ايران:راي عليه تحريم كوبا اعتراض جامعه بين الملل به اقدامات زورمدارانه آمريكا است

نيويورك- ايرنا- مديركل امور سياسي و امنيت بين الملل وزارت امور خارجه كشورمان، تحريم ها را مغاير با اصول حقوق بين الملل و متن و روح منشور سازمان ملل متحد دانست و گفت: راي عليه تحريم كوبا، نشانه اعتراض جامعه بين الملل به اقدامات زورمدارانه آمريكا است.

به گزارش خبرنگار ايرنا، «غلامحسين دهقاني» بعدازظهر چهارشنبه در جلسه مجمع عمومي سازمان ملل متحد كه با موضوع محكوميت تحريم هاي يك جانبه آمريكا عليه كوبا برگزار شد، افزود: اين تحريم ها كه اعمال آنها از چند دهه پيش تاكنون ادامه داشته ، حقوق و منافع مشروع هاوانا و دولت هاي ديگر را به طور جدي به خطر انداخته است و هدفي جز تحميل رنج و دشواري به مردم كوبا دنبال نمي كند.
اين مقام وزارت امور خارجه به قطعنامه هاي متعدد مجمع عمومي در محكوميت تحريم هاي يك جانبه اشاره كررد و آن را نشانه اعتراض جدي جامعه بين المللي به اقدامات زورمدارانه يك جانبه در حوزه اقتصادي و بويژه تحريم هاي اقتصادي، تجاري و مالي امريكا دانست.
دهقاني توضيح داد: كوبا تنها كشوري نيست كه در تحريم هاي آمريكا قرار دارد. تحريم هاي غيرقابل توجيه و بي اساس ايالات متحده عليه جمهوري اسلامي ايران ظرف چهاردهه گذشته به بهانه هاي واهي همواره اعمال شده و همواره مردم ايران و حقوق اساسي آنها را هدف قرار داده است.
وي تصريح كرد: حتي تلاش مي شود كه اين اقدامات غيرقانوني پس از برجام نيز دنبال شود. باعث تاسف است كه اقدامات زورمدارانه يكجانبه به يك عنصر هميشگي در سياست هاي ايالات متحده آمريكا تبديل شده است.
مديركل امور سياسي وزارت امور خارجه همچنين بر موضع ايران مبني بر مغايرت اين گونه تحريم ها با اصول حقوق بين الملل، برابري حاكميتي دولت ها، عدم مداخله در امور داخلي دولت ها و همزيستي مسالمت آميز در ميان دولت ها تاكيد كرد.
دهقاني مخالفت جمهوري اسلامي ايران با تحريم هاي آمريكا و نيز اجراي فرامرزي اين تحريم ها و تاثيرات اين گونه قوانين ملي بر حاكميت دولت هاي ديگر و تجارت آزاد بين آنها را هم اعلام كرد.
مجمع عمومي سازمان ملل متحد در راي گيري صبح چهارشنبه خود با 191 راي بر ضرورت پايان دادن به تحريم هاي يكجانبه آمريكا عليه كوبا راي مثبت داد و تنها آمريكا و رژيم صهيونيستي با اين قطعنامه مخالفت كردند.
شبد** 1429 **1010
انتشار:حسن معظمي