معاون استاندار: خراسان شمالي رتبه نخست ثبت ازدواج را در كشور كسب كرد

بجنورد- ايرنا- معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار خراسان شمالي با اشاره به كسب رتبه نخست اين استان در ثبت موارد ازدواج طي سال جاري گفت:بايد به دنبال اجراي سياست هاي تشويقي در راستاي ازدياد مواليد در استان بود.

به گزارش ايرنا به نقل از اداره كل روابط عمومي استانداري، مهرداد ابراهيمي سه شنبه در شوراي راهبردي جمعيت استان اظهار داشت: راه حل ازدياد مواليد اجراي سياست هاي تشويقي است و عمدتا نيز تشويق ها شامل خدمات و امتيازهاي رفاهي مانند دادن پول،بيمه، مسكن و مانند اينهاست كه ما نيز در استان اگر مي خواهيم فرزندآوري و جمعيت را زياد كنيم بايد روي سياست تشويقي كار كنيم.
وي گفت: سياست تشويق مردم به دادن امكانات رفاهي و هديه هاي مالي در سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري براي رشد جمعيت نيز آمده است و براي رسيدن به اين هدف، اين سياست ها بايد اجرا شود.
وي از كسب رتبه نخست كشوري خراسان شمالي در ثبت ازدواج خبر داد و گفت: هرم جمعيتي خراسان شمالي همانند اكثر استان هاي كشور به سمت ميانسالي پيش مي رود لذا بايد با ارائه برنامه هاي دقيق همچون آموزش خانواده ها، تسهيل ازدواج، اشتغال و آموزش در راستاي تشويق به امر ازدياد مواليد گام برداريم. وي نقش رسانه ها را نيز در خصوص ازدياد مواليد مهم دانست.
براساس سرشماري نفوس و مسكن سال 1395، جمعيت استان خراسان شمالي 863 هزار نفر است.
6042/ انتشاردهنده: سيدحسين قدسي

سرخط اخبار استان‌ها