون تومان گرنت پژوهشي تعلق قرار مي گيرد به شرطي كه كار پژوهشي آنان متناسب با الويت، نيازها و ضرورت هاي كشور باشد.
رئيس صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران گفت: تاكنون حدود 46 نفر داوطلب در اين قالب داريم كه در حال بررسي طرح هاي آنان هستيم.
وي با اشاره به اينكه 76 درصد منابع ما در استان ها و بقيه در تهران استفاده مي شود، گفت: قسمت اعظم پژوهشگران ما استادان هستند و 50 درصد حمايت هاي ما را استادياران استفاده مي كنند، 26 درصد دانشياران و بقيه هم در اختيار استاد تمام قرار مي گيرد.
ضرغام با اشاره به حمايت از مخترعان ، گفت: با اين حمايت از مخترعان در تلاش هستيم تا از دارايي هاي فكري كشور كه در كارآفريني و رشد GDP نقش دارد، نهايت بهره را ببريم.
وي برلزوم توسعه علم و فناوري در كشور و ارتقا جايگاه نوآوري و خلاقيت تاكيد كرد و گفت: اين حركت در كشور شتاب گرفته تا بتوانيم قدم هاي بلندتري را در اين راستا برداريم.
ضرغام با اشاره به اينكه از همه ظرفيت هاي كشور براي توسعه علم و فناوري استفاده خواهد شد، گفت: در گذشته در مراكز علمي، استادان را حمايت مي كرديم اما الان دانشجويان مورد حمايت قرار مي گيرند.
وي با اشاره به اينكه ظرفيت علمي خوبي در كشور ايجاد شده است، ادامه داد: برنامه ويژه اي تحت عنوان 'هسته هاي علمي' تدوين شده تا دانشجويان در مقاطع مختلف هم مورد حمايت قرار گيرند.
علمي ** 1201 **1440
خبرنگار: عبدالكريم جبارپور** انتشار: گلشن